Virtuali paroda „Mylėjęs muziką ir tėvynę. Kompozitoriui Juozapui Gudavičiui – 150“

 

2023 metais pažymime kompozitoriaus, vargonininko, orkestrų ir chorų iniciatoriaus bei dirigento, dainų, giesmių, maršų, valsų autoriaus, pirmojo Lietuvos kariuomenės kapelmeisterio Juozapo Gudavičiaus (1873–1939) jubiliejinę 150-ties metų sukaktį.

 

Meilė muzikai ir nuo mažens formavęsis patriotiškumas persmelkė visą prasmingą jo gyvenimą, o nuveikti darbai įrašė Juozapo Gudavičiaus vardą į Lietuvos kultūros istoriją greta kitų nusipelniusių Lietuvai muzikų vardų.

 

Šią nepaprastai energingą ir kūrybingą asmenybę kviečia prisiminti virtuali paroda „Mylėjęs muziką ir tėvynę. Kompozitoriui Juozapui Gudavičiui – 150, kurios turinio pagrindu tapo nenuilstančios tėvo atminimo puoselėtojos muziko dukros Reginos Algės Gudavičiūtės išsaugotas ir Panevėžio kraštotyros muziejui padovanotas įvairiapusę Juozapo Gudavičiaus veiklą liudijantis archyvas. Jame – nuotraukos, atspindinčios nelengvą, bet įdomų ir prasmingą muziko gyvenimo kelią, jo pelnyti valstybiniai apdovanojimai bei jų liudijimai, dalelė surinkto kūrybinio palikimo – leidiniai su partitūromis, Liūdynėje šeimos name veikusio J. Gudavičiaus memorialinio kambario steigimo dokumentai bei kiti eksponatai. Šilti prisiminimai, sugulę į R. A. Gudavičiūtės knygą „Susitikimai su tėvu“ (išleista 1998 m.), kurią parašyti muziko dukra sakosi jautusi pareigą, suteikė biografinių žinių bei atskleidė kompozitoriaus asmenybės charakterį.

 

Muziką ir gyvenimą suliejęs į vientisą dermę, įvairių gyvenimo aplinkybių spiriamas, muzikas dažnai kraustėsi iš vienos vietos į kitą, gyveno įvairiose vietovėse, visur pastebėdamas ir suburdamas neabejingus muzikai.

 

J. Gudavičius paliko pėdsaką ir Panevėžio krašte.

 

DARNIOJE GYVENIMO IR KŪRYBOS TĖKMĖJE. Žiūrėti

PANEVĖŽIO KRAŠTE. Žiūrėti

ATMINTIS GYVA... Žiūrėti

 

Parengė Rasa Stružienė, fondų saugotoja

Tekstą redagavo Ieva Puluikienė