Veiklos dokumentai

Dokumentai:

   

Valdymo struktūra.  Atsisiųsti

Muziejaus nuostatai. Atsisiųsti

Lietuvos muziejų veiklą reglamentuojantys teisiniai aktai. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus darbo tvarkos taisyklės. Atsisiųsti

Kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojų darbo apmokėjimo sistema. Atsisiųsti

 

 

Muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainoraštis. Atsisiųsti

 

 

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2019 m. veiklos planas. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2020 m. veiklos planas. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2021 m. veiklos planas. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2022 m. veiklos planas. Atsisiųsti 

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2023 m. veiklos planas. Atsisiųsti 

 

 

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2020 m. veiklos ataskaita. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2021 m. veiklos ataskaita. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2022 m. veiklos ataskaita. Atsisiųsti


 

 

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 m. II ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 m. III ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2020 m. I ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2020 m. II ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2021 m. I ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2021 m. II ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2021 m. III ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2021 m. IV ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2022 m. I ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2022 m. II ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2022 m. III ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2022 m. IV ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2023 m. I ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2023 m. II ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2023 m. III ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2023 m. IV ketvirtis. Atsisiųsti

 

   

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I pusmetis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. 9 mėn.  Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. gruodžio 31 d. AtsisiųstiAiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketvirtis AtsisiųstiAiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketvirtis. AtsisiųstiAiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. gruodžio 31 d. Atsisiųsti.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketvirtis. Atsisiųsti. Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. II ketvirtis. Atsisiųsti. Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. III ketvirtis. Atsisiųsti. Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 m. gruodžio 31 d. Atsisiųsti. Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketvirtis. Atsisiųsti. Aiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketvirtis. Atsisiųsti. Aiškinamasis raštasVeiklos rezultatų ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketvirtis. Atsisiųsti. Aiškinamasis raštasVeiklos rezultatų ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 m. IV ketvirtis. Aiškinamasis raštas. Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. I ketvirtis. Aiškinamasis raštas. Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. II ketvirtis. Aiškinamasis raštasVeiklos rezultatų ataskaita
 

 

2019 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2019 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2019 m. rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2020 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. AtsisiųstiAiškinamasis raštas 

2020 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. AtsisiųstiAiškinamasis raštas

2020 m. rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti. Aiškinamasis raštas

2021 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2021 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2021 m. rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2021 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti. Aiškinamasis raštas

2022 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti. Aiškinamasis raštas. Mokėtinų sumų ataskaita

2022 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. AtsisiųstiAiškinamasis raštas

2022 m. rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti.

2022 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti.

2023 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti. Aiškinamasis raštas 

2023 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. AtsisiųstiAiškinamasis raštas 

2023 m. rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti. Aiškinamasis raštas 

2024 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti.