Veiklos dokumentai

Dokumentai:

  

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m. II ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m. III ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m. I ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m. II ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m. III ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m. IV ketvirtis. Atsisiųsti

   

  

Valdymo struktūra. Atsisiųsti

Muziejaus nuostatai. Atsisiųsti

Lietuvos muziejų veiklą reglamentuojantis teisiniai aktai. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus darbo tvarkos taisyklės. Atsisiųsti

Kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas. Atsisiųsti  

Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojų darbo apmokėjimo sistema. Atsisiųsti

 

 

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. kovo 31 d. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. I pusmetis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. rugsėjo 30 d.  Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I pusmetis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. 9 mėn. Atsisiųsti

   

  

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2017 metų veiklos planas. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2018 m. veiklos planas. Atsisiųsti 

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2017 m. veiklos vertinimas. Atsisiųsti

Įstaigos vadovo 2018 m. veiklos užduotys. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2019 m. veiklos planas. Atsisiųsti    

 

 

2017 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2017 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2017 m. rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2018 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2018 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2018 m. rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2018 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti