KAINOS

PANEVĖŽIO KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS (KODAS 190431446)

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

 

 

 

Eil.

Nr.

Paslaugų pavadinimas

Mato vnt.

Tarifas

(Eur)

1

2

3

4

  1.  BILIETŲ KAINOS

 

 

1.1.

Ekspozicijų lankymas:

 

 

Muziejaus (Vasario 16-osios g. 23):

 

 

suaugusiesiems

1 asm.

1,50

vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems

1 asm.

0,50

Muziejaus (Respublikos g. 17, Kranto g. 21, Elektros g. 11 )

1 asm.

0,50

1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teminės edukacinės programos (tarifas nurodytas kartu su įėjimo mokesčiu) vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems

 

Istorinės edukacinės programos (1 val. trukmės)

Istorinės edukacinės programos (2 val. trukmės)

1 asm.

1,50

3,00

Etnografinės edukacinės programos (1 val. trukmės)

1 asm.

1,50

Gamtos edukacinės programos (1 val. trukmės)

1 asm.

1,50

Edukacinė programa „Kelionė laiku“ (3 val. trukmės)

1 asm.

5,00

Edukacinė programa „Kelionė laiku“ (3 val. trukmės) ne muziejuje

1 asm.

10,00

1.3.

Edukacinės programos ne muziejuje (1 val. trukmės)*

1 asm.

2,00

1.4.

Teminės edukacinės programos (tarifas nurodytas kartu su įėjimo mokesčiu) suaugusiesiems:

 

Istorinės edukacinės programos (1 val. trukmės)

Istorinės edukacinės programos (2 val. trukmės)

1 asm.

2,50

4,00

Etnografinės edukacinės programos (1 val. trukmės)

1 asm.

2,50

Gamtos edukacinės programos (1 val. trukmės)

1 asm.

2,50

Edukacinė programa „Kelionė laiku“ (3 val. trukmės)

1 asm.

6,00

Edukacinė programa „Mergvakaris“ (3 val. trukmės)

grupė (iki 10 asmenų)

60,00

1.5.

Edukacinės programos šeimoms (1 val. trukmės)  

1 šeimai

3,00

1.6.

Edukacinė programa „Kelionė laiku“ (3 val. trukmės) ne muziejuje

1 asm.

12,00

1.7.

Edukacinės programos ne muziejuje (1 val. trukmės)*

1 asm.

3,50

2. NUOLAIDOS

2.1.

Muziejaus ekspozicijų lankymas pirmąjį mėnesio trečiadienį

1 asm.

Nemokamai

2.2.

Ekspozicijų lankymas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos darbuotojams ir visų Lietuvos muziejų darbuotojams (pateikus pažymėjimą)

1 asm.

Nemokamai

2.3.

Grupės vadovui, lydinčiam į renginį (temines edukacines programas, ekskursijas po muziejų ir kt.) 10 ir daugiau asmenų

 

Nemokamai

2.4.

Ekspozicijų lankymas renginių ir parodų atidarymo metu

1 asm.

Nemokamai

2.5.

Parodų atidarymai

1 asm.

Nemokamai

3. KITOS PASLAUGOS

 

 

3.1.

Ekskursija po Panevėžį:

 

 

lietuvių kalba

grupė iki 15 asm.

20,00

anglų kalba

grupė iki 15 asm.

30,00

3.2.

Edukacinės programos vertimas į anglų k.

grupė iki 30 asm.

Papildomas mokestis 15,00

3.3.

Paskaitų skaitymas ne muziejuje (1 val. trukmės)

grupė iki 50 asm.

10,00

3.4.

Švenčių ar gimtadienių šventimas muziejuje (1 val. trukmės)

grupė (iki 10 asmenų)

5,00

3.5.

Edukacinės programos ne muziejaus darbo laiku vaikams, moksleiviams, studentams, pensininkams, neįgaliesiems (1 val. trukmės)

Suaugusiesiems (1 val. trukmės)

 

 

1 asm.

1 asm.

 

 

4,00

7,00

3.6.

Eksponatų paieška

1 vnt.

0,20

3.7.

Dokumentų kserokopijos:

 

 

A4 formato:

 

 

XX a.

1 lapas

1,30

XIX a.

1 lapas

2,00

XVI–XVII a.

1 lapas

2,50

A3 formato:

 

 

XX a.

1 lapas

2,00

XIX a.

1 lapas

2,50

XVI–XVII a.

1 lapas

4,00

3.8.

Vaizdo ir garso dokumentų atranka ir kopija

1 min.

0,20

3.9.

Leidimas profesionaliai fotografuoti

1 eksponatas

2,00

3.10.

Fotonuotraukų gaminimas iš negatyvo

1 vnt.

3,00

3.11.

Filmų peržiūra:

 

 

pagal išankstinį susitarimą

1 vnt.

2,00

be išankstinio susitarimo

1 vnt.

5,00

3.12.

Eksponatų nuskaitymas (skenavimas)

1 vnt.

2,00

3.13.

Teisė eksponatus ar jų kopijas atkurti, leisti platinti, viešai rodyti, transliuoti ir kitaip viešai skelbti

1 vnt.

10,00

3.14.

Medžio, metalo ir popieriaus dirbinių konservavimas ar restauravimas

1 vnt.

Pagal sutartį

 

3.15.

Archeologiniai tyrimai (išskyrus detaliuosius archeologinius tyrimus)**

1 kv. m

100,00

3.16.

Prekyba muziejaus leidiniais ir suvenyrais

1 vnt.

5 proc. nuo prekės savikainos

3.17.

Parodų rengimas:

1 paroda

 

 

Mažos apimties paroda (stendų dydis – iki 1 kv. m)

 

30,00

Vidutinės apimties paroda (stendų dydis – iki 5 kv. m)

 

100,00

Didelės apimties paroda (stendų dydis – iki 10 kv. m)

 

200,00

3.18.

Renginių organizavimas:

1 renginys

 

 

Mažos apimties renginys (iki 25 žmonių)

 

25,00

Vidutinės apimties renginys (iki 70 žmonių)

 

100,00

Didelės apimties renginys (žmonių skaičius neribojamas, renginys vyksta lauke)

 

200,00

 

3.19.

Istorinės medžiagos parengimas

1 teksto lapas, 2300 spaudos ženklų

30,00

3.20.

Stažuotės vadovaujant muziejaus specialistui

1 stažuotės diena

30,00

4. REKLAMOS PASLAUGOS

 

 

4.1. Komercinė reklama renginių metu

1 val.

10,00

4.2.

Reklama įstaigos interneto puslapyje http://www.paneveziomuziejus.lt

1 mėn.

20,00

4.3.

Reklama muziejaus leidiniuose

1 vnt.

0,20

4.4.

Reklama įstaigos biliete

1 vnt.

0,10

5. NUOLAIDOS

 

Eksponatų paieška muziejaus darbuotojams arba naudojimas mokslo tikslams (pateikus mokslo įstaigos ar muziejaus raštą)

 

Nemokamai

6. PATALPŲ NUOMA

 

 

 

Patalpų nuoma renginiams

1 val.

20,00

 

PASTABOS: 

* Kaina nurodyta be transporto išlaidų

** Kaina nurodyta be transporto išlaidų, restauravimo-konservavimo išlaidų, antrologinių, dendrochronologinių, radiokarboninių, paleobotaninių tyrimų, perkamų paslaugų kainos, be projekto parengimo kainos