MUZIEJAUS BIBLIOGRAFIJA

Pirmosios žinutės apie Panevėžio kraštotyros muziejų spaudoje pasirodė dar iki jo įkūrimo (1925 m. sausio 18 d.) Per visą pirmosios Nepriklausomybės laikotarpį vietinė spauda daug rašė apie muziejaus veiklą, kartais informacija patekdavo ir į respublikinius leidinius. Sovietmečiu apie muziejų buvo rašoma kur kas rečiau ir siauriau. 1990 m. atkūrus Lietuvos Respubliką, publikacijų apie Kraštotyros muziejų ženkliai padaugėjo. Išplėtota ir aktyvi muziejaus veikla bei visuomenės susidomėjimas krašto praeitimi susilaukė didelio žiniasklaidos dėmesio. Be to, padidėjo periodinių leidinių kiekis.

  

Pastaruoju metu muziejininkai ir patys daug rašo, dažniausiai – apie regiono istoriją, kultūrą, gamtą. Aktyvi muziejaus leidybinė veikla prasidėjo paskutiniajame XX a. dešimtmetyje. Sovietmečiu buvo išleista tik keletas bukletų. Rengti vis naujus leidinius tapo įprastu kasdieniu darbu. Pirmieji leidiniai buvo kuklūs, nedideli, sumaketuoti savo jėgomis, tačiau jų tekstai – tikrai neprasti. Sukaupta patirtis, įvairių projektų lėšos sąlygojo ypač kokybiškus pastarųjų metų muziejininkų leidinius tiek savo poligrafine išvaizda, tiek turiniu.

  

Muziejaus leidiniai, publikacijos, kita žiniasklaidoje atspindėta įstaigos veikla yra dešimtmečiais besitęsiantis kultūros reiškinys, reikšmingas krašto istorijos tyrimų rezultatas. Iškilo būtinybė surinkti visą medžiagą į bendrą muziejaus bibliografiją, kuri padėtų susiorientuoti publikacijų gausoje. Tai didelis darbas, kuris užtruks dar ne vienerius metus. 

 

Bibliografija yra papildoma kasmet. Jei turite kokių nors pastebėjimų, prašome juos siųsti el. paštu administracija@paneveziomuziejus.lt.