Senieji leidiniai

 Papildyta 2019 11 08 

 

S e n i e j i   l e i d i n i a i   i k i    1 9 1 8   0 2   1 6   

    

  

Kauno gubernijos kelių aprašymas. 1861 m. Atsisiųsti
Šaltinis: Матерiялы для географiи и статистики Россіи, собраные офицерами генерального штаба. Ковенская губернія. Составилъ  Д. Афанасьевъ, Санкт Петербургъ, 1861 г., стр. 125–168.
Saugojimo vieta: Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

  

Kauno gubernijos žemės ūkio apžvalga. 1861 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Матерiялы для географiи и статистики Россіи, собраные офицерами генерального штаба. Ковенская губернія. Составилъ  Д. Афанасьевъ, Санкт Петербургъ, 1861 г., стр. 360–416.

Saugojimo vieta: Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

 

Kauno gubernijos dvarų ūkių aprašymas. 1861 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Матерiялы для географiи и статистики Россіи, собраные офицерами генерального штаба. Ковенская губернія. Составилъ  Д. Афанасьевъ, Санкт Петербургъ, 1861 г., стр. 416–464.

Saugojimo vieta: Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

  

Kauno gubernijos pramonės ir prekybos aprašymas. 1861 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Матерiялы для географiи и статистики Россіи, собраные офицерами генерального штаба. Ковенская губернія. Составилъ  Д. Афанасьевъ, Санкт Петербургъ, 1861 г., стр. 465–485.

Saugojimo vieta: Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

  

Kauno gubernijos gyventojų buitis ir papročiai. 1861 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Матерiялы для географiи и статистики Россіи, собраные офицерами генерального штаба. Ковенская губернія. Составилъ  Д. Афанасьевъ, Санкт Петербургъ, 1861 г., стр. 566–607.

Saugojimo vieta: Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

  

Kauno gubernijos miestų ir miestelių aprašymas. 1861 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Матерiялы для географiи и статистики Россіи, собраные офицерами генерального штаба. Ковенская губернія. Составилъ  Д. Афанасьевъ, Санкт Петербургъ, 1861 г., стр. 648–718.

Saugojimo vieta: Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

    

Kauno gubernijos miestų, miestelių ir svarbių kaimų sąrašas su gyventojų skaičiumi ir veikiančiomis bažnyčiomis, įmonėmis ir įstaigomis. 1861 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Матерiялы для географiи и статистики Россіи, собраные офицерами генерального штаба. Ковенская губернія. Составилъ  Д. Афанасьевъ, Санкт Петербургъ, 1861 г., стр. 719–743.

Saugojimo vieta: Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

   

Lietuviškas elementorius atspausdintas kirilica su diakritiniais ženklais. 1864 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 2560 R 2977.

     

Skelbimas apie Panevėžio mokytojų seminarijos atidarymą, priėmimo ir mokymosi sąlygas. 1872 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 567, ap. 5, b. 2917, l. 91.

   

Privalomi Panevėžio miesto dūmos nutarimai. 1880 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 4392 R 2974.  

 

Panevėžio tarpusavio kredito draugijos narių sąrašas. 1882 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Vilniaus universiteto centrinė biblioteka. F. 40–2.

   

[Konstantinas Gukovskis]. Kelionė po Panevėžio apskritį 1886 m. rugpjūtį. 1886 m. Atsisiųsti

Šaltinis: [K. Гуковскiй] Поъздка по Поневъжскому уъзду вь Августъ 1886 года // Памятная книжка Ковенской губернии на 1887 год. Ковно, 1886, отдел II, с. 318–370.

Saugojimo vieta: Kauno apskrities archyvas.  

 

Zacharijus Liackis. Lietuvių kalbos reikšmė Rusios kilmės problemai. 1893 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

   

Konstantinas Gukovskis. Panevėžio apskritis. 1897 m. Atsisiųsti

Šaltinis: K. Гуковскiй  Поневежскiй уъздь // Памятная книжка Ковенской губернии на 1898 год. Ковно, 1897, отдел IV, с. 88–173.

Saugojimo vieta: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

   

Vladimiras Geisleris. Šeduvos miesto aprašymas. 1897 m. Atsisiųsti

Šaltinis: В. Гейслеръ  Городъ Шадово // Памятная книжка Ковенской губернии на 1898 год. Ковно, 1897 г., отдел IV, с. 75–87.

Saugojimo vieta: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

 

Kazimieras Jaunius. Lietuvių kalbos panevėžiškių tarmės. I dalis. 1897 m. Atsisiųsti

Šaltinis: К. Явнис Поневеъжскіе говоры литовского языка // Памятная книжка Ковенской губернии на 1898 год. Ковно, 1897 г., отдел IV, с. 174–228.

Saugojimo vieta: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

  

Kazimieras Jaunius. Lietuvių kalbos panevėžiškių tarmės. II dalis. 1898 m. Atsisiųsti

Šaltinis: К. Явнис Поневеъжскіе говоры литовского языка // Памятная книжка Ковенской губернии на 1899 год. Ковно, 1898 г., отдел IV, с. 1–32.

Saugojimo vieta: Kauno apskrities archyvas.  

    

Enciklopedinis Panevėžio miesto ir apskrities aprašymas. 1898 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Энциклопедический словарь, С. Петербург, 1898 г., том XXIV a,  с. 525–526.

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus biblioteka.

   

Vladimiras Geisleris. Lietuvių vestuvių papročiai Šeduvos parapijoje. 1898 m. Atsisiųsti

Šaltinis: В. Гейслеръ Свадебные обряды у литовцевъ въ Шадовскомъ приходе Шавельскогo уезда // Памятная книжка Ковенской губернии на 1899 год. Ковно, 1898 г., отдел IV, с. 90–104.

Saugojimo vieta: Kauno apskrities archyvas.  

     

Panevėžio apskrities įstaigų ir valdininkų sąrašas, Kauno gubernijos gyvenamosios vietovės su nurodomu gyventojų skaičiumi, visuomeninių organizacijų sąrašas, Kauno gubernijos advokatai, gydytojai, vaistinės, mugės. 1900 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Памятная книжка Ковенской губернии на 1901 год. Ковно, 1900 г., отдел I, с. 194–203, отдел II, с. 16–30.

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities viešosios G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos retų spaudinių skyrius. Paskelbta 2012 03 29.

   

Kauno gubernijos mokyklos ir jose dirbę mokytojai, visų religinių konfesijų dvasininkai. 1900 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Памятная книжка Ковенской губернии на 1901 год. Ковно, 1900 г., отдел  I, с. 89–109, 143–163.

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities viešosios G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos retų spaudinių skyrius. Paskelbta 2012 03 29.

    

Ukmergės savivaldybės nustatytos maisto produktų kainos.1902 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1567. Ap. 1.B. 1005. L. 28.

    

Kvietimas susipažinti su  Panevėžio savivaldybės rinkėjų sąrašais. 1903 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1243, ap. 1, b. 182, l. 1.  

   

Visuotinės žydų darbininkų sąjungos Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje (Bundo) Panevėžio miesto organizacijos nelegaliai platinta karikatūra. 1903 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas.  F. 378 PS 1903. B. 32. L. 11.  

   

Visuotinės žydų darbininkų sąjungos Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje (Bundo) Panevėžio miesto organizacijos nelegalus leidinys „Gegužės 1-oji“. 1903 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas.  F. 378 PS 1903. B. 32. L. 11–15.  

   

Panevėžio žydų draugijos besimokantiems žydams remti įstatai. 1903 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Vilniaus universiteto centrinė biblioteka. F. 40–3.

    

K. Gukovskis, E. Voiničius, I. Siniakovas. Panevėžys. 1904 m. Atsisiųsti

Šaltinis: К. Гуковскiй, Е. Войничь, И. Синяковь Городь Поневъжь // Памятная книжка Ковенской губернии на 1905 год. Ковно, 1904, приложение, с. 77–132.

Saugojimo vieta: Kauno apskrities archyvas.  

    

Kauno gubernijos taikos tarpininkų ir teismų įstaigų, policijos, žandarų  pareigūnai, valsčių seniūnai ir raštininkai, miestų savivaldybių ir miestiečių valdybų nariai, visuomeninės ir labdaros organizacijos. 1904 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Памятная книжка Ковенской губернии на 1905 год. Ковно, 1904 г., отдел I, с. 53–72, 78–88.

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities viešosios G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos retų spaudinių skyrius. Paskelbta 2012 03 29.

  

Dvi moteri [Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir Julija Žymantienė-Žemaitė]. Litvomanai. 1905 m. Atsisiųsti 

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 908 R 2998.

  

Dvi moteri [Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir Julija Žymantienė-Žemaitė]. Parduotoji laimė. 1905 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 14347 R 4396.  

   

Panevėžio dramos, muzikos ir dainos draugijos "Aidas" įstatai. 1906 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos literatūros ir meno archyvas. F. 57, ap.1, b.7, l.1, 1 ap., 2.  

   

Kazimieras Šaulys. Pirmasis išsamus lietuviškas Panevėžio aprašymas. 1906 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 12670 R 2882.  

   

LSDP Panevėžio organizacijos atsišaukimas "Galvažudžiai, atsakysit už savo darbus!". 1906 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 4368 R 2563.  

    

Panevėžio katalikų labdarių draugijos įstatai. 1906 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Vilniaus universiteto centrinė biblioteka. F. 40–3.

     

Panevėžio Šventojo Juozapo katalikų labdaros draugijos nuostatai. 1908 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Kauno apskrities archyvas. F. I-53, ap. 1, b. 101.  

     

Naujiena. Vabalninko Romos katalikų labdaros draugijos nuostatai, 1907. Atsisiųsti

Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-50, ap. 2, b. 194, l. 175–185 at.

   

Naujiena. Pušaloto labdaros draugijos nuostatai, 1907. Atsisiųsti

Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-50, ap. 2, b. 194, l. 256–259.

       

Naujiena. Ukmergės Romos katalikų labdaros draugijos nuostatai, 1907. Atsisiųsti

Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-53, ap. 1, b. 46, l. 39–48.

   

Naujiena. Panevėžio žydų lengvatinių paskolų draugijos nuostatai, 1908. Atsisiųsti

Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-53, ap. 1, b. 114, l. 42–49at.

      

Panevėžio visuomeninio lietuvių susirinkimo „Vienybė“ statutas. 1909 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus. Knygų rinkinys. GEK 3055 R 3444.

   

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Apie moterų klausymą. 1910 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 897 R 2999.  

     

Panevėžio katalikų labdarių draugijos ataskaita su narių sąrašu. 1910 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Vilniaus universiteto centrinė biblioteka. F. 40–3.

         

Privalomų Panevėžio savivaldybės nutarimų rinkinys. 1912 m. Atsisiųsti

Leidinys defektuotas, trūksta antrosios dalies nuo 24 puslapio.

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 3215 R 2971.  

  

Naujiena. Panevėžio moterų žydžių labdaros draugijos nuostatai, 1912. Atsisiųsti

Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-50, ap. 1, b. 25459, l. 2–11.

   

Skelbimas apie Panevėžio savivaldybės rinkimus. 1913 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1244. Ap. 1. B. 67. L. 86.  

  

S. Montvilos teatro atidarymo programa. 1913 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1135, ap.  6, b. 103, l.1 84.  

   

Konstantinas Birulia. Trumpas Kauno gubernijos aprašymas (gamta, gyventojai, ekonomika, švietimas, trumpi kai kurių miestų ir miestelių aprašymai). 1913 m. Atsisiųsti 

Saugojimo vieta: Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

      

Panevėžio ugniagesių draugijos ataskaita su narių sąrašu. 1913 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Vilniaus universiteto centrinė biblioteka. F. 40–4.

     

Panevėžio kalendorius 1914 metams. 1913 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities  G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos retų spaudinių skyrius.  

   

Draugas (Panevėžio kalendorius) 1915 metams. 1914 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

  

Mūsų kraštas (Наш край), 1914 m., Nr.1–3, pirmasis Panevėžio laikraštis. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos mokslų akademijos biblioteka.

 

Panevėžio lapelis (Поневежскiй листокь), 1914 m., Nr. 1–10. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Imperatoriškoji Sankt Peterburgo mokslų akademijos biblioteka.

     

„Aido“ draugijos spektaklio „Katriūtės gintarai“ programa. 1914 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 3678 R 2920.  

   

Pirmoji Panevėžio telefonų knyga. 1914 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 3063 R 3450.

  

Naujiena. Panevėžio tarpusavio kredito draugijos veiklos 1914 m. ataskaitos, 1915. Atsisiųsti

Kauno regioninis valstybės archyvas. F. I-50, ap.2, b. 194, l. 7–11.

    

Kauno gubernijos ligoninės, gydytojai, advokatai, visuomeninių organizacijų sąrašas, valsčių (nurodomi didžiausi priklausę kaimai, seniūnai ir raštininkai) sąrašas, gubernijos gyvenamosios vietovės su nurodomu gyventojų skaičiumi, Kauno gubernijos pramonės įmonės. 1915 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Памятная книжка Ковенской губернии на 1915 год. Поневежъ, 1915 г., отдел I, с. 24–25, 131–134, 143–147, отдел II, с. 11–30, 40–47, 63–74.

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities viešosios G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos retų spaudinių skyrius. Paskelbta 2012 03 29.

    

Kauno gubernijos mokyklos ir jose dirbę mokytojai. 1915 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Памятная книжка Ковенской губернии на 1915 год. Поневежъ, 1915 г., отдел I, с. 62–98.  

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities viešosios G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos retų spaudinių skyrius. Paskelbta 2012 03 29.

   

Kauno gubernijos visų religinių konfesijų dvasininkai. 1915 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Памятная книжка Ковенской губернии на 1915 год. Поневежъ, 1915 г., отдел I, с. 109–127.  

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities viešosios G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos retų spaudinių skyrius. Paskelbta 2012 03 19.

 

  

 

L e i d i n i a i   1 9 1 8   0 2   1 6 – 1 9 4 0   0 6   1 5

    

   

 

Karaimų kalendorius 5679 metams. 1918 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 19191 R 7223.

    

Известия. Panevėžio rajono deputatų tarybos laikraštis.1919 m. Nr. 5. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus periodikos rinkinys. GEK 814 R 2058.  

 

Jonas Mačiulis-Maironis. Čičinskas.1919 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Čičinskas: ballada, Kaunas, 1919.    Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities viešosios G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos retų spaudinių skyrius. Paskelbta 2012 04 02.

  

Panevėžio gynimo komiteto kreipimasis „Valščių Gynimo Komitetams“. 1920 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius. F123–670.

  

Panevėžio lietuvių gimnazijų nepasiturinčių mokinių šelpimo draugijos įstatai. 1920 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus. knygų rinkinys. GEK 3010 R 3606.

  

Panevėžio miesto valdybos skelbimas apie miesto tarybos narių rinkimus. 1921 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1264, ap. 1, b. 42, l. 33.  

   

„Žiburėlio“ draugijos ruošiamo vakaro programa. Spektaklis „Čigonė Aza“. 1921 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius. F123–689.

    

"Meilės keliais". Pirmasis Panevėžyje leistas lietuviškas periodinis leidinys. 1922 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus periodikos rinkinys. GEK 18303 R 6517.  

     

"Moksleivio maršas". Muzika V. Paulausko, žodžiai M. Grigonio. 1922 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 18290 R 6515.  

     

Panevėžio apskrities valdybos įsakymas dėl kelių ir tiltų taisymo. 1922 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 2566 R 2218.  

   

Panevėžio apskrities valdybos apyskaita už 1921 metus. 1922 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius. F123–281.

   

Kvietimas į Lietuvos karaliaus Mindaugo IV pėstininkų pulko šventę. 1922–1924 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius. F123–333.

      

Pirmoji dainos diena: programa ir straipsnių rinkinys. 1924 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 4730.  

    

Petras Butkus. Ekskursija Į Švediją. 1924 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 3216 R 2696.  

     

Panevėžio apskrities savivaldybės 1924 metų darbų veiklos apyskaita. 1925 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 25642 R 10583.  

   

Kelių ir tiltų taisymo reikalu veikiančių įstatymų, įsakymų ir instrukcijų rinkinys. 1924 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 2572 R 3945.

      

Panevėžio gimtajam kraštui tirti draugijos skelbimas apie visuotinį narių susirinkimą. 1925 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentu rinkinys. GEK 19160 R 7168.

   

1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenys. Fragmentas: Panevėžio apskritis.1925 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Lietuvos apgyvendintos vietos. Pirmojo visuotintojo Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys. Kaunas,1929 m.

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities viešosios G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos retų spaudinių skyrius.  

    

1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenys. Fragmentas: Biržų-Pasvalio apskritis.1925 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Lietuvos apgyvendintos vietos. Pirmojo visuotintojo Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys. Kaunas,1929 m.

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities viešosios G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos retų spaudinių skyrius.  

     

1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenys. Fragmentas: Rokiškio apskritis.1925 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Lietuvos apgyvendintos vietos. Pirmojo visuotintojo Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys. Kaunas,1929 m.

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities viešosios G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos retų spaudinių skyrius.

     

Panevėžio tarpusavio kredito draugijos balansas. 1925 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Vilniaus universiteto centrinė biblioteka. F. 40–2.  

    

Panevėžio apskrities savivaldybės ligoninės 1925 metų veikimo apyskaita. 1926 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 25639 R 10584.  

   

Panevėžio meno mėgėjų kuopelės paveikslų paroda (katalogas). 1926 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

   

Vyskupo Kazimiero Paltaroko "Ganytojiškas Panevėžio Vyskupo raštas" perskaitytas jo ingreso metu. 1926 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kurijos archyvas. K. Paltaroko fondas, 6 dėžė, 9 aplankas.  

    

Vyskupo Kazimiero Paltaroko sveikinimas ir laiminimas "Kazimieras Paltarokas, Dievo malone ir Apaštalų Sosto paskyrimu Panevėžio vyskupas, Vyskupijos Kunigams ir Tikintiesiems (siunčiu) Ganytojo sveikinimą ir laiminimą". 1926 m.? Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kurijos archyvas. K. Paltaroko fondas, 6 dėžė, 9 aplankas.  

    

Panevėžio lenkų gimnazijos loterijos bilietas. 1927 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 13770 R 3910.  

    

Panevėžio miesto elektros stoties 1926 m. apyskaita. 1927 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 3059 R 4538.  

   

Katalikų veikimo centro kursų programa. 1927 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas.  F. 1650. Ap. 1. B. 39. L. 206.

     

Vyskupo K. Paltaroko kreipimasis dėl Katalikų veikimo centro skyrių kūrimo ir veiklos.1927 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 39. L. 203.  

      

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Iš mūsų vargų ir kovų: 1898–1927. 1927 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities viešosios G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos retų spaudinių skyrius.

      

Panevėžio apskrities savivaldybės 1927 m. veiklos apyskaita. 1928 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 25641 R 10586. 

       

Kostas Stiklius. Pirmasis dektindarys. 1928 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 3807 R 2922.  

    

Juozapas Kozakevičius. Mūsų protėvių pėdomis (lietuvių kilmės teorija). 1928 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus biblioteka.  

    

Katalikų veikimo centro Panevėžio rajono biuletenis Nr. 1–2. 1928 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 39. L. 228–229, 116–116c.

   

Panevėžio burmistro skelbimas namų savininkams dėl nuomininkų sąrašų sudarymo.1928,1932 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1.B. 54. L. 86, 87.

    

Stepas Žukaitis. Panevėžio atvadavimas 1919 metais. 1929 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 4272 R 3593. 

     

Šv. Vincento á Paulo Draugijos Panevėžio skyrius 1929 metais. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities  G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos retų spaudinių skyrius.  

    

Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriaus valdybos kreipimasis į visuomenę dėl paminklų "Žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę" ir "Už Lietuvos Nepriklausomybę" statymo. 1929 m.? Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 20750 R 8737.  

   

Katalikų veikimo centro Panevėžio rajono biuletenis Nr. 1(3)– 2(4).1929 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 39. L. 123, 124, 118, 119.

    

Šv. Vincento á Paulo Draugijos Panevėžio skyrius 1930 metais. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities viešosios G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos retų spaudinių skyrius.  

     

Panevėžio valstybinės gimnazijos spektaklio „Elgetų karalius“ programa. 1930 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 17418 R 58142.  

     

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Didžiojo garbei Dainų Dienos Panevėžy programa. 1930 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 17417 R 5812.  

      

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Didžiojo minėjimo Panevėžyje programa. 1930 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 3682 R 2482.  


Katalikų veikimo centro Panevėžio rajono valdybos skelbimas apie pedagoginius kursus. 1930 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 39. L. 82.  

     

Katalikų veikimo centro skelbimas apie kursus kaimo jaunimui Panevėžyje. 1930 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas.  F. 1650. Ap. 1. B. 39. L. 87.  

     

Septintasis vyskupo Kazimiero Paltaroko ganytojiškasis raštas. 1930 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus .knygų rinkinys. GEK 3066 R 3951.

     

Andrius Domaševičius. Tuberkuliozės klausymo išsprendimas Lietuvoje. 1931 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 4647.  

 

Panevėžio mokytojų seminarijoje pastatyto B. Buivydaitės spektaklio  „Šviesutė“ programa. 1931 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 17064 R 5696.  

  

Panevėžio valstybinės gimnazijos spektaklio  „Velnio pakriūtė“ programa. 1931 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 7452 R 259.  

   

Katalikų veikimo centro Panevėžio rajono biuletenis Nr.1–2. 1931 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 39. L. 33, 34, 30, 31.

    

Katalikų veikimo centro Panevėžio rajono biuletenis Nr.3. 1931 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Lietuvos valstybės istorijos archyvas. F. 1650. Ap. 1. B. 39. L.25, 25at, 26.

      

Atsiminimai apie 1831 m. sukilimą Upytės paviete.1931 m. Atsisiųsti

Šaltinis: Powstanie 1831 roku na Litwie : wspomnienia uczestników, Wilno, 1931. Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities viešosios G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos retų spaudinių skyrius. Paskelbta 2012 04 02.  

    

[Vladislovas Butvila]. Bažnyčia rūpinasi vargo žmonėmis.1931 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 3064 R 3016.

    

Pijus Butenis. Katalikų rūpesčiai. 1932 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 5618 R 2822.  

  

Vyskupo Kazimiero Paltaroko 33-ejų kunigavimo metų minėjimo programa. 1932 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kurijos archyvas. K. Paltaroko fondas, 6 dėžė, 9 aplankas.  

     

Kvietimas G. Petkevičaitei-Bitei į Panevėžio skautų organizuojamą vakarą. 1932 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 938.

  

Naujiena. Panevėžio ūkininkų smulkaus kredito banko 1931 m. apyskaita. 1932 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 25682 R 10552.

    

Vincento á Paulo draugijos Panevėžio skyrius 1932 metais. 1933 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 3732 R 3595.

   

Devintasis vyskupo Kazimiero Paltaroko ganytojiškasis raštas. 1932 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio Švč. Trejybės rektorato archyvas.

    

Šv. Vincento á Paulo Draugijos Panevėžio skyrius 1933 metais. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities viešosios G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos retų spaudinių skyrius.

     

Vyskupo Kazimiero Paltaroko kreipimasis į dvasininkus šv. Vincento Pauliečio draugijos šimtmečio proga. 1933 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 3732 R 3539.

  

Panevėžio katedros choro pastatyto spektaklio  „Vilniuje“ ir koncerto programa. 1933 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 17063 R 5698.  

     

1933 m. Panevėžio eucharistinio kongreso vadovas. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 13895 R 4188.  

    

Lietuvos katalikių moterų Panevėžio Senamiesčio skyriaus ruošiamo Panevėžio miesto ir apylinkės moters teismo sąstatas ir kaltinamasis aktas. 1933 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

   

S. Dariaus ir S. Girėno žūties metinių minėjimo programa. 1934 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 3787 R 1928. 

    

Lietuvos katalikų jaunimo federacijos "Pavasaris" Panevėžio Senamiesčio kuopų penkiolikos metų veikimo apžvalga. 1934 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

  

Andrius Domaševičius. 1932 metai Panevėžio gydytojų draugijos gyvenime. 1934 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

   

Atsišaukimas į žydų visuomenę apie rinkimus į miesto savivaldybę. 1934 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentu rinkinys. GEK 1256   R 2700.

    

Panevėžio gimtajam kraštui tirti draugijos kreipimasis dėl aukų muziejui rinkimo. 1935 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentu rinkinys. GEK  25621 R 10550.

    

Panevėžio tarpusavio kredito draugijos balansas. 1935 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Vilniaus universiteto centrinė biblioteka. F. 40–2.

   

Kupiškio smulkaus kredito banko 1935 metų apyskaita. 1936 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 18131 R 6194.  

    

10 kovos metų (Draugijos kovai su tuberkulioze Panevėžio skyriaus leidinys). 1935 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 4000 R 4125.  

   

Lapinas. Panevėžio skautų mėnesinis laikraštėlis.1935 m. Nr.1(8). Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentu rinkinys. GEK 2614   R 2107.

      

V.K.P. [Vyskupas Kazimieras Paltarokas] Panevėžio bažnyčios. 1936 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 3380 R 3039.  

   

Plentas Panevėžys – Ramygala.1936 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 2537 R 3594.

 

Steponas Kolupaila. Nevėžis: hidrografinė studija. 1936 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 4377 R 4155.  

   

Birželio 9–10 d. visi renkame seimą. Kaip ir ką rinksime V-je apygardoje? (Panevėžio, Biržų ir Rokiškio apskr.) 1936 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

     

Pranešimas apie seimo rinkimų rezultatus Panevėžio apskrityje. 1936 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 3684 R 4589.  

    

1937 metų rajoninių dainų dienų Marijampolėje ir Panevėžyje vadovas. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 13910 R 4208.  

   

Panevėžio medžioklės draugijos įstatai. 1937 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 22851 R 9717.  

    

XII šaulių rinktinės vakaro programa. 1937 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 19021 R 7054.  

 

Panevėžio apskrities valdybos tiltams prižiūrėti ir keliams taisyti instrukcija. 1937 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

     

Panevėžio vyskupija. Eucharistinis vyrų kongresas 1937.VI.19–20. 1937 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities viešosios G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos retų spaudinių skyrius.

 

P. Bučinsko medelyno Velžyje "Vaiskrūmių, vaismedžių ir dekoratyvinių augalų kainoraštis". 1937 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 3240 R 3952. 

          

1938 m. Panevėžio miesto savivaldybės biudžetas. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 17016 R 5639.  

  

Panevėžio apskrities savivaldybė 1918–1938. 1938 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities  G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos retų spaudinių skyrius.

     

Šešioliktasis vyskupo Kazimiero Paltaroko ganytojiškasis raštas. 1938 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio Švč. Trejybės rektorato archyvas.

   

Septynioliktas vyskupo Kazimiero Paltaroko ganytojiškas raštas. 1938 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 30679.

      

Panevėžio apskrities savivaldybės ligoninės 1938 metų ataskaita. 1939 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

  

Daina "Abituriento bei gimnazijos daina". Muzika J. Navakausko, žodžiai M. Grigonio. 1939 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 2425 R 1979.  

   

Lietuvos telefono abonentų sąrašas. Fragmentas: Biržų, Panevėžio ir Rokiškio apskritys. 1940 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 12215 R 1515.  

   

Dailės parodos Panevėžyje katalogas. 1940 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 17007 R 5629.  

  

Panevėžio informacinis kalendorius. 1940 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 4681 R 3849.

   

Aštuonioliktasis vyskupo Kazimiero Paltaroko ganytojiškasis raštas. 1940 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio Švč. Trejybės rektorato archyvas.

    

„Dainos“ draugijos Panevėžio skyriaus spektaklių programos ir kvietimas. XX a. 4 dešimtmetis. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 17416 R 5811, GEK 16192 R 5535, GEK 17422 R 5818, GEK 20743 R 8807, GEK 16191 R 5540, GEK 7466 R 268, GEK 16190 R 5539.  

   

Panevėžio katedros choro koncerto  „Septyni Kristaus žodžiai“ programa. XX a. 4 dešimtmetis. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 22493 R 9642.  

    

Daina "Leiskit į Tėvynę". Muzika Vlado Paulausko, žodžiai Margalio. XX a. 4 dešimtmetis. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 18343 R 6576.  

     

Odontologės Vandos Didžiulytės-Albrechtienės skelbimas. XX a. 4 dešimtmetis. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 18127 R 6210.  

    

Daina "Nesek sau rožės prie kasų". Muzika Vlado Paulausko muzika, žodžiai Maironio. XX a. 4 dešimtmetis. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 18288 R 6516.  

    

Visuomenės teismas Panevėžyje (Lietuvos mokytojų sąjungos renginio afiša). XX a. 4 dešimtmetis. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 21314 R 9293.   

    

Dailininko Jono Mackevičiaus parodos katalogas. Raguva, data nenurodoma. XX a. 4 dešimtmetis? Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius. F123–681.

  

  

 

L e i d i n i a i   1 9 4 0   0 6   1 5 – 1 9 9 0   0 3    11

  

 

  

Utenos apskrities vykdomojo komiteto nutarimai higienos reikalais.1941  m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio apskrities archyvas. F. 7R, ap. 5b, b. 1.

 

"Sidabrinis slėnis" – pirmosios Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro premjeros programa. 1941 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio viešoji G. Petkevičaitės-Bitės biblioteka.  


Panevėžio dainų šventės programa. 1943 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 97468 R 330.

   

Panevėžio vyskupijos blaivybės brolijos įstatai. 1944 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

   

Prie rymančio Rūpintojėlio. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio leidinys. 1949 m. kovo mėn.

Nr. 1. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Romo Kauniečio asmeninis archyvas.  

  

Kęstutis [Pranciškus Prūsaitis]. Ką turi žinoti kiekvienas partizanas. 1950 m.?  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Romo Kauniečio asmeninis archyvas.  

  

Pogrindžio tiesa. 1951 m. Nr. 4. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio rytų Lietuvos srities leidinys. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Romo Kauniečio asmeninis archyvas.

    

Prisikėlimo ugnis. 1951 m. Nr. 5, 1952 m. Nr. 1. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Prisikėlimo apygardos leidinys. Atsisiųsti 

Saugojimo vieta: Romo Kauniečio asmeninis archyvas.  

   

M. Būtvydis [Bronius Krivickas]. Už didžią tiesą. 1951 m.?  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Romo Kauniečio asmeninis archyvas.  

   

K. Rivaišas [Bronius Krivickas]. Po Stalino saule. XX a. 6 dešimtmečio pradžia?  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Romo Kauniečio asmeninis archyvas.  

    

Laisvės kova. 1952 m. Nr. 1/2, 5, 6. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio rytų Lietuvos srities leidinys. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Romo Kauniečio asmeninis archyvas.  

   

Ženkime su malda. Asmeninė partizano Jono Baltušio maldaknygė. 1952 m.  Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Romo Kauniečio asmeninis archyvas.

    

Panevėžio miesto ir rajono dainų šventės programa. 1952 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 18544 R 6729. 

     

Panevėžio miesto ir rajono jaunimo festivalio programa. 1957 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 18539 R 6123.

  

Lietuvių rezistencinės kovos dainos. 1958 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Romo Kauniečio asmeninis archyvas.  

    

Panevėžio miesto dainų šventės programa. 1961 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 17452 R 322.  

    

Panevėžio miesto 1964 metų dainų šventės programa. 1964 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus dokumentų rinkinys. GEK 4087 R 4767.

   

Pasiruošimo V. Lenino gimimo 100-sioms metinėms Panevėžio mieste pagrindinių priemonių planas. 1968 m. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.  

  

Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. 1973 m. Nr.7. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys.  

   

Lietuvos katalikų bažnyčios kronika. 1982 m. Nr.51. Atsisiųsti

Saugojimo vieta: Panevėžio kraštotyros muziejaus knygų rinkinys. GEK 27784.