MUZIEJAUS LEIDINIAI

 

 

Iš Panevėžio praeities. Šeimos portretas istorijos kontekste. Konferencijos pranešimai / sudarytoja: Vitalija Vasiliauskaitė; autorių kolektyvas. Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2019, 199 p.: iliustracijos, santrauka anglų k., tiražas 250 egzempliorių.

  

   

    

Arvydas Petrulis: Tėvo Stanislovo palaimintas drožti. Katalogas. Sudarytoja Vitalija Vasiliauskaitė. Panevėžys, Panevėžio kraštotyros muziejus, 2018, 48 p., iliustracijos, santrauka anglų k. - Tiražas 250 egzempliorių

   

    

Iš Panevėžio praeities: Miško broliai. Konferencijos pranešimai / sudarytojai: Arūnas Astramskas, Donatas Juzėnas; autorių kolektyvas. Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2018, 198 p.: iliustracijos, santrauka anglų k. - Tiražas 300 egzempliorių.

    

  

Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai / sudarytojai: Donatas Pilkauskas, Zita Pikelytė; autorių kolektyvas. Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2018, 198 p.: iliustracijos, santrauka anglų k. - Tiražas 300 egzempliorių.

    

Istorijos ženklų skaitymo pamokos: konferencijos pranešimai / sudarytojas Arnoldas Simėnas. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2016. - 115 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių.

    

virselis

Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos. Konferencijos pranešimai / sudarytojai: Jūratė Gaidelienė, Donatas Pilkauskas; autorių kolektyvas. Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2016, 188 p.: iliustracijos, santrauka anglų k. - Tiražas 300 egzempliorių.

 

Senasis Panevėžys

Senasis Panevėžys: Henriko Grinevičiaus atvirukų ir fotografijų kolekcija, sudarytoja dr. Zita Pikelytė, Panevėžys, 2015, 300 p., iliustracijos, santrauka anglų k. - Tiražas 500 egzempliorių.

 

Gidas po Panevėžio žydų paveldo dienas: bukletas/[sudarytoja J. Gaidelienė]. – Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2015. – 1 lap. Sulankst. į 2 p., lietuvių, anglų k. - Tiražas 400  egzempliorių.


 

Iš Panevėžio praeities: tautos mieste. XVI konferencijos pranešimai / sudarytojai Arūnas Astramskas, dr. Zita Pikelytė, Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus. 2014. Žiemgalos leidykla. 115 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių. 


               

 

Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos. XIV ir XV konferencijų pranešimai / sudarytojai Jūratė Gaidelienė, Emilija Juškienė, Donatas Pilkauskas. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus. 2013. - 192 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių. 

 

   

  

Pasipriešinimas šiapus ir anapus „geležinės uždangos“: konferencijos pranešimai / sudarytojas Arnoldas Simėnas. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2012. - 61 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių. 

 

  

  

Kovoję už brangią Tėvynę: Vyčio apygardos partizanų istorija: fotografijų albumas / sudarytojai ir tekstų autoriai E. Markuckytė ir D. Pilkauskas. - Panevėžys: UAB Amalkeros leidyba, 2012. - 87 p. - Tiražas 1000 egzempliorių. 

  

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinis palikimas Panevėžio kraštotyros muziejuje: katalogas / sudarytoja Sandra Libikienė. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2012. - 103 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių. 

   

  

  

Neginkluotos kovos pergalė: diplomatija, rezistencija ir tylusis tautos pasipriešinimas: konferencijos pranešimai / sudarytojas Arnoldas Simėnas. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2011. - 69 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių.