VEIKIANČIOS

Petro Dūdos paroda SUGAUTAS LAIKAS. DEVINTO DEŠIMTMEČIO FOTOGRAFIJOS

Vasario 16-osios g. 23

Iki 2017 m. birželio 30 d.

   

Petras Dūda

   

Autoriaus rankų sušildyti sidabro atspaudai – jau praėjusio šimtmečio reliktas, žadinantis nostalgiją tiek savo atlikimo technika, tiek juose užfiksuotu turiniu. Šių dienų skubos sūkurin įtrauktas žmogus su pavydu gali stebėti juose pagautas ramiai tekančio gyvenimo nuotrupas, mąslius, tarsi minčių toliuose paklydusius veidus, stabtelėjusius, besišnekučiuojančius ar kokia savo veikla užsiėmusius žmones. Petro Dūdos fotografijos mus nukelia į praeitį, nors ir netolimą, bet su kitos epochos laiko ženklais.

   

Fotografuoti P. Dūda pradėjo keliaudamas su turistais ir žygeiviais. Žvalgėsi pro objektyvą vis stengdamasis sugauti ir mažuose fotojuostos kadruose įrėminti nesustabdomo laiko akimirkas. Tai lėmė ir fotografijų tematiką – aplankytos vietos, istorijos paminklai, pakelės kryžiai ir koplytstulpiai, miestų ir miestelių gatvės, kiemai, architektūra ar jos fragmentai ir, žinoma, žmonės. Ne tik bendrakeleiviai – dažnai nepažįstami, kelionėje sutikti ar iš tolo pastebėti. Susitikimai su jais ne tik atsitiktiniai, keliaujant, bet ir tikslingai fotografuojant. Nuotraukos išduoda autoriaus skvarbų ir pagavų žvilgsnį, gebėjimą pastebėti įdomias, reikšmingas detales, sugauti ir užfiksuoti fotografuojamo žmogaus jauseną, perteikti nuotaiką.

   

P. Dūda gimė 1942 metais karo apsuptame Panevėžyje. 1965-aisiais būreliui entuziastų susibūrus į Panevėžio fotografijos mėgėjų klubą, nuo pat pradžių jis tapo Klubo nariu. 1983 metais įstojo kandidatu į Lietuvos fotografijos meno draugiją, buvo išrinktas Draugijos Panevėžio skyriaus eksponatų saugotoju, kurį laiką net jam vadovavo. 1989-aisiais tapo Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariu.

   

Nuo pat kūrybinės veiklos pradžios dalyvavo kolektyvinėse ir personalinėse parodose. Kelerius metus važinėjo fotografuoti liaudies skulptoriaus Liongino Šepkos. Minint jo šimtmetį Rokiškyje buvo surengta paroda ir išleista knyga apie žymųjį menininką. Tiek parodoje, tiek knygoje panaudota daug P. Dūdos nuotraukų. Jo fotografijos sudarė didžiąją dalį 2008 metais Panevėžio kraštotyros muziejuje surengtos parodos „Žygeivystė“, per 170 jų publikuojama ir šiais metais išleistoje knygoje „Mūsų žygis Simono Daukanto taku 1975 m.“ Keletas P. Dūdos fotografijų saugoma Fotografijos muziejaus rinkiniuose.

                                                                                                                                                                                                                    

   

Paroda DVARO VARTUS ATVĖRUS

Vasario 16-osios g. 25

Iki 2017 m. gegužės 31 d.

   

Lankytoją su Panevėžio krašto dvarų istorija supažindins ir jų dvasią pajusti padės interjerų fragmentai, dvarininkų naudoti ir jų kasdienybę puošę daiktai, fotografijos, knygos, dokumentai iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių bei privačių kolekcijų.

   

Pagrindinis parodos akcentas – įspūdinga Raguvėlės dvaro XVII–XIX a. tapybos darbų kolekcija iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių.

   

Parodos rengėjai Jūratė Gaidelienė, Zita Pikelytė ir Dovilas Petrulis, dailininkė Giedrė Stasevičienė, restauratorė Birutė Kaziukonienė, rėmėjas Lietuvos kultūros rėmimo fondas.

   

Paroda „Dvaro vartus atvėrus“ yra 2016 m. Lietuvos muziejų kelio „Dvarų kultūros atspindžiai“ dalis.


   

   

Paroda PANEVĖŽIO MIESTO GARBĖS PILIEČIAI

Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicija

Respublikos g. 17

Iki 2017 m. gruodžio 31 d.

  


 Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas – puiki proga prisiminti žymius mūsų miesto žmones. Šioje parodoje pristatome Panevėžio miesto garbės piliečius, kad geriau juos pažintume, įvertintume ypatingus jų nuopelnus Panevėžiui, miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.

   

Panevėžio miesto garbės piliečio vardas suteikiamas Savivaldybės tarybos sprendimu nuo 1980 metų. Šiuo metu miesto garbės piliečiais yra paskelbti: Juozas Miltinis, Donatas Banionis, Vaclovas Blėdis, Kazimieras Naruševičius, Jonas Juodelis, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Juozas Zikaras, Vilhelmas Variakojis, Vladas Kensgaila, Kazimieras Paltarokas.