MUZIEJAUS LEIDINIAI

   

Iš Panevėžio praeities: Juozas Zikaras ir jo kultūrinė aplinka. XXIII konferencijos pranešimai / sudarytojai: Arūnas Astramskas, Zita Pikelytė; autorių kolektyvas. Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2021, 169 p.: iliustracijos, pranešimų santraukos anglų k., tiražas 300 egzempliorių

    

   

 

      

     

     

Evaldas Ivanauskas. Pašnekesiai su Vincu Firinausku. Parodos katalogas / sudarytoja dr. Zita Pikelytė; autorių kolektyvas. Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2020, 48 p.: iliustracijos, santrauka anglų k. - Tiražas 300 egzempliorių.

 

 

 

 

Iš Panevėžio praeities: antisovietiniai ir alternatyvūs judėjimai. XXII konferencijos pranešimai / sudarytojai: Donatas Juzėnas, Rasa Stružienė; autorių kolektyvas. Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2020, 152 p.: iliustracijos, pranešimų santraukos anglų k., tiražas 300 egzempliorių.

 

 

 

Iš Panevėžio praeities. Šeimos portretas istorijos kontekste. Konferencijos pranešimai / sudarytoja: Vitalija Vasiliauskaitė; autorių kolektyvas. Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2019, 199 p.: iliustracijos, santrauka anglų k., tiražas 250 egzempliorių.

 

 

 

Arvydas Petrulis: Tėvo Stanislovo palaimintas drožti. Katalogas. Sudarytoja Vitalija Vasiliauskaitė. Panevėžys, Panevėžio kraštotyros muziejus, 2018, 48 p., iliustracijos, santrauka anglų k. - Tiražas 250 egzempliorių

 

 

 

Iš Panevėžio praeities: Miško broliai. Konferencijos pranešimai / sudarytojai: Arūnas Astramskas, Donatas Juzėnas; autorių kolektyvas. Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2018, 198 p.: iliustracijos, santrauka anglų k. - Tiražas 300 egzempliorių.

 

 

 

 

Iš Panevėžio praeities: Lietuvos nepriklausomybės gynėjai ir puoselėtojai / sudarytojai: Donatas Pilkauskas, Zita Pikelytė; autorių kolektyvas. Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2018, 198 p.: iliustracijos, santrauka anglų k. - Tiražas 300 egzempliorių.

 

 

 

  

Istorijos ženklų skaitymo pamokos: konferencijos pranešimai / sudarytojas Arnoldas Simėnas. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2016. - 115 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių.

 

 

 

Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos. Konferencijos pranešimai / sudarytojai: Jūratė Gaidelienė, Donatas Pilkauskas; autorių kolektyvas. Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2016, 188 p.: iliustracijos, santrauka anglų k. - Tiražas 300 egzempliorių.

 

 

 

 

Senasis Panevėžys: Henriko Grinevičiaus atvirukų ir fotografijų kolekcija, sudarytoja dr. Zita Pikelytė, Panevėžys, 2015, 300 p., iliustracijos, santrauka anglų k. - Tiražas 500 egzempliorių.

 

 

 

 

Gidas po Panevėžio žydų paveldo dienas: bukletas/[sudarytoja J. Gaidelienė]. – Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2015. – 1 lap. Sulankst. į 2 p., lietuvių, anglų k. - Tiražas 400  egzempliorių.

 

 

 

Iš Panevėžio praeities: tautos mieste. XVI konferencijos pranešimai / sudarytojai Arūnas Astramskas, dr. Zita Pikelytė, Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus. 2014. Žiemgalos leidykla. 115 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių.

 

 

 

 

Iš Panevėžio praeities: šimtmečių spalvos. XIV ir XV konferencijų pranešimai / sudarytojai Jūratė Gaidelienė, Emilija Juškienė, Donatas Pilkauskas. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus. 2013. - 192 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių.   

 

 

 

 

Pasipriešinimas šiapus ir anapus „geležinės uždangos“: konferencijos pranešimai / sudarytojas Arnoldas Simėnas. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2012. - 61 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių.

 

 

 

 

Kovoję už brangią Tėvynę: Vyčio apygardos partizanų istorija: fotografijų albumas / sudarytojai ir tekstų autoriai E. Markuckytė ir D. Pilkauskas. - Panevėžys: UAB Amalkeros leidyba, 2012. - 87 p. - Tiražas 1000 egzempliorių.

 

 

 

        

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinis palikimas Panevėžio kraštotyros muziejuje: katalogas / sudarytoja Sandra Libikienė. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2012. - 103 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių.

 

 

 

 

Neginkluotos kovos pergalė: diplomatija, rezistencija ir tylusis tautos pasipriešinimas: konferencijos pranešimai / sudarytojas Arnoldas Simėnas. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2011. - 69 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių.

 

 

 

 

Iš Panevėžio praeities: nematerialusis kultūros paveldas: konferencijos pranešimai, Panevėžys 2011 12 09 / sudarytoja L. Vilienė - Panevėžys, 2011. - 94 p.: iliustr. - Tiražas 150 egzempliorių.

 

 

 

 

Du atkurtos Nepriklausomybės dešimtmečiai: konferencijos pranešimai, Panevėžys, 20010 08 20 / sudarytojas Arnoldas Simėnas. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2011. - 67 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių.

  

 

 

 

Sekundė Aukštaitijos sostinėje: šventės laikraštis / [sudarytoja L. Vilinė]. - Panevėžys: [Panevėžio kraštotyros muziejus], 2011. - 4 p. - Tiražas 80 egzempliorių.

 

 

 

Panevėžio kraštotyros muziejus 2011–2012: stalo kalendorius / [sudarytoja V. Venckuvienė]. - Panevėžys: [Panevėžio kraštotyros muziejus], 2010. - 1 lap. sulankst. į [3] p. - Tiražas 1000 egzempliorių.

 

 

 

Panevėžio kraštotyros muziejus: atvirukų komplektas / [sudarytoja V. Venckuvienė]. - Panevėžys: [Panevėžio kraštotyros muziejus], 2010. - 3 atvirukai. - Tiražas 500 egzempliorių.

 

 

 

Panevėžio kraštotyros muziejus: kišeninis kalendorius / [sudarytoja V. Venckuvienė]. - Panevėžys: [Panevėžio kraštotyros muziejus], 2010. - Tiražas 2000 egzempliorių.

 

 

 

Iš Panevėžio praeities: kultūros paveldas: konferencijos pranešimai, Panevėžys 2010 10 22 / sudarytojai J. Gaidelienė, A. Astramskas. - Panevėžys, 2010. - 103 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių.

 

 

 

 

Muziejaus garsas: neperiodinis laikraštis skirtas miesto 507-osioms metinėms ir Žalgirio mūšio 600 m. sukakčiai / sudarytojai [Muziejaus istorijos skyriaus darbuotojai]. - Panevėžys: [Panevėžio kraštotyros muziejus], 2010. - A3 formato lankstinys, iliustr. - Tiražas 200 egzempliorių.

 

 

 

Baltijos kelias.1939–1989–2009: konferencijos pranešimai, Panevėžys, 2009 08 20 / sudarytojas Arnoldas Simėnas. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, 2010. - 76 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių.

 

 

 

 

Panevėžio kraštotyros muziejus: krašto praeitis, kultūra ir gamta: plakatas / sudarytojas T. Stacevičius.- Panevėžys: [UAB Print Lt], 2010. - Tiražas 100 egzempliorių.

 

 

 

Iš Panevėžio praeities: prie Lietuvos tūkstantmečio slenksčio: konferencijos pranešimai, Panevėžys, 2009 11 18 / sudarytoja A. Petrulienė. - Panevėžys, 2009. - 85 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių.

 

 

 

 

Kraštiečiai: Panevėžio medikai: konferencijos pranešimai, Panevėžys, 2009 11 13 / sudarytoja J. V. Čiplytė. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2009. - 32 p.: iliustr. - Tiražas 100 egzempliorių.

 

 

 

Dvarininkų Montvilų kultūriniais keliais: konferencijos pranešimai / sudarytoja J. V. Čiplytė. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2008. - 34 p. - Tiražas 50 egzempliorių.

 

 

 
Folkloras – universali vaikų ugdymo terpė: metodinė medžiaga / sudarytoja L. Vilienė. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2008. - 72 p. - Tiražas 500 egzempliorių.

 

 

 

Sąjūdis Panevėžyje: fotografijų albumas / sudarytoja E. Juškienė. - Panevėžys: UAB Panevėžio spaustuvė, 2008. - 60 p. - Tiražas 1000 egzempliorių.

 

 

 

 

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 metų vasario 16 d. deklaracijai – 60: plakatas / sudarytojai E. Markuckytė, D. Pilkauskas. - Panevėžys: [LT Print spaustuvė, 2009]. - Tiražas 100 egzempliorių.

  

  

  

Sakralinė medžio skulptūra Panevėžio kraštotyros muziejuje: katalogas  / sudarytoja V. Vasiliauskaitė. - Vilnius: UAB Savas takas ir ko, 2009. - 78 p. - Tiražas 500 egzempliorių.

 

 

 

 

Iš Panevėžio praeities: švietimo istorijos puslapiai: konferencijos pranešimai, Panevėžys, 2008 10 23 / sudarytojas A. Astramskas. - Vilnius: Petro ofsetas, 2008. - 126 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių.

 

 

 

 

Lietuvos archyvų dokumentų paroda. Panevėžio miesto istorija: parodos bukletas /  [sudarytojas L. Kaziukonis].- [Leidėjai Panevėžio kraštotyros muziejus ir Panevėžio apskrities archyvas]. Panevėžys: [UAB Print Lt], 2008, 8 puslapiai. - Tiražas 300 egzempliorių.

 

 

 

 

Kelionė laiku: bukletas / [sudarytoja A. Sidorovienė]. - Panevėžys: [maketavo R. Kosmauskienė], 2008, 2 lapai. - Tiražas 500 egzempliorių.

 

 

 

Kovoję už brangią Tėvynę: Algimanto apygardos partizanų istorija: fotografijų albumas / sudarytojai ir tekstų autoriai E. Markuckytė ir D. Pilkauskas. - Panevėžys: UAB Amalkeros leidyba, 2008. - 87 p. - Tiražas 1000 egzempliorių.

 

 

 

 
Edukacinės programos moksleiviams: bukletas / [sudarytoja V. Venckuvienė].- Panevėžys: [UAB Amalkeros leidyba], 2007.- 1 lap. sulankst į  [2] p. - Tiražas 2000 egzempliorių.

 

 

 

Panevėžio kraštotyros muziejus: plakatas / [sudarytoja V. Venckuvienė].- Panevėžys: [UAB Amalkeros leidyba], 2007. - Tiražas 100 egzempliorių.

 

 

 
Moigių namai, Panevėžys, 2007 / sudarytojos J. V. Čiplytė, A. Petrulienė.- Panevėžys: UAB Amalkeros leidyba, 2007.- 8 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių.

 

 

 

 

Iš Panevėžio praeities: penki bažnyčios šimtmečiai: konferencijos pranešimai, Panevėžys, 2007 10 24 / sudarytojai E. Markuckytė, D. Pilkauskas. - Panevėžys: UAB Amalkeros leidyba, 2007. - 144 p.: iliustr. - Tiražas 500 egzempliorių.

 

 

Panevėžio kraštotyros muziejus: krašto praeitis, kultūra ir gamta: informacinis lapelis / [sudarytoja V. Venckuvienė]. - Panevėžys: [UAB Amalkeros leidyba], 2006. - Tiražas 2000 egzempliorių.

 

 

Pasipriešinimo sovietiniai okupacijai ir Sąjūdžio muziejus: informacinis lapelis / sudarytoja E. Juškienė. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2006. - Tiražas 1000 egzempliorių.

 

 

Tramtatulis: metodinė medžiaga / sudarytoja L. Vilienė. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2006. - Tiražas 120 egzempliorių.

 

 

Būties ratu: metodinė medžiaga / sudarytoja L. Vilienė. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2006. - Tiražas 100 egzempliorių.

 

 

Juozo Zikaro kūrybinė veikla Panevėžyje: plakatas-kalendorius / sudarytojai V. Baliūnas, E. Markuckytė, D. Pilkauskas. - Panevėžys: UAB Amalkeros leidyba, 2006. - Tiražas 1000 egzempliorių.

 

 

Kraštiečiai: Moigių šeima: konferencijos pranešimai, Panevėžys, 2006 09 26 / sudarytoja A. Petrulienė. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2006. - 42 p.: iliustr. - Tiražas 100 egzempliorių.

 

 

Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas: konferencijos pranešimai / sudarytoja Z. Pikelytė. - Panevėžys: UAB Amalkeros leidyba, 2006. - 190 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių.

 

 

Panevėžio kraštotyros muziejus: informacinis lapelis / [sudarytoja V. Giedrimienė]. - Panevėžys: [s. n.], 2005. - Tiražas 3000 egzempliorių.

 

 

Panevėžio apskrities muziejai: rinkiniai ir renginiai, Panevėžys, 2005 / sudarytojas A. Astramskas. - Panevėžys: UAB Amalkeros leidyba, 2005. - 48 p.: iliustr. - Tiražas 500 egzempliorių.

 

 

Kraštiečiai: Panevėžio krašto tautotyrininkai: konferencijos pranešimai, Panevėžys, 2005 05 11 / sudarytoja J. Gaidelienė. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2005. - 17 p. - Tiražas 100 egzempliorių.

 

 

Povilas Šinskis: fotografija: katalogas / sudarytoja  Z. Pikelytė. - Panevėžys: UAB Amalkeros leidyba, 2005. - 64 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių.

 

 

Iš Panevėžio praeities: savivaldos bruožai: konferencijos pranešimai, Panevėžys, 2005 09 07 / sudarytojai A. Astramskas, D. Pilkauskas.- Panevėžys: UAB Amalkeros leidyba, 2005. - 132 p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių.

 

 

Iš Panevėžio praeities: Panevėžio katalikų bažnyčios, konferencijos tezės, Panevėžys, 2002 09 04 / Panevėžio kraštotyros muziejus. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2005. - 12 p. - Tiražas 50 egzempliorių.

 

 

Kraštiečiai: Panevėžio krašto žmonės istorijos vingiuose: konferencijos pranešimai / sudarytoja E. Juškienė. - Panevėžys, 2004 04 28 / Panevėžio kraštotyros muziejus. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2004. - 12 p. - Tiražas 50 egzempliorių.

 

 

Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų: konferencijos pranešimai, Panevėžys, 2004 09 14 / sudarytojai A. Astramskas, J. Gaidelienė. - Panevėžys: UAB Amalkeros leidyba, 2004. - 159, [1] p.: iliustr. - Tiražas 300 egzempliorių.

 

 

Senasis Panevėžys: nuo pirmųjų fotografijų iki 1918 metų: fotoalbumas / sudarytoja ir tekstų autorė Z. Pikelytė. - Panevėžys: UAB Amalkeros leidyba, 2003. - 95 p. - Tiražas 500 egzempliorių.

 

 

Vincas Ferinauskas ir jo fotografija: katalogas / sudarytoja Z. Pikelytė. - Panevėžys: UAB Amalkeros leidyba, 2002. - 40 p.: iliustr. - Tiražas 200 egzempliorių.

 

 

Panevėžio apskrities muziejų rinkinių apžvalgos, konferencijos tezės, Panevėžys, 2001 05 22 /  [sudarytoja S. Libikienė]. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2001. - 12 p. - Tiražas 50 egzempliorių.

 

 

Iš Panevėžio praeities: miestas karų metais: konferencijos tezės, Panevėžys, 2001 09 07 / Panevėžio kraštotyros muziejus. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2001. - 16 p. - Tiražas 50 egzempliorių.

 

 

Iš Panevėžio praeities: konferencijos tezės, Panevėžys, 2000 09 08 / Panevėžio kraštotyros muziejus. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2000. - 16 p. - Tiražas 50 egzempliorių.

 

 

Petrulienė A. Iš Panevėžio muziejaus praeities .- Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2000. - 22, [2] p. - Tiražas 100 egzempliorių.

 

 

Tadas Bajorūnas ir jo fotografija: katalogas / sudarytoja  Z. Pikelytė. - Panevėžys: UAB Amalkeros leidyba, 2000. – 20 p.: iliustr. - Tiražas 200 egzempliorių.

 

 

Lietuvos vidurys – Ančiškiai: bukletas / [Panevėžio kraštotyros muziejus]. - Panevėžys: [Panevėžio kraštotyros muziejus], 2000. - 1 lap. sulankst. į  [3] p.

 

 

Sovietinis genocidas ir partizaninė kova Panevėžio krašte: bukletas / sudarytojas D. Pilkauskas. - Panevėžys: [s. n.], 1999.- 1 lap.

 

 

Iš Panevėžio praeities: konferencijos tezės, Panevėžys, 1999 09 07 / Panevėžio kraštotyros muziejus. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 1999. - 15, [1] p. - Tiražas 50 egzempliorių.

 

 

Adelės Družalauskaitės-Katelienės medžio skulptūra: parodos katalogas / [Panevėžio kraštotyros muziejus]. - Panevėžys: [s.n], 1999.

 

 

Eugenijus Strockis: tapyba: parodos katalogas / [Panevėžio kraštotyros muziejus]. - Panevėžys: [s.n.], 1999.

 

 

Fotografas Jonas Žitkus / sudarytoja J. Gaidelienė. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 1999. - 22 p.: iliustr. - Tiražas 50 egzempliorių.

 

 

Valentinas Yla: tapyba: parodos katalogas / [Panevėžio kraštotyros muziejus]. - Panevėžys: [s.n.], 1998.   

 

 

Gimtojo krašto pažinimo pamokos: seminaro medžiaga, Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 1998. - 16 p. Tiražas 100 egzempliorių.

 

 

Iš Panevėžio praeities: konferencijos tezės, Panevėžys, 1998 09 08 / Panevėžio kraštotyros muziejus. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 1998. - 15 p. - Tiražas 50 egzempliorių.

 

 

Lietuvos mokyklai 600 metų: istorija ir šiandiena: pranešimų tezės, Panevėžys, 1997 12 04 / Panevėžio kraštotyros muziejus. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 1997. - 14 p. - Tiražas 100 egzempliorių.

 

 

Senoji medžio skulptūra. Mažosios architektūros paminklai. Medžio drožiniai: metodinė medžiaga / sudarytoja B. Skalauskienė. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 1997. - 10 p.: iliustr. - Tiražas 100 egzempliorių.

 

 

Panevėžio kraštotyros muziejus archeologiniai tyrinėjimai  /  sudarytoja A. Petrulienė. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 1997. - 12 p.: iliustr. - Tiražas 50 egzempliorių.

 

 

Juozas Urbšys:1896–1991 / sudarytoja J. Urbšienė. - Panevėžys: Sagra, 1996. - 26 p.: iliustr. - Tiražas 100 egzempliorių.

 

 

Konferencijos, skirtos Muziejaus 70 metų sukakčiai paminėti, tezės: pranešimų tezės, Panevėžys, 1995 01 18 / Panevėžio kraštotyros muziejus. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 1997. - 14 p. - Tiražas 100 egzempliorių.

 

 

Romanas Švoinickis-Alekna / sudarytoja Z. Pikelytė. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 1995. - 22p.: iliustr. - Tiražas 100 egzempliorių.

 

 

Panevėžio istorijos fragmentai / sudarytojas A. Astramskas. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 1993. - 101 p.: iliustr. - Tiražas 2000 egzempliorių.

 

 

Panevėžys: Lietuvos Respublikos metais: atvirukų komplektas / [sudarytoja J. Utkuvienė]. - Panevėžys: [Panevėžio kraštotyros muziejus], 1993. - 12 atvirukų.

 

 

Panevėžys: Pirmojo pasaulinio karo metais: atvirukų komplektas / [sudarytoja J. Utkuvienė]. - Panevėžys: [Panevėžio kraštotyros muziejus], 1993. - 12 atvirukų.

 

 

Panevėžys: XIX a. pabaiga – XX a. pradžia: atvirukų komplektas / [sudarytoja J. Utkuvienė]. - Panevėžys: [Panevėžio kraštotyros muziejus], 1993. - 12 atvirukų.

 

 

Jurgiui Elisonui – 100 metų: bukletas / sudarytojas L. Kaziukonis. - Panevėžys: [Panevėžio kraštotyros muziejus], 1989. - 1 lap. sulankst. į  [8] p. - Tiražas 500 egzempliorių.

 

 

Panevėžiečiai rašytojai: bukletas / sudarytojos A. Marcinkevičienė, A. Skripkauskienė. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 1989. - 1 lap. sulankst. į  [8] p. - Tiražas 500 egzempliorių.

 

 

1941–1952: bukletas // sudarytojai R. Bieliauskaitė, J. Gasiūnas, A. Marcinkevičienė, D. Pilkauskas, A. Skripkauskienė. - Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 1989. - 1 lap. sulankst. į [8] p. - Tiražas 2000 egzempliorių.

 

 

Panevėžio parodų rūmai: parodos katalogas / Sudarytoja S. Medytė. - Panevėžys: Kraštotyros muziejus, 1988. - 20 p.: iliustr. - Tiražas 500 egzempliorių.

 

 

Panevėžio kraštotyros muziejus ir jo filialai: bukletas / sudarytoja R. Balčiūnaitė. - Panevėžys: [Panevėžio kraštotyros muziejus], 1987.- 1 lap. sulankst į  [3] p. - Tiražas 500 egzempliorių.

 

 

Panevėžio kraštotyros muziejaus gamtos skyrius: bukletas / sudarytojai D. Bajorūnienė, L. Kaziukonis. - Panevėžys: [Panevėžio kraštotyros muziejus], [s. a.].- 1 lap. sulankst į  [4] p. - Tiražas 500 egzempliorių.

 

 

Andriaus Domaševičiaus memorialinis muziejus: bukletas / [Panevėžio kraštotyros muziejus]. - Panevėžys: [Panevėžio kraštotyros muziejus], 1975.- 1 lap.- Tiražas 500 egzempliorių.

 

 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinis muziejus: bukletas / [Panevėžio kraštotyros muziejus]. - Panevėžys: [Panevėžio kraštotyros muziejus], 1975.- 1 lap. - Tiražas 500 egzempliorių.

 

 

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinis muziejus: bukletas / [Panevėžio kraštotyros muziejus]. - Panevėžys: [Panevėžio kraštotyros muziejus], 1975.- 1 lap. - Tiražas 500 egzempliorių.

 

 

Juozo Zikaro memorialinis muziejus: bukletas / [Panevėžio kraštotyros muziejus]. - Panevėžys: [Panevėžio kraštotyros muziejus], 1975.- 1 lap. - Tiražas 500 egzempliorių.

 

 

Panevėžio kraštotyros muziejui – 50: bukletas / [Panevėžio kraštotyros muziejus]. - Panevėžys: [Panevėžio kraštotyros muziejus], 1975.- 1 lap. sulankst. į  [3] p. - Tiražas 500 egzempliorių.

 

 

Muziejaus fondai: bukletas / [Panevėžio kraštotyros muziejus]. - Panevėžys: [Panevėžio kraštotyros muziejus], 1975.- 1 lap. sulankst. į  [3] p. - Tiražas 1000 egzempliorių.

 

 

Panevėžio kraštotyros muziejus kviečia jus: bukletas / [Panevėžio kraštotyros muziejus].- Panevėžys: [Panevėžio kraštotyros muziejus], 1969.- 1 lap. sulankst. į  [3] p. - Tiražas 1000 egzempliorių.

 

 

Aplankykime revoliucines Panevėžio vietas: bukletas / [Panevėžio kraštotyros muziejus].- Panevėžys: [Panevėžio kraštotyros muziejus], 1968.- 1 lap. sulankst. į  [3] p.- Tiražas 2000 egzempliorių.