Veiklos dokumentai

Dokumentai:

  

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2014 m. Atsisiųsti   

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2016 m. sausio 1 d. Atsisiųsti

Muziejaus nuostatai. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015.06.30. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015.09.30. Atsisiųsti

Lietuvos muziejų veiklą reglamentuojantis teisiniai aktai. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2015 metų veiklos planas. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2016 metų veiklos planas. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2017 metų veiklos planas. Atsisiųsti

2015 m. I–III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2016 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. birželio 30 d. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. rugsėjo 30 d. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. gruodžio 31 d. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2014 m. veiklos ataskaita. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus darbo tvarkos taisyklės. Atsisiųsti