Veiklos dokumentai

Dokumentai:

   

Valdymo struktūra. Atsisiųsti

Muziejaus nuostatai. Atsisiųsti

Lietuvos muziejų veiklą reglamentuojantys teisiniai aktai. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus darbo tvarkos taisyklės. Atsisiųsti

Kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojų darbo apmokėjimo sistema. Atsisiųsti

 

 

Muziejaus teikiamų mokamų paslaugų kainoraštis. Atsisiųsti

 

 

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2017 m. veiklos planas. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2018 m. veiklos planas. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2019 m. veiklos planas. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2020 m. veiklos planas. Atsisiųsti

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2021 m. veiklos planas. Atsisiųsti

 

 

Panevėžio kraštotyros muziejaus 2020 m. veiklos ataskaita. Atsisiųsti

 

 

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m. II ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m. III ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m. I ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m. II ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m. III ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m. IV ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 m. I ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 m. II ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 m. III ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2020 m. I ketvirtis. Atsisiųsti

Muziejaus darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2020 m. II ketvirtis. Atsisiųsti

 

   

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I pusmetis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. 9 mėn. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. gruodžio 31 d. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketvirtis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I pusmetis. Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. 9 mėn.  Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. gruodžio 31 d. AtsisiųstiAiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketvirtis AtsisiųstiAiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketvirtis. AtsisiųstiAiškinamasis raštas

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. gruodžio 31 d. Atsisiųsti.

 

 

2017 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2017 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2017 m. rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2018 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2018 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2018 m. rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2018 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2019 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2019 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2019 m. rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti

2020 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. AtsisiųstiAiškinamasis rašas 

2020 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. AtsisiųstiAiškinamasis raštas

2020 m. rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Atsisiųsti. Aiškinamasis raštas