VIRTUALIOS

VIRTUALI PARODA „PAMIRŠTAS PANEVĖŽYS. NAUJAMIESČIO ATODANGOS 

 

VIRTUALI PARODA „MYLĖJĘS MUZIKĄ IR TĖVYNĘ. KOMPOZITORIUI JUOZAPUI GUDAVIČIUI – 150 

 

VIRTUALI PARODA „PASAKOJIMAI IŠ PRAEITIES. MONUMENTALIOSIOS IR DEKORATYVINĖS DAILĖS KŪRINIAI PANEVĖŽIO INTERJERUOSE

 

VIRTUALI PARODA „KREPŠINIS: VAKAR, ŠIANDIEN, RYTOJ“

 

JUNGTINĖ GEGUŽĖS MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „BENDRAVIMAS“


JUNGTINĖ BALANDŽIO MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „ŽVAIGŽDĖS IR KOSMOSAS“

 

JUNGTINĖ KOVO MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „MOTERIS MENE“

 

JUNGTINĖ VASARIO MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „MEILĖ“

 

ONĄ MAKSIMAITIENĘ PRISIMENANT

 

JUNGTINĖ SAUSIO MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „INDUSTRIALIZACIJA“

 

JUNGTINĖ GRUODŽIO MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „VAIKYSTĖ“

 

JUNGTINĖ LAPKRIČIO MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „MEDICINA“

 

JUNGTINĖ SPALIO MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „ŽMOGAUS IR GYVŪNO RYŠYS“

 

JUNGTINĖ RUGSĖJO MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „MIGRACIJA“

 

JUNGTINĖ RUGPJŪČIO MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „TRADICINIAI MEDŽIO DIRBINIAI“

 

JUNGTINĖ LIEPOS MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „AVALYNĖ“

 

ĮMINTI PRAEITĮ. EMILIJOS GASPARIŪNAITĖS-TALOČKIENĖS KŪRYBA

 

JUNGTINĖ BIRŽELIO MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „TRADICINIAI DRABUŽIAI“

 

JUNGTINĖ GEGUŽĖS MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „KERAMIKA“

 

JUNGTINĖ BALANDŽIO MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „TAUTINĖS BENDRIJOS“

 

JUNGTINĖ KOVO MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „RANKŠLUOSČIAI“

 

GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ-BITĖ PANEVĖŽYJE: 19191943 METAI

 

JUNGTINĖ VASARIO MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „MENAS“

 

JUNGTINĖ SAUSIO MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „KALENDORIUS“

 

JUNGTINĖ GRUODŽIO MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „ARCHEOLOGIJA“

 

JUNGTINĖ LAPKRIČIO MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „RELIGIJA“

 

IŠRADINGASIS ŽAISMĖS MEISTRAS. DAILININKUI, TEATRO SCENOGRAFUI ALBERTUI STEPANKAI – 100

 

JUNGTINĖ SPALIO MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „MOKYKLA“

  

JUNGTINĖ RUGSĖJO MĖNESIO VIRTUALI PARODA: „DVARAS“

 

MATOMAS, ESAMAS – NEMATYTAS PANEVĖŽYS, ARBA GENIUS LOCI SAULIAUS SALADŪNO FOTOGRAFIJOSE

  

KASDIEN PILDOMA ISTORIJA

 

GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS GIMTADIENIUI SKIRTA PARODA „GYVENIMAS TĖVYNEI IR ŽMOGUI“

   

SEPTYNI

  

KAZYS NARUŠEVIČIUS. TAPYBA – MANO ŠIRDIES KALBA

 

TARPTAUTINĖ VIRTUALI PARODA „UŽ MŪSŲ LAISVĘ“

  

KUPIŠKĖNŲ VESTUVININKAI MARIJOS BOREIKAITĖS-KOSUCHINIENĖS PIEŠINIUOSE

  

PANEVĖŽIO KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS EDUKACINEI PROGRAMAI – 20 METŲ

    

PANEVĖŽIO MIESTO GARBĖS PILIEČIAI

    

PARODA PETRO BŪTĖNO 120-OSIOMS GIMIMO METINĖMS

    

PANEVĖŽIO VYSKUPIJA NUO ĮKŪRIMO IKI ŠIŲ DIENŲ

    

PANEVĖŽIO EPAS