Projektas „Istorinio ir kultūrinio tarpvalstybinio paveldo populiarinimas pasitelkiant muziejų naujoves“

Prioritetas

3.1. Kultūros bei istorinio paveldo ir tradicinių įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas

Pagrindinis paramos gavėjas

Preilių apskrities taryba (Latgalos regionas)

Paramos gavėjai

Panevėžio kraštotyros muziejus (Panevėžio apskritis)

Projekto aprašymas

Bendras projekto tikslas – pagerinti Preilių istorijos ir taikomosios dailės muziejaus ir Panevėžio kraštotyros muziejaus patrauklumą modernizuojant muziejus ir įsigyjant modernią įrangą jų vertybėms išsaugoti bei kuriant naujus muziejų pasiūlymus turistams ir vietos gyventojams. Projektu siekiama sukurti tarpvalstybinio bendradarbiavimo platformą, kuri užtikrins vis didesnį turistų ir lankytojų susidomėjimą kultūriniu ir istoriniu paveldu Latvijos ir Lietuvos pasienio zonoje. Muziejų specialistai tobulins skaitmeninio raštingumo ir pažangiausių technologijų pritaikymo muziejuose gebėjimus. Muziejams, kaip ir bet kuriai XXI amžiaus organizacijai, labai svarbu keistis pasienio šalių patirtimi ir naudoti naujausias modernias technologijas, siekiant patobulinti šiuolaikinių muziejų specialistų įgūdžius ir kompetencijas.

Projekto metu dalyvaujantys muziejai rengs bendrus skaitmeninių kompetencijų mokymus muziejų specialistams; bus organizuojami jungtiniai lauko muziejų festivaliai su edukacinėmis veiklomis lankytojams; kuriamos naujos, vietos moksleiviams skirtos, muziejų švietimo programos apie vietinę ir tarpkultūrinę kultūrą; bus sukurta jungtinė keliaujanti paroda, skirta demonstruoti projekto muziejuose.

Interaktyvūs sprendimai papildys esamas muziejų ekspozicijas, o Panevėžio muziejuje bus kuriama nauja interaktyvi ekspozicija apie Panevėžio miesto istoriją. Preilių muziejaus mobiliųjų įrenginių vartotojams bus prieinamas interaktyvus turinys, rodantis šiais laikais nebeegzistuojančius kultūros paveldo objektus 3D vaizde.

Projektas įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės priemonę ir yra finansuojamas Europos Sąjungos.

Projekto numeris ENI-LLB-1-244

Visas biudžetas 367864,64 Eur

ES parama 331078,17 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis 24 mėn. (2020.06.01-2023.06.30)

Elektroninis žinynas MUZIEJUS 2025

Lietuvių kalba. Atsisiųsti

Latvių kalba. Atsisiųsti

Anglų kalba. Atsisiųsti

Rusų kalba. Atsisiųsti

   

Projekto vaizdo įrašas

   

      

Lankstinukas

Lietuvių kalba. Atsisiųsti

Anglų kalba. Atsisiųsti

Latvių kalba. Atsisiųsti

Kontaktai

www.preili.lv www.paneveziomuziejus.lt

Už puslapio turinį atsako tik Panevėžio kraštotyros muziejus ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Daugiau informacijos:

Rasa Jasiūnienė, vyresnioji muziejininkė-atstovė informacijai

Tel. (8 45) 59 61 81, el. p. informacija@paneveziomuziejus.lt

Projekto Nr. ENI-LLB-1-244 įgyvendinimo eiga

Straipsnis apie projektą. Skaitykite čia: https://bit.ly/3ooplnm.

2020-08-04 Tarptautinis projekto partnerių susitikimas Latvijoje. Daugiau skaitykite čia: https://bit.ly/2YwEo3c.

Jungtinė rugsėjo mėnesio paroda: „Dvaras“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/2HnJFoj.

Jungtinė spalio mėnesio virtuali paroda: „Mokykla“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3kLtM8V.

Jungtinė lapkričio mėnesio virtuali paroda: „Religija“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3ooV9YZ.

Jungtinė gruodžio mėnesio virtuali paroda: „Archeologija“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/2WQ2Lb5.

Jungtinė sausio mėnesio virtuali paroda: „Kalendorius“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/393aXvC

Jungtinė vasario mėnesio virtuali paroda: „Menas“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3shaSv4

Jungtinė kovo mėnesio virtuali paroda: „Rankšluosčiai“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3gwt01d

Jungtinė balandžio mėnesio virtuali paroda: „Tautinės bendrijos“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3vBZDPB

Jungtinė gegužės mėnesio virtuali paroda: „Keramika“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/2STgPBJ

Jungtinė birželio mėnesio virtuali paroda: „Tradiciniai drabužiai“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3wcEmMg

Jungtinė liepos mėnesio virtuali paroda: „Avalynė“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3ylR5Og

Tarptautinis Muziejų gatvės festivalis Preiliuose (Latvija) 2021-08-21. Daugiau skaitykite čia: https://bit.ly/2ULhOW2

Jungtinė rugpjūčio mėnesio virtuali paroda: „Tradiciniai medžio dirbiniai“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3AhWPcT

Tarptautinis Muziejų gatvės festivalis Panevėžyje 2021-09-04. Daugiau skaitykite čia: https://bit.ly/3ATs1zt

Jungtinė rugsėjo mėnesio virtuali paroda: „Migracija“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3Ght4MV

Jungtinė spalio mėnesio virtuali paroda: „Žmogaus ir gyvūno ryšys“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/30bUfrN

Jungtinė lapkričio mėnesio virtuali paroda: „Medicina“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3z4sK0y

Jungtinė gruodžio mėnesio virtuali paroda: „Vaikystė“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3Fj8Ssb.

Jungtinė sausio mėnesio virtuali paroda: „Industrializacija“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3HFIASU.

Jungtinė vasario mėnesio virtuali paroda: „Meilė“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3DCxm0k.

Jungtinė kovo mėnesio virtuali paroda: „Moteris mene“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3sZy03I.

Jungtinė balandžio mėnesio virtuali paroda: „Žvaigždės ir kosmosas“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3HAZvqB.

Jungtinė gegužės mėnesio virtuali paroda: „Bendravimas“. Plačiau apie parodą: https://bit.ly/3FiQTpj