Kontaktai


   

 

 

Pareigos

Vardas, pavardė

Darbo telefonas

Elektroninis paštas

Muziejaus administracija

Direktorius

Dr. Arūnas Astramskas

(8 45) 46 23 31

Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai

Violeta Venckuvienė

(8 45) 46 27 91

Vyriausioji buhalterė

Daiva Bakšanskienė

(8 45) 45 43 26

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Lina Zupkaitė

(8 45) 45 43 27

Referentė

Kristina Žygienė

(8 45) 46 19 73

Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyrius

Direktoriaus pavaduotoja-vyriausioji fondų saugotoja

Jūratė Gaidelienė

(8 45) 45 43 25

Fondų saugotoja

Alma Kriovienė

(8 45) 45 43 25

Fondų saugotoja

Rasa Stružienė

(8 45) 58 17 64

Istorijos skyrius

Skyriaus vedėja

Dr. Zita Pikelytė

(8 45) 46 03 56

Vyresnysis muziejininkas

Dovilas Petrulis

(8 45) 58 17 74

Vyresnysis muziejininkas

Donatas Pilkauskas

(8 45) 46 04 66

Vyresnioji muziejininkė

Emilija Juškienė

(8 45) 46 04 66

Muziejininkė

Janina Sinickienė

(8 45) 43 62 13

Vyresnysis muziejininkas

Emilis Jocius

(8 45) 46 03 56

Vyresnysis muziejininkas

Donatas Juzėnas

(8 45) 58 17 64

Edukacijos ir informacijos skyrius

Skyriaus vedėja

Agnė Šablinskienė

(8 45) 59 61 81 

Vyresnioji muziejininkė

Vaida Goberienė

Vyresnioji muziejininkė

Silvija Kraskauskienė

Vyresnioji muziejininkė

Loreta Bekerė

Vyresnioji muziejininkė - atstovė informacijai

Ugnė Jasiukėnaitė

Muziejininkė

Giedrė Baltuškienė

(8 45) 59 61 81

Etninės kultūros skyrius

Skyriaus vedėja

Lina Vilienė

(8 45) 58 16 94

Vyresnioji muziejininkė

Vitalija Vasiliauskaitė

Restauravimo ir konservavimo skyrius

Skyriaus vedėjas - restauratorius

Stanislovas Grubliauskas

Restauratorė

Birutė Kaziukonienė

Restauratorius

Žygimantas Mileris

Kiti specialistai

Kasininkė

Roberta Sprindienė

(8 45) 59 61 81