APIE MUZIEJŲ

     

2020 metai

  

Dranseikaitė L. Muziejai atgyja ne tik filmuose // Sekundė – 2020, spalio 16 d. Nr. 199 (7043), p. 8.

 

Dranseikaitė L. Panevėžyje – dvarus puošusi itališka retenybė // Sekundė – 2020, gegužės 27 d., Nr. 100 (6944), p. 3. 

 

Joteikaitė E. Iš pagrindų pasikeitęs Panevėžio kraštotyros muziejus atiduoda duoklę istorijai ir garsiems panevėžiečiams // Delfi.lt – 2020, spalio 30 d. [interaktyvus]. Prieiga Internetu: 

https://www.delfi.lt/kultura/naujienos/is-pagrindu-pasikeites-panevezio-krastotyros-muziejus-atiduoda-duokle-istorijai-ir-garsiems-panevezieciams.d?id=85602843.

 

Nagrockienė I. Panevėžio istorijos sergėtojui – 95-eri: mena pradingusius lobius ir negailestingą cenzūrą // Panevėžio balsas – 2020, sausio 26 d. Prieiga internetu: https://www.delfi.lt/miestai/panevezys/panevezio-istorijos-sergetojui-95-eri-mena-pradingusius-lobius-ir-negailestinga-cenzura.d?id=83359875.

 

Savickienė D. Gilyn į šimtametę praeitį // Sekundė – 2020, gruodžio 13 d. [interaktyvus]. Žiūrėta 2020-12-30. Prieiga internetu: https://sekunde.lt/leidinys/sekunde/gilyn-simtamete-praeiti/.

 

   

2019 metai

  

Savickienė D. Nesusitaikę su lietuviško žodžio draudimu // Panevėžio balsas – 2019, sausio 14 d.-20 d., Nr. 2 (15786), p. 6-7.

 

Savickienė D. Atlaikę bolševizmo marą // Panevėžio balsas – 2019, sausio 28 d.-vasario 3 d., Nr. 4 (15788), p. 6-7.

 

Karvelytė. R. Žydų paveldo pėdsakais Panevėžyje // Sekundė – 2019 m. sausio 29 d., Nr. 19 (6617), p. 1, p. 4.

 

Savickienė D. Iš emigacijos – dirbti Lietuvai // Sekundė – 2019 m. sausio 29 d., Nr. 19 (6617), p. 6.

 

Savickienė D. Atlaikę bolševizmo marą: [Donato Pilkausko interviu] // Panevėžio balsas  2019 m. sausio 28-vasario 3 d., Nr. 4 (15788), p. 1, 6, 7.

 

Savickienė D. Atlanto nugalėtojų atminimas Panevėžyje: [Donato Pilkausko interviu] // Sekundė  2019 m. vasario 5 d., Nr. 24 (6622), p. 6.

 

Savickienė D. Artilerija gimė mūšiuose: [Donato Pilkausko interviu] // Panevėžio balsas  2019 m. vasario 4-vasario 10 d., Nr. 5 (15789), p. 1, 4, 5.

 

Savickienė D. Nepriklausomybę gynė ne tik ginklu: [Donato Pilkausko interviu] // Panevėžio balsas – 2019 m. vasario 11-vasario 17 d., Nr. 6 (15790), p. 1, 4, 5.

 

Savickienė D. Tarpukario emigrantai: iš užsienių – Į Panevėžį: [Donato Pilkausko ir Zitos Pikelytės interviu] // Sekundė  2019 m. vasario 12 d., Nr. 29 (6627), p. 4, 6.

 

Savickienė D. Beveik šimtmetis su savo miestu: [Donato Pilkausko interviu] // Panevėžio balsas – 2019 m. vasario 18-vasario 24 d., Nr. 7 (15791), p. 1, 2, 3, 4.

 

Savickienė D. Neužmirštas valstybingumo simbolis: [Donato Pilkausko interviu] // Panevėžio balsas – 2019 m. vasario 18-vasario 24 d., Nr. 7 (15791), p. 5, 6.

 

Savickienė D. Latvijos miestas, kur klestėjo lietuvybė: [Donato Pilkausko interviu] // Sekundė  2019 m. vasario 19 d., Nr. 33 (6631), p. 4.

 

Savickienė D. Kraują liejo už kiekvieną miestelį: [Donato Pilkausko interviu] // Panevėžio balsas  2019 m. vasario 25-kovo 3 d., Nr. 8 (15792), p. 4, 5.

 

Savickienė D. Atsiųstas ginti Panevėžio krašto: [Donato Pilkausko interviu] // Panevėžio balsas – 2019 m. kovo 4–10 d., Nr. 9, p. 4, 5.

 

Savickienė D. Pulko varde – garbinga kovų istorija: [Donato Pilkausko interviu] // Panevėžio balsas – 2019 m. kovo 11–17 d., Nr. 10, p. 4, 5.

 

Savickienė D. Meilės Tėvynei neatšaldė ir Laptevų jūros ledai: [Zitos Pikelytės interviu] // Panevėžio balsas – 2019 m. kovo 25–31 d., Nr. 12, p. 4, 5.

 

Savickienė D. Pavardė, tapusi narsos sinonimu: [Donato Pilkausko interviu] // Panevėžio balsas – 2019 m. kovo 25–31 d., Nr. 12, p.

 

Savickienė D. Patriotizmą augino šeimose: [Donato Pilkausko interviu] // Panevėžio balsas – 2019 m. kovo 18–24 d., Nr. 11, p. 4, 5.

 

Kontrimavičiūtė I. Laisvės aikštė siunčia žinutę iš praeities: [Dovilo Petrulio interviu] // Sekundė – 2019, gegužės 23 d. Nr. 97, p. 2–3.

 

Savickienė D. Miestą vadavo dukart: [Donato Pilkausko interviu] // Panevėžio balsas – 2019, gegužės 20–26 d. Nr. 20.

  

  

2018 metai

   

Balandytė S. Muziejaus telefono būdelėje vaikai nepasidalino ragelio // Panevėžio kraštas 2018, balandžio 14 d. Nr. 42, p. 3.

  

Barvičiūtė D. Istorijos mokslų daktaras: „Mokytis niekada nevėlu“ // Tėvynė – 2018, spalio 13 d., Nr. 41, p. 5.

 

Dranseikaitė L. Atminimo laužai nutiesė tiltus į Sausio 13-ąją // Sekundė – 2018, sausio 16 d. Nr. 10, p. 4-8.

 

Dranseikaitė L. Rinkosi tremties vaikai // Sekundė – Nr. 115, 1, 3, 4 psl. 

 

Jalianiauskienė V. Meno šviesos palytėti gyvenimai //  Sekundė – 2018, balandžio 13 d. Nr. 71, p. 4-5.

 

Karvelytė R. Dalis laukinių paukščių gyvenimo // Sekundė – 2018, kovo 9 d. Nr. 47, p. 7.

 

Karvelytė R. Menininko širdies dalelė // Sekundė – 2018, kovo 2 d. Nr. 42, p. 7.

 

Karvelytė R. Miestas nusilenkė Jonui Variakojui // Sekundė – 2018, birželio 14 d., Nr. 114, p. 1, 4.

 

Karvelytė R. Nemari Baltijos kelio žymė // Sekundė – 2018, rugpjūčio 24 d., Nr. 162, p. 7.

  

Karvelytė R. Panevėžio kultūros pasas – skurdus // Sekundė – 2018, rugsėjo 13 d., Nr. 176, p. 1, 3.

 

Kontrimavičiūtė I. Kelininkai atvėrė miesto paslaptis // Sekundė – 2018, spalio 30 d., Nr. 209, p. 1, 2.

  

Kudirkienė G. Archyve – vado ranka rašytos savanorių charakteristikos // Panevėžio kraštas –  2018, birželio 16 d., Nr. 68, p. 9, 11.  

  

Kudirkienė G. Maloniausias atradimas – caro laikais pasireiškęs tautiškumas // Panevėžio kraštas – 2018, lapkričio 17 d., Nr. 131, p. 7, 9.

  

Kudirkienė G. Tėvo palikimas – sūnaus garbės reikalas // Panevėžio kraštas – 2018, birželio 16 d. Nr. 68, p. 7, 9.

  

Kudirkienė G. Unikalią vabzdžių kolekciją vėl paslėpė // Panevėžio kraštas – 2018, lapkričio 17 d., Nr. 131, p. 7, 8.

  

Nagrockienė I. Išdalinti medaliai Lietuvos ištikimiausiems // Sekundė – 2018, balandžio 4 d. Nr. 64, p. 1-3.

  

Rušėnienė L. Sąjūdininkus ragina rašyti prisiminimus // Panevėžio kraštas – 2018, rugpjūčio 25 d., Nr. 96, p. 8.

  

Rušėnienė L. Šukos ir saga iš mamuto kaulo – tikros brangenybės // Panevėžio kraštas – 2018, rugpjūčio 11 d., Nr. 91, p. 7-8.

  

Savickienė D. Į kovą stojęs sunkiausiu šaliai laiku // Panevėžio balsas – 2018, balandžio 30-gegužės 6 d. Nr. 18, p. 4-5.

  

Savickienė D. Ištremti, nekalti, (ne)sugrįžę // Panevėžio balsas – 2018, sausio 15-21 d. Nr. 3, p. 6-7.

  

Savickienė D. Panevėžiečiai mokėsi liaudiškų šokių // Sekundė – 2018, rugsėjo 18 d., Nr. 179, p. 3.

  

Savickienė D. Panevėžyje daugėja mokslo daktarų // Sekundė – 2018, spalio 25 d., Nr. 206, p. 1, 4.

  

Savickienė D. Pirmieji guldę galvas už tėvynę // Panevėžio balsas – 2018, balandžio 2–8 d. Nr. 14, p. 6–7.

  

Savickienė D. Praeities liudininkai – iš kraujo permirkusio mūro ir plytų // Panevėžio balsas – 2018, kovo 26-balandžio 1 d. Nr. 13, p. 7-9.

  

Savickienė D. Sąjūdis Panevėžyje: nesulaikoma banga, įsiliejusi į bendrą cunamį // Panevėžio balsas – 2018 m. lapkričio 26– gruodžio 2 d., Nr. 48, p. 5, 6.

  

Savickienė D. Svarbiausią dokumentą pasirašė naktį // Panevėžio balsas – 2018, rugpjūčio 13-19 d., Nr. 33, p. 5-6.

  

Savickienė D. Šimtmečio konferencijoje prisiminti partizanai // Sekundė – 2018, lapkričio 23 d., Nr. 225, p. 1, 7.

  

Savivaldybės žinios Švenčiame šimtmetį: aktyvi žiema // Sekundė – 2018, sausio 16 d. Nr. 10, p. 5.

  

Striškienė O. Laisvės gynėjų pagerbimas // Tėvynė – 2018, sausio 20 d. Nr. 3, p. 12.

  

  

2017 metai

   

Dranseikaitė L. Paroda praskleidė prezidento gyvenimo šydą // Sekundė – 2017, rugsėjo 15 d. Nr. 177, p. 1-3-7.

 

Ėriškių kultūros centro info Piliakalnių metai ant Upytės piliakalnio // Tėvynė. – 2017, spalio 7. Nr. 40, p. 5.

 

Jalianiauskienė V. Drožėjo metai – nuo vienų iki kitų Užgavėnių // Sekundė. – 2017, vasario 24. Nr. 38, p. 4-5.

 

Jalianiauskienė V. Vasarvidis kviečia linksmintis ir pažinti // Sekundė. – 2017, birželio 23. Nr. 120, p. 4-5.

 

Jalianiauskienė V. Iš Sekminių – berželių palaiminti // Sekundė. – 2017, birželio 2 d. Nr. 105, p. 4-5.

 

Jalianiauskienė V. Prie audimo staklių – motina ir sūnus // Sekundė – 2017, rugsėjo 15 d. Nr. 177, p. 4-5.

 

Jalianiauskienė V. Įvairiaspalvis aukštaitiškų dainų vainikas // Sekundė – 2017, lapkričio 24 d. Nr. 226, p. 4-5.

 

Jalianiauskienė V. Kalėdiniai šviesos stebuklai // Sekundė – 2017, gruodžio 22 d. Nr. 246, p. 6-7.

 

Kontrimavičiūtė I. Elektrikų radinys ant kojų sukėlė istorikus // Sekundė. – 2017, birželio 1 d. Nr. 104, p. 2-3.

 

Kudirkienė G. Kultūros gurmanus skaičiavo šimtais // Panevėžio kraštas. – 2017, gegužės 23 d. Nr. 57, p. 5.

 

Kudirkienė G. Keliautojus išlydės vyskupas // Panevėžio kraštas. –2017, birželio 17 d. Nr. 68, p. 3-5.

 

Nagrockienė I. Miesto istoriją pasakos gatvės // Sekundė – 2017, gruodžio 29 d. Nr. 249, p. 6.

 

Panevėžio krašto informacija Miesto premijos – kultūros skleidėjams // Panevėžio kraštas. – balandžio 22 d. Nr. 45, p. 9.

 

Panevėžio rajono savivaldybės info Dailės mokytojai atidavė duoklę Tautinio kostiumo metams // Tėvynė. – 2017, spalio 7. Nr. 40, p. 5.

 

Paroda „Brangiausiai pasaulyje parduotų paveikslų kopijos“ // Tėvynė. – 2017, sausio 14 d. Nr. 2, p. 16.

 

Riaubienė V. Pristatyta knyga Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos // Sekundė. – 2017, sausio 13 d. Nr. 9, p. 6.

 

Rinkūnienė G. Bitės medaliais – vaistas nuo vertybių krizės // Ūkininko patarėjas. – balandžio 8 d. Nr. 40, p. 13.

 

Satkūnaitė A. Rasti palaikai praskleidė praeities šydą // Sekundė. – 2017, balandžio 6 d. Nr. 66, p. 4.

 

Satkūnaitė A. Lietuvos šviesuoliai pagerbti medaliais // Sekundė. – 2017, balandžio 7 d. Nr. 67, p. 4-6.

 

Satkūnaitė A. Nepramintais takais ėjusi pirmeivė // Panevėžio balsas. – balandžio 10-16 Nr. 15, p. 6-7.

 

Savickienė D. Mokytojų seminarijos šviesuliai // Sekundė. – 2017, birželio 19-25. Nr. 25, p. 6-7.

 

Savickienė D. Draugijos – ir lietuvybei skatinti, ir kraštui ginti // Sekundė. – 2017, birželio 12-18. Nr. 24, p. 6-7.

 

Sacickienė D. Jaunimą ugdė asmenybės // Panevėžio balsas. – 2017, birželio 2-11 d. Nr. 23, p. 6.

 

Savickienė D. Miestas su okupacijos randu // Panevėžio balsas. – 2017, liepos 31 d.–rugpjūčio 6 d. Nr. 31, p. 5.

 

Savickienė D. Už meilę tėvynei – priverstinė emigracija // Panevėžio balsas – 2017, rugsėjo 4-10 d. Nr. 36, p. 6.

 

Savickienė D. Patriotizmą bandė rauti su šaknimis // Panevėžio balsas – 2017, rugsėjo 25 – spalio 1 d. Nr. 39, p. 8.

 

  

2016 metai

   

Barvičiūtė D. Senojo miesto vaizdai sugulė į albumą // Sekundė – 2016, sausio 22, Nr. 14, p. 7.

 

Barvičiūtė D. Medyje įkūnyti angelai neša žinią // Sekundė – 2016, gruodžio 16, Nr. 240, p. 6.

 

Gerasimovienė J. Smagi popietė senjorams // Sekundė – 2016, sausio 6, Nr. 2, p. 8.

 

Girdzijauskienė J. Atminimo žvakelė žuvusiems už Tėvynės laisvę // Tėvynė – 2016, lapkričio 5, Nr. 44, p. 3.

 

Jalianiauskienė V. Laisvės gynėjų dieną – vienybės viltys // Sekundė – 2016, sausio 14, Nr. 8, p. 4.

 

Jalianiauskienė V. Skambanti sidabro ir gintaro darna // Sekundė – 2016, vasario 5, Nr. 24, p. 7.

 

Kavoliūnas L. Lenktynų asas be motociklo neapsieina iki šiol // Panevėžio kraštas– 2016, liepos 21, Nr. 83, p. 1–3.

 

Kontrimavičiūtė I. Gražiausias laikas – ant motociklo // Sekundė – 2016, liepos 23, Nr. 140 p. 1,3–4.

 

Kronienė B. Juvelyro kūriniuose dera ir brangakmeniai, ir briedžio dantys // Tėvynė – 2016, vasario 6, Nr. 5, p. 5.

    

Kronienė B. Urbšynėje prisiminė Baltijos kelią ir Juodojo kaspino dieną // Tėvynė – 2016, rugpjūčio 27, Nr. 7067, p. 1–4.

     

Kudirkienė G. Miesto istorija dar daugelį jaudina // Panevėžio rytas – 2016, sausio 23, Nr. 9, p. 6.

 

Panevėžio krašto info Prikels garsiuosius Moigių pastatus // Panevėžio kraštas – 2016, spalio 8, Nr. 116, p. 9.

 

Pocius J. Kiaušinis buvo jau tada, kai Velykų niekas nė nesitikėjo // Vakaro žinios – 2016, kovo 26, Nr. 58, p. 2–3.

    

Rušėnienė L. Gavęs kunigo išrišimą, apsiginklavo strypais // Panevėžio rytas – 2016, sausio 14, Nr. 5, p. 1–2.

 

Satkūnaitė A. Tarp eksponatų – ir dinozauro kiaušinis // Sekundė – 2016, kovo 4, Nr. 43, p. 6–7.

 

Satkūnaitė A. Laiko tiltas į prieškario miestą // Sekundė – 2016, birželio 17, Nr. 115, p. 5–7.

 

Savickienė D. Madinga pažinti savo kraštą// Sekundė – 2016, gegužės 2, Nr. 18, p. 2.

 

Savickienė D. Kelias amžinybėn – per ugnį, tradicijas ir atminimą // Panevėžio balsas – 2016, spalio 31-lapkričio 6, Nr. 44, p. 4–6.

 

Savickienė D. Kelias amžinybėn – per ugnį, tradicijas ir atminimą // Panevėžio balsas – 2016, spalio 31-lapkričio 6, Nr. 44, p. 4–6.

 

Savickienė D. Kai mieste kilo nauji rūmai // Panevėžio balsas – 2016, lapkričio 14-20, Nr. 46, p. 18–19.

 


2015 metai

   

Barvičiūtė D. Darbščiausioms bitutėms – saldžiausi medaliai //  Sekundė. – 2015, balandžio 1, Nr. 61, p. 5.

 

Barvičiūtė D. Prakeikimai grįžta bumerangu //  Sekundė. – 2015, lapkričio 7, Nr. 214, p. 7. 

 

Barvičiūtė D. Prisikėlimo Būgnai žadina pavasarį //  Sekundė. – 2015, balandžio 3, Nr. 63, p. 6.

   

Dranseikaitė L. Po smėlio dėže užkastus kaulus tyrinės antropologai // Sekundė. – 2015, birželio 30, Nr. 122, p. 4.

   

Dranseikaitė L. Prietarų galia, arba kodėl juoda katė – nelaimės pranašas // Panevėžio balsas. – 2015, spalio 12, Nr. 41, p. 7.

   

Kontrimavičiūtė I. Istorines vertybes palaikė šiukšlėmis // Sekundė. - 2015, rugsėjo 5, Nr. 169, p. 4.

   

Rašo skaitytojai. Tėveliai dalyvauja projekte // Sekundė. - 2015, gegužės 20, Nr. 94, p. 7.

 

Rušėnienė L. Tarp trėmėjų į Sibirą buvo ir bendraklasis // Panevėžio rytas. - 2015, birželio 13, Nr. 70, p. 1.

 

Savickienė D. Šventė kartu su prezidentu // Panevėžio balsas. – 2015, balandžio 6, Nr. 14, p. 10.

 

Savickienė D. Tauta susidorojo su iššūkiu // Panevėžio balsas. – 2015, gegužės 11, Nr. 19, p. 10.

 

Savickienė D. Kai lobiai kutena vaizduotę. Ar verta ieškoti paslėptų turtų? // Panevėžio balsas. – 2015, spalio 12, Nr. 41, p. 4.

 

  

2014 metai

  

Barvičiūtė D. Istoriją įamžino siuvinėtuose paveiksluose // Sekundė. – 2014, spalio 3, Nr. 190, p. 6.

 

Barvičiūtė D. Lietuvos istorija slepiasi skryniose // Sekundė. – 2014, spalio 10, Nr. 195, p. 6.

 

Barvičiūtė D. Panevėžyje – seniausias archyvo pastatas // Sekundė. – 2014, gruodžio 12, Nr. 239, p. 5.

 

Barvičiūtė D. Ragino drąsiai liesti eksponatus. // Sekundė. – 2014, lapkričio 7, Nr. 214, p. 7.

 

Barvičiūtė D. Spalvingi drugeliai atviliojo bitę // Sekundė. – 2014, gruodžio 4, Nr. 233, p. 3.

 

Barvičiūtė D. Tolerantiški lenkai siekė tobulybės // Panevėžio balsas. – 2014, spalio 6–12, Nr. 40, p. 8–9.

 

Barvičiūtė D. Vaikų kūryba apšvies apleistus kapus // Sekundė. – 2014, spalio 31, Nr. 210, p. 7.

 

Barvičiūtė D. Žydai Panevėžio istorijoje paliko ryškius pėdsakus // Panevėžio balsas. – 2014, rugsėjo 15–21, Nr. 37, p. 8–9.

 

Dranseikaitė L. A. Astramskas: prisiminkime, kad esame ne tik zirzalių šalis: [A. Astramsko interviu apie tai, ką Vasario 16-oji reiškia Lietuvai] // Panevėžio balsas. – 2014, vasario 10–16, Nr. 6, p. 3.

 

Dranseikaitė L. Muziejuje mados ir stiliaus paieškos: [apie Panevėžio kraštotyros muziejuje atidarytą Kauno muziejaus parodą] // Sekundė. – 2014, birželio 6, Nr. 108, p. 6.

 

Dranseikaitė L. Panevėžio miesto istorija fotografijose // Sekundė. – 2014, lapkričio 21, Nr. 224, p. 4–5.

 

Jalianiauskienė V. Kultūros sostinėje – prezidentės žingsniai: [apie muziejaus inicijuotą akciją „96 sveikinimai Lietuvai su Valstybės atkūrimu“ ir LR Prezidentės užrašytą sveikinimą] // Sekundė. – 2014, vasario 7, Nr. 26, p. 5.

 

Jalianiauskienė V. Pažintis su Šiaurės kultūra per žaidimus: [apie Panevėžio, Lietuvos kultūros sostinės, renginius, skirtus Švedijos ir Norvegijos šalims] // Sekundė. – 2014, gegužės 16, Nr. 93, p. 7.

 

Jalianiauskienė V. Vasarvidžio pyragai neprisvilo: [apie Vasarvidžio šventę ir pirmą kartą surengtą gardžiausių pyragų konkursą] // Sekundė. – 2014, birželio 25, Nr. 120, p. 1–3.

 

Kontrimavičiūtė I. Centro vaiduoklis sulaukė šeimininkų: [pateikta muziejaus informacija apie Panevėžio konservų fabriką] // Sekundė. – 2014, balandžio 10, Nr. 69, p. 2.

 

Kontrimavičiūtė I. Pasaulio drugiai – Panevėžio muziejuje: [apie ekspoziciją „Gamtos medija: stebėjimas, tyrinėjimas, išsaugojimas“] // Panevėžio balsas. – 2014, balandžio 7–13, Nr. 14, p. 2.

 

Kronienė B. Žiemą per Užgavėnes išvarysime tik smagūs ir neatpažįstami: [apie A. Sidorovienės vestą Užgavėnių programą] // Tėvynė. – 2014, kovo 1, Nr. 9, p. 16.

 

Kudirkienė G. Stebuklo pradžia – Vakarinės žvaigždės patekėjimas // Panevėžio rytas. – 2014, gruodžio 20, Nr. 147, p. 7, 9.

 

Miesto žinios. Gegužės 17-ąją Kraštotyros muziejus bus atviras iki vėlumos: [apie Muziejų naktį 2014] // Sekundė. – 2014, gegužės 5, Nr. 90, p. 5.

 

Nosevičienė O. Kultūros ir pramogų kryptis – Panevėžys: [apie V. Straševičiaus kolekciją, saugomą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Kelionės ir pramogos. – 2014, vasaris, Nr. 155.

 

Panevėžio gyvenimo epizodai – fotografijų ir garso įrašų parodoje: [apie parodą „Miesto garsovaizdžiai“ Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Tėvynė. – 2014, Nr. 1, sausio 4, p. 13.

 

Petrauskienė V. Po vienu stogu – 6500 drugių: [apie ekspoziciją „Gamtos medija: stebėjimas, tyrinėjimas, išsaugojimas“] // Lietuvos rytas. – 2014, balandžio 2, Nr.63, p. 16.

 

Pociuvienė D. Unikali kolekcija: [apie V. Straševičiaus kolekciją] // Miškai. – 2014, rugpjūtis, Nr. 8, p. 24–26.

 

Rušėnienė L. Muziejų naktį persipina istorija, romantika ir nuotykiai: [apie Muziejų nakties įspūdžius] // Panevėžio rytas. – 2014, gegužės 24, Nr. 59, p. 7–8.

 

Savickienė D. Konferencija apie miesto tautas // Sekundė. – 2014, lapkričio 14, Nr. 219, p. 7.

 

Savickienė D. Mirtis visuomet šalia gyvųjų // Panevėžio balsas. – 2014, lapkričio 3–9, Nr. 44, p. 10–11.

 

Savickienė D. Panevėžiečius vienijo draugijos // Panevėžio balsas. – 2014, rugsėjo 29 – spalio 5, Nr. 39, p. 6.

 

Savickienė D. Sąjūdžio dvasia jaučiama iki šiol // Panevėžio balsas. – 2014, gruodžio 15–21, Nr. 50, p. 18–19.

 

Savickienė D. Tautos miestui suteikė spalvų // Panevėžio balsas. – 2014, gruodžio 15–21, Nr. 50, p. 10–11.

 

Savickienė D. Vokiški pėdsakai Panevėžyje // Panevėžio balsas. – 2014, lapkričio 24–30, Nr. 47, p. 8–9.

 

Šileikienė S. Netradicinis užsiėmimas: [Kėdainių rajono Surviliškio Vinco Svirskio pagrindinės mokyklos pradinukų ir jų mokytojų padėka EIS skyriui] // Sekundė. – 2014, sausio 15, Nr. 9.

 

Švagždienė J. Miestui pažinti – vaizdas ir garsas: [interviu su Milda Butkevičiūte apie jos parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Sekundė. – 2014, sausio 3, Nr. 1, p. 6.

 

Švagždienė J. Muziejų naktis dovanojo atradimų: [apie Muziejų nakties įspūdžius] // Sekundė. – 2014, gegužės 21, Nr. 96, p. 4.

 

Žalienė V. Muziejuje padvelkė Rytų meno dvasia: [apie R. Sidrio parodą] // Sekundė. – 2014, vasario 14, Nr. 31, p. 5.

   

  

2013 metai    

   

Dranseikaitė L. Miesto ištakos – muziejaus ekspozicijoje: [apie archeologinės parodos „Panevėžio epas“ atidarymą] // Sekundė. – 2013, rugsėjo 27, Nr. 197, p. 6–7.

Dranseikaitė L. Praeities šmėklos dabartyje: [apie J. Žilinsko knygos „KGB vaikai“ pristatymą Sąjūdžio ekspozicijoje] // Sekundė. – 2013, gegužės 10, Nr. 100, p. 4.

Dranseikaitė L. Seimo vicepirmininko kolekcija Panevėžio kraštotyros muziejuje // Sekundė. – 2013, sausio 7, p.1–4.

Dranseikaitė L. Tapybos talentą atrado senatvėje: [apie I. Šaduikytės tapybos darbų parodą] // Sekundė. – 2013, balandžio 19, Nr. 86, p. 8.

Dranseikaitė L. Vasario 16-ajai neliko abejinga ir jaunoji karta // Sekundė. – 2013, vasario 8, p. 4.

510-asis Aukštaitijos sostinės gimtadienis – ir jaunam ir senam: [skiltyje „Miesto žinios“ apie konferenciją „Iš Panevėžio praeities: pirmieji miesto šimtmečiai“] // Sekundė. – 2013, rugpjūčio 20, Nr. 169, p. 5.

Muziejus pasitinka Velykas // Panevėžio balsas. – 2013, kovo 8, p. 6.

Naujai Kraštotyros muziejaus edukacinei programai reikia jūsų paramos: [skiltyje „Miesto žinios“ apie būsimą edukacinę programą „Pasmerktieji negrįžti“] // Sekundė. – 2013, rugpjūčio 6, Nr. 160, p. 5.

Panevėžio kraštotyros muziejuje veikia kalėdinių puošmenų paroda: [apie M. Rimkevičaitės technologijos mokyklos moksleivių darbų parodą] // Tėvynė. – 2013, gruodžio 21, Nr. 51, p.19.

Kraštotyros muziejus kviečia prisidėti prie edukacinės programos kūrimo: [apie būsimą edukacinę programą „Pasmerktieji negrįžti“] // Tėvynė. – 2013, rugpjūčio 24, p. 13.

95 sveikinimai Lietuvai su Valstybės atkūrimu: [skiltyje „Miestui ir miestiečiams“ informacija apie rengiamą akciją Valstybės dienos proga] // Panevėžio balsas. – 2013, sausio 29, p. 5.

Jalianiauskienė V. Baltijos kelio pėdsakais Panevėžio gatvėmis: [Emilijos Juškienės interviu] // Sekundė. – 2013, rugpjūčio 23, Nr. 172, p. 2–3.

Kronienė B. Arčiausiai širdies direktoriui – muziejininko pareigos: [interviu su Kraštotyros muziejaus direktoriumi Arūnu Astramsku] // Tėvynė. – 2013, gruodžio 14, Nr. 50, p. 6.

Kronienė B. Kraštotyros muziejuje – paroda apie Panevėžio ištakas [apie archeologinės parodos „Panevėžio epas“ atidarymą] // Tėvynė. – 2013, spalio 5, Nr. 40, p. 12.

Kudirkienė G. Poilsio diena užblokavo patriotinę atmintį // Panevėžio rytas. – 2013, vasario 19, Nr. 20, p. 1–3.

Mikučionytė R. Fotomenininkui atminti – paroda // Panevėžio balsas. – 2013, sausio 25, p. 8.

Mikučionytė R. Gerosios žinios pranašai // Panevėžio balsas. – 2013, sausio 5, p. 3.

Mikučionytė R. Praturtėjo unikaliu eksponatu // Panevėžio balsas. – 2012, vasario 22, Nr. 43, p. 1–3.

Rušėnienė L. Iš pandoros skrynios pasklido ne tik blogis: [apie Sąjūdžio 25-mečio šventę muziejuje] // Panevėžio rytas. – 2013, birželio 8, Nr. 67, p. 2 .

Savickienė D. Gamtos ekspozicijos populiarios iki šiol: [Kraštotyros muziejaus direktoriaus Arūno Astramsko interviu apie rengiamą naują gamtos ekspoziciją] // Panevėžio balsas. – 2013, rugsėjo 23–29, Nr. 98, p. 8.

Savickienė D. Žiemą vysim tris dienas // Panevėžio balsas. – 2013, vasario 11, p. 1–2.

Sluškienė O. Kunigas Justas Jasėnas knygą pristatė panevėžiečiams // Tėvynė. – 2013, sausis 26, p. 1–6.

Smalskienė I. Užgavėnės – sporto ritmu // Sekundė. – 2013, vasario 11, p. 1–4.

Švagždienė J. Keramikos meistrus įkvepia gyvenimas // Sekundė. – 2013, lapkričio 22, Nr. 236, p. 5–8.

 

 

2012 metai

   

Balandytė S. Kovo 11-ąją paminėjo Sąjūdžio muziejuje // Panevėžio rytas. – 2012, kovo 10, p. 5.

Dranseikaitė L. Legendos – raktas į paralelinį pasaulį // Sekundė. – 2012, gegužės 4, p. 7.

Dranseikaitė L. Praradimai skatino glaustis prie gamtos // Sekundė. – 2012, gruodžio 8, p. 7, 17.

Dranseikaitė L. Sulaukė vertingų eksponatų // Sekundė. – 2012, sausio 20, p. 7.

Dranseikaitė L. Stebuklo galia slypi margutyje // Sekundė. – 2012, kovo 30, p. 6, 8.

Dranseikaitė L. Įkvėpimo semiasi iš knygų // Sekundė. – 2012, spalio 19, p. 5.

Dranseikaitė L. Paroda kviečia pasinerti į garsų pasaulį // Sekundė. – 2012, spalio 19, p. 5.

Giknienė E. Kur ateitis ir praeitis randa savo vietą // Panevėžio balsas. – 2012, gegužės 12, p. 7, 8.

Giknienė E. Dovana mamai – gėlių puokštės ir papuošalai // Panevėžio balsas. – 2012, balandžio 20, p. 5.

Į garbės piliečius siūlomas Juozas Zikaras // Tėvynė. – 2012, gegužės 12, p. 3.

Į miestą ateina „Laisvės pavasaris“ // Panevėžio balsas (rubrika ,,Miesto žinios“). – 2012, vasario 14, p. 5.

Į miestą ateina „Laisvės pavasaris“ // Sekundė (rubrika ,,Miesto žinios“). – 2012, vasario 14, p. 5.

Į muziejų – nemokamai // Panevėžio balsas. – 2012, rugpjūčio 31, p. 3.

Jalianiauskienė V. Duona ir gyvenimas – Motinai // Panevėžio balsas. – 2012, gegužės 5, p. 8.

Jalianiauskienė V. Šviesi naktis muziejuje // Panevėžio balsas. – 2012, gegužės 22, p. 6.

Kontrimavičiūtė I. Sovietiniuose butuose – slaptos spaustuvės // Sekundė. – 2012, kovo 3, p.1, 8.

Kontrimavičiūtė I. Sovietmečio senienomis puoštųsi net elitas // Sekundė. – 2012, liepos 14, p. 1, 3. Kraštotyros muziejus miesto bendruomenę kviečia į „Protų mūšį“ // Panevėžio balsas (rubrika „Miesto žinios“). – 2012, sausio 10, p. 5.

Kviečia į smegenis mankštinančias kovas // Sekundė (Sekundės informacija). – 2012, sausio 7, p. 5.

Lapkričio 6, 13, 20 ir 27 d. laikraščių ,,Sekundė“ ir ,,Panevėžio balsas“ skiltyse ,,Miesto žinios“ buvo skelbiama informacija apie paskaitų ciklą ir muzikinį klubą.

Lašinytė I. Duonos kelias: nuo grūdo iki stalo // Panevėžio balsas. – 2012, balandžio 10, p. 8.

Lašinytė I. Švenčių dvelksmas bibliotekoje // Panevėžio balsas. – 2012, sausio 3, p. 8.

Mikučionytė R. Aldona Ruseckaitė: Šešėlis vis dar gyvena mansardoje // Panevėžio balsas. – 2012, spalio 26, p. 7.

Mikučionytė R. Ekspozicija nušvis naujomis spalvomis // Panevėžio balsas. – 2012, liepos 13, p. 6.

Mikučionytė R. Pažinti gimtąjį miestą svarbu ir šiandien // Panevėžio balsas. – 2012, liepos 28, p. 17.

Mikučionytė R. Skaitmeninė istorijos biblioteka plečiama // Panevėžio balsas. – 2012, sausio 10, p. 4.

Mikučionytė R. Velykinė raštų magija – margučiuose // Panevėžio balsas. – 2012, kovo 31, p. 1, 7, 17.

Muziejai dovanoja knygas // Respublika (Respublikos informacija). – 2012, kovo 2, p. 21.

Muziejui – brolio pranciškono dovana // Panevėžio balsas. – 2012, gruodžio 28, p. 6.

Muziejus skelbia akciją – parodą // Panevėžio balsas. – 2012, kovo 9, p. 6.

Panevėžio pramonės istorija // Panevėžio balsas. – 2012, rugpjūčio 24, p. 6.

Repovienė V. Įamžino savo aistrą paslaptingai jūrai // Sekundė. – 2012, liepos 13, p. 5.

Repovienė V. Įkvėpimo semiasi gamtoje // Sekundė. – 2012, lapkričio 23, p. 5.

Repovienė V. Kraštotyros muziejuje – unikalių kaukių paroda // Sekundė. – 2012, vasario 3.

Repovienė V. Muziejų naktį – žvilgsnis į praeitį // Sekundė. – 2012, gegužės 21, p. 2–3.

Repovienė V. Sudomino smegenų mankšta // Sekundė. – 2012, sausio 30, p. 1–2.

Rūkštelienė E. Baigiasi Muziejų metai // Panevėžio balsas. – 2012, gruodžio 17, p. 8.

Savickienė D. Pramonės centras prie Nevėžio nuo senų laikų // Panevėžio balsas. – 2012, lapkričio 24, p. 17.

Živilienė I. Mirgu margu margučiai Janiūnuose // Tėvynė. – 2012, balandžio 7, p. 2.

 

 

2011 metai

   

Birželio 14-osios renginiai Panevėžyje: [apie muziejaus organizuojamus renginius, skirtus birželio 14-tajai] // Sekundė. – 2011, birželio 7, p. 5.

Birželio 14-osios renginiai Panevėžyje: [apie muziejaus organizuojamus renginius, skirtus birželio 14-tajai] // Panevėžio balsas. – 2011, birželio 7, p. 5.

Breivienė I. „Tarp Žaliosios ir Lėvens. Karsakiškis“ – knyga, atėmusi miegą: [apie E. Klingienės knygos pristatymą muziejuje] // Tėvynė. – 2011, gruodžio 17, p. 3.

Jalianiauskienė V. Į dabartį – per restauratorių rankas: [apie restauratorių skyrių muziejuje] // Panevėžio balsas. – 2011, gruodžio 23, p. 7–17.

Kontrimavičiūtė I. Griaučiams pavydi dantų: [apie archeologinius kasinėjimus kasinėjusysis] // Sekundė. – 2011, spalio 20, p. 2.

Kontrimavičiūtė I. Krepšininkų ūgis kėlė tarptautinį skandalą: [apie žymiausius krepšininkus ir muziejuje veikiančią parodą, skirtą krepšinio istorijai] // Sekundė. – 2011, liepos 11, p.1–4.

Kontrimavičiūtė I. Po muziejaus skliautais – ir dainos, ir raudos: [apie muziejaus istoriją] // Sekundė. – 2011, rugpjūčio 26, p. 6–7.

Kudirkienė G. Karininko drobėse – jūra: [apie Valentino Ylos parodą „Pajūrio peizažai“, eksponuojamą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Panevėžio rytas. – 2011, sausio 29, p. 11.

Mickevičius L. Ar dar prisimename ypatingąją Bitę: [apie parodą G. Petkevičaitė-Bitė: kilni pareiga kilti ir kelti] // Ūkininko patarėjas. – 2011, spalio 31, p.17.

Mikučionytė R. Atgijo šimtmečio skulptūros: [apie atidarytą ekspoziciją „Kryždirbystė Aukštaitijoje”] // Panevėžio balsas. – 2011, vasario 7, p. 4.

Mikučionytė R. Kapavietė liko neįminta: [apie archeologinius kasinėjimus Panevėžio mieste] // Panevėžio balsas. – 2011, vasario 28, p. 7.

Ripovienė V. Malūnuose – ir miltų kvapas, ir romantika: [apie Panevėžyje veikusius malūnus interviu su muziejaus darbuotoja J. Gaideliene] // Sekundė. – 2011, liepos 15, p. 6–7.

Ripovienė V. Moteris, pralenkusi laiką: [apie atidarytą parodą „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė: kilni pareiga kilti ir kelti”] // Sekundė. – 2011, balandžio 1, p. 8.

Ripovienė V. Tapydamas konkuruoja su Dievu: [apie Valentino Ylos parodą „Pajūrio peizažai“, eksponuojamą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Sekundė. – 2011, sausio 28, p. 10–11.

Ripovienė V. Žiemos švenčių pabaigą skelbė Trys karaliai: [apie muziejuje vykusią Trijų karalių šventę] // Sekundė. – 2011, sausio 7, p. 5.

Sakrickienė D. Centro paslaptis atskleidžia archeologė // Panevėžio balsas. – 2011, rugsėjo 20, p. 3.

Smalskienė I. G. Petkevičaitės-Bitės keliais – nuotaikingai per lietų: [apie muziejaus nakties proga vykusį dviračių žygį] // Sekundė. – 2011, gegužės 16, p. 4.

Smalskienė I. Senųjų miesto pastatų paslaptys: [apie pastato, kuriame įsikūręs muziejus, istoriją] // Sekundė. – 2011, gegužės 27, p. 6–7.

Strikšienė O. Paminėtas Juozo Zikaro 130-asis gimtadienis: [apie J. Gaidelienės skaitytą pranešimą J. Zikaro gimtadienio paminėjimui skirtoje konferencijoje] // Tėvynė. – 2011, gruodžio 10, p. 4.

Živilienė I. „Špokai“ aplankė kraštotyros muziejų: [apie Ramygalos vaikų ekskursiją muziejuje, patirtus įspūdžius] // Tėvynė. – 2011, lapkričio 19, p. 9.

 

 

2010 metai   

   

Dovana mano krašto muziejui: [apie muziejaus paskelbtą akciją] // Sekundė. – 2010, rugpjūčio 13, p. 2.

Dovana mano krašto muziejui: [apie muziejaus paskelbtą akciją] // Panevėžio balsas. – 2010, rugpjūčio 17, p. 5.

Dviratis tinka ir gėlių puokštei kurti: [apie dviračių parodą muziejuje] // Panevėžio rytas. – 2010, gegužės 4, p. 6.

Kontrimavičiūtė I. Blaškomi į bedarbių gretas: [apie muziejaus darbuotojų etatų mažinimą] // Sekundė. – 2010, kovo 9, p. 3.

Kontrimavičiūtė I. Istorinės relikvijos – pigiau grybo: [apie istorinių vertybių perkainavimą] // Sekundė. – 2010, balandžio 7, p. 7.

Kontrimavičiūtė I. Kaulų ieškoti siūlo žiemą: [apie savivaldybės skirtus pinigus archeologiniams kasinėjimas. Interviu su Alfreda Petruliene] // Sekundė. – 2010, spalio 7, p. 4.

Kontrimavičiūtė I. Miesto centre – kraupių nusikaltimų pėdsakais: [apie archeologinius kasinėjimus] // Sekundė. – 2010, lapkričio 5, Nr. 205, p. 4.

Kontrimavičiūtė I. Persirengėliai maudėsi klijuose: [apie edukacinę programą šeimoms „Aukštaičių Užgavėnės“ ] // Sekundė. – 2010, vasario 8, p. 3.

Kontrimavičiūtė I. Radinys užminė mįslę: [apie atrastą Maironio rankraštį] // Sekundė. – 2010, birželio 5, p. 2.

Kontrimavičiūtė I. Užgavėnės šėls Senvagėje: [ apie muziejaus organizuojamą Užgavėnių šventę] // Sekundė. – 2010, vasario 5, p. 3.

Kontrimavičiūtė I. Vertingi eksponatai – ne muziejaus kišenėms: [apie muziejaus eksponatų perkainavimą] // Sekundė. – 2010, rugsėjo 3, p. 10–11.

Labai lietuviška šventė: [ apie Panevėžio kraštotyros muziejaus organizuojamą Joninių šventę] // Panevėžio balsas. – 2010, birželio 23, p. 5. Martinkutė N. Skaistakalnio parke – aukštaitiškos Joninės: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus organizuojamą Joninių šventę] // Panevėžio balsas. – 2010, birželio 28, p. 3.

Mikučionytė R. Kalėdų nakties magija: [ apie Kūčių ir šv. Kalėdų papročius pasakojo A. Sidorovienė ir V. Vasiliauskaitė] // Panevėžio balsas. – 2010, gruodžio 23, p. 17.

Mikučionytė R. Vėlinės ir gyvųjų šventė: [apie Vėlines pasakojo A. Sidorovienė] // Panevėžio balsas. – 2010, spalio 30, p. 17.

Mikučionytė R. Miesto centre – nusikaltimų pėdsakai: [apie archeologinius kasinėjimus pokalbis su A. Petruliene] // Panevėžio balsas. – 2010, lapkričio 8, p. 3.

Mikučionytė R. Muziejų naktyje pagerbė dviračius: [apie tarptautinę muziejų naktį Panevėžyje] // Panevėžio balsas. – 2010, gegužės 17, p. 3.

Muziejai veiks naktį: [apie tarptautinę muziejų naktį Panevėžyje] // Panevėžio rytas. – 2010, gegužės 15, p. 2.

Panevėžio kraštotyros muziejui – 85-eri: [apie muziejaus jubiliejui skirtą šventę] // Panevėžio rytas. – 2010, sausio 19, p. 3.

Prie muziejaus vyko pilietinė akcija „Tremties takais“: [apie 69-ąsias pirmųjų trėmimų metines ir minėjimą muziejaus kiemelyje] // Panevėžio balsas. – 2010 birželio 7, p. 2.

Radinys privertė sudėti kastuvus: [apie archeologinius kasinėjimus] // Panevėžio balsas. – 2010, liepos 21, p. 3.

Rinkūnienė G. Kaimo papročiai... Panevėžio viduryje: [apie edukacinę programą „Kelionė laiku“] // Kaimo laikraštis. – 2010, birželio 26 – liepos 2, p. 1.

Savickienė D. Aikštė tikrai kunkuliuos: [apie šeštadienio ekskursijas ir edukacinę programą „Kelionė laiku“] // Panevėžio balsas. – 2010, gegužės 31, p. 2.

Savickienė D. Netikėtas lobis: [apie atrastą Maironio rankraštį] // Panevėžio balsas. – 2010, birželio 12, p. 5. Savickienė D. Šventes kurs savo jėgomis: [apie muziejaus organizuojamą Užgavėnių šventę] // Panevėžio balsas. – 2010, vasario 5, p. 3.

Užgavėnės Senvagėje: [ apie Užgavėnių šventę] // Panevėžio balsas. – 2010, vasario 19, p. 5.

Бабочки с улицы Васарио 16: [apie muziejaus 85-erių metų jubiliejų] // Мир Музея. – 2010, sausis, p. 46–47.

 

 

2009 metai  

   

Barvičiūtė D. Bibliotekai įteiktas garbingas apdovanojimas: [tarp ,,Nacionalinių vertybių 2008“ – Panevėžio muziejininkė J. V. Čiplytė] // Sekundė. – 2009, kovo 12, p. 7.

Briedytė J. Šventė sugrąžino į tolimą praeitį: [apie Kraštotyros muziejaus organizuotą Panevėžio apskrities meno ir sporto šventę] // Sekundė. – 2009, birželio 8, p. 1.

Chorvedė diriguoja muziejuje: [apie nereikalingą etatą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Panevėžio rytas. – 2009, spalio 4, p. 3.

Jalianiauskienė V. Į vaikystės pasaką parveda seni žaislai: [apie kalėdinę parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Panevėžio rytas. – 2009, gruodžio 19, p. 8.

Kadžytė G. Parkas virto aukštaitiška sodyba: [apie Kraštotyros muziejaus suorganizuotą Joninių šventę] // Sekundė. – 2009, birželio 25, p. 2.

Kontrimavičiūtė I. Margučių raštuose paslėpta žinia: [apie velykinę edukacinę programą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Sekundė. – 2009, balandžio 6, p. 1.

Kronienė B. Muziejų naktis po atviru dangum: [apie Panevėžio kraštotyros muziejuje organizuotą Muziejų naktį] // Sekundė. – 2009, gegužės 22, p. 11.

Mikučionytė R. Muziejai pakibo tarp miesto ir rajono: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus filialus rajonuose] // Panevėžio balsas. – 2009, kovo 26, p. 2.

Mikučionytė R. Duoklę Joninėms atidavė muziejus: [apie Joninių šventę Skaistakalnio parke, suorganizuotą Panevėžio muziejininkų] // Panevėžio balsas. – 2009, birželio 25, p. 1. Mikučionytė R. Kraštotyros muziejus neteks...chorvedės: [apie nereikalingą etatą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Panevėžio balsas. – 2009, spalio 22, p. 3.

Mikučionytė R. Kalėdų senelių maratonas: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėją Dainą Snicoriūtę] // Panevėžio balsas. – 2009, gruodžio 24, p. 7.

Neškite parodai: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus prašymą atnešti kalėdinei parodai senovinių žaislų] // Panevėžio rytas. – 2009, lapkričio 14, p. 3.

Petrauskienė V. Skaroms – 100 metų: [apie skarelių parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Lietuvos rytas. –- 2009, sausio 17, p. 28.

Petrauskienė V. Papuošalų aptiko ir palėpėse: [apie kalėdinę žaisliukų parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Lietuvos rytas. – 2009, gruodžio 11, p. 20. Rinkūnienė G. Restauratoriai – tarsi kariai, atkovojantys archeologinius radinius: [apie parodą „Eksponato kelionė: nuo archeologinio radinio iki ekspozicijos“ Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Ūkininko patarėjas. – 2009, balandžio 2, p. 32.

Rumbutytė L. Skaros prabyla apie žmonių santykius: [apie skarelių parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Sekundė. – 2009, sausio 17, p. 10.

Savickienė D. Prieš šventes – apžiūrėti senųjų žaislų: [apie kalėdinę žaisliukų parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Panevėžio balsas. – 2009, gruodžio 11, p. 8.

Silickienė G. Globalizacija šluoja mūsų savastį: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus muziejininkę Vitaliją Vasiliauskaitę] // Respublika. – 2009, balandžio 3, p. 17.

Smalskienė J. Gresia būti spardomiems: [Panevėžio kraštotyros muziejuje vykusios mokslinės konferencijos dalyvių mintys] // Sekundė. – 2009, lapkričio 14, p. 1.  

 

 

2008 metai

  

Briedytė J. Rasti kaulai užminė mįslę: [apie muziejaus archeologės A. Petrulienės kasinėjimus prie Naujamiesčio-Upytės kelio] // Sekundė. – 2008, lapkričio 25, p. 2.

Dobrovolskienė Z. Belaukiant Velykų – kiaušinių marginimo pamoka: [apie edukacinę programą muziejuje] // Panevėžio balsas. – 2008, kovo 20, p. 15.

Januševičienė V. Duoną kepė pagal senovinį receptą: [apie muziejaus archeologę A. Petrulienę, dalyvavusią Neringoje vykusiame renginyje] // Panevėžio rytas. – 2008, rugpjūčio 22, p.13.

Januškevičienė V. Gimnazija paklusnumo mokė ir rykštėmis: [apie muziejuje vykusią konferenciją, skirtą J. Balčikonio gimnazijai] // Panevėžio rytas. – 2008, lapkričio 20, p. 8–9.

Martinkutė N. Panevėžietėms – valstybės stipendija: [apie muziejaus darbuotoją Jurgą Milerienę] // Panevėžio balsas. – 2008, vasario 5, p. 7.

Mikučionytė R. Parodos istoriniai dokumentai padės geriau pažinti Panevėžį: [apie muziejaus parodą „Panevėžio miesto istorija“] // Panevėžio balsas. – 2008, gegužės 24, p.17.

Paroda apžvelgia skautų istoriją: [apie muziejaus parodą „Skautijai – 100“] // Panevėžio rytas. – 2008, vasario 20, p. 2.

Repovienė V. Partizanų likimus įamžino knygoje: [apie muziejininkų E. Markuckytės ir D. Pilkausko knygą „Už brangią tėvynę kovojom“] // Panevėžio rytas. – 2008, gegužės 31, p. 14–15.

Repovienė V. Naujamiestyje aptikti žmonių skeletai: [apie muziejaus archeologės A. Petrulienės kasinėjimus Naujamiestyje] // Panevėžio balsas. – 2008, lapkričio 25, p. 2.

Smalskienė I. Atkasta miesto praeitis įžiebė ginčą: [apie muziejaus archeologės A. Petrulienės dalyvavimą Panevėžio centro kasinėjime] // Panevėžio rytas. – 2008, lapkričio 12, p. 1, 4–5.

Šiaučiūnienė A. Archeologų radinys – šimtmečių senumo kaulai: [apie muziejaus archeologės A. Petrulienės dalyvavimą kasinėjant Naujamiesčio apylinkes] // Panevėžio rytas. – 2008, lapkričio 25, p. 1, 5.

Vaupšas J. Pavasariška panevėžietės paroda: [apie muziejaus restauratorės B. Kaziukonienės parodą Krekenavoje] // Tėvynė. – 2008, balandžio 26, p. 5.

Žigienė V. Eksponatų vertė – ne pinigai: [apie muziejaus fondus] // Sekundė. – 2008, sausio 17, p. 5–6.

Žigienė V. Restauratorei metalas tarsi gyvas: [apie muziejaus restauratorę Birutę Kaziukonienę] // Sekundė. – 2008, kovo 20, p. 5–6.

Žigienė V. Muziejaus naktį nuoširdumo netrūko: [apie muziejaus renginį „Muziejaus naktis – 2008“] // Sekundė. – 2008, gegužės 22, p. 7.

Žigienė V. Žygį pradėjo S. Daukanto gimtinėje: [apie parodą „Žygeivystė“] // Sekundė. – 2008, gegužės 29, p. 7.

 

 

2007 metai  

   

Baronienė D. Panevėžio bajorų palikimas – po vienu stogu // Lietuvos žinios. – 2007, gegužės 31.

Baronienė D. Muziejuje – konfiskuotos ikonos // Lietuvos žinios. – 2007, gruodžio. 4.

Baronienė D. Panevėžys kratosi rašytojos palikimo // Lietuvos žinios. – 2007, lapkričio 27.

Briedytė J. Bajorijos laikai atgijo muziejuje // Sekundė. – 2007, gegužės 24, p. 3.
 
Dobrovolskienė Z. Konferencijoje paminėtas pirmosios miesto bažnyčios vardas // Panevėžio balsas. – 2007, lapkričio 6, p. 7.

Jalianiauskienė V. Istorikui praėjusio laiko dvasia įdomesnė nei seni daiktai // Panevėžio balsas. – 2007, kovo 31, p. 2.

Januševičienė V. Dvi tradicijos parodoje susiliejo į vieną // Panevėžio rytas. – 2007, vasario 26, p. 3.

Januševičienė V. Kalendorių papuošė skulptoriaus J. Zikaro darbai // Panevėžio rytas. – 2007, sausio 22, p. 4.

Juknevičius P. Konferencija „Nevėžio krašto žmonės“ // Tėvynė. – 2007, vasario 7, p. 3.

Konfiskuotų ikonų paroda // Respublika. – 2007, gruodžio 6, p. 24.

Muziejų naktis Panevėžyje // Sekundė. – 2007, gegužės 17, p. 3.

Nagrockienė I. Erotika dar glumina // Sekundė. - 2006, gegužės 31, p. 3.

Nagrockienė I. Memorialinis muziejus uždusino valdžią // Sekundė. – 2007, lapkričio 27, p. 6.

Nagrockienė I. J. Miltinio fotografijos – nebedovanojamos // Sekundė. – 2007, rugsėjo 6, p. 4.

Ožeraitytė E. Juozo Miltinio portretai // Literatūra ir menas. – 2007, rugsėjo 14, p. 8.

Paraščiakienė M. Archeologiniai kasinėjimai // Senamiestietis. – 2007, rugsėjo 7, p. 4.

Parnarauskas J. Panevėžio Sąjūdžio muziejus // Varpas. – 2007, gegužės 15, p. 14.

Rinkūnienė G. Aukštaitijos partizanų karas prieš Sovietų Sąjungą buvo tikras ir nuožmus // Ūkininko patarėjas. – 2007, gegužės 19, p. 14.

Silickienė G. Atkastas pirmosios Panevėžio bažnyčios slenkstis // Respublika. – 2007, liepos 5, p. 6.

Skirkevičius D. Verslui pagalbą siūlo kraštotyrininkai // Sekundė. – 2007, gegužės 9, p. 4.

Staburas V. Lietuva atranda mūsų krašto fotografus // Kupiškėnų mintys. – 2007, sausio 6, p. 6.

Vertelka B. Istorijos mokytojo poezija // XXI amžius. – 2007, lapkričio 14, p. 3.

Vertelka B. Knyga – kaip malda // XXI amžius. –- 2007, lapkričio 7, p. 8.

Vertelka B. Popietė su istoriku // XXI amžius. – 2007, spalio 10, p. 9.

Vertelka B. Teatro istorijos trupinys // XXI amžius. – 2007, spalio 17, p. 7.

Žigienė V. Muziejus priglaudė konfiskuotas ikonas // Sekundė. – 2007, gruodžio 5, p. 2.

Žigienė V. Specialybė padiktavo poezijos žanrą // Sekundė. – 2007, lapkričio 29, p. 6.  

 

 

2006 metai

   

Baronienė D. Panevėžiui nelemta turėti Santarvės namų // Lietuvos žinios. – 2006, vasario 21, p. 4.
 
Baronienė D. Visatos paslaptys archeologės kūriniuose // Lietuvos žinios. – 2006, lapkričio 16, p. 6.
 
Barvičiūtė D. Kraštotyros muziejaus pastatas moderniausias // Panevėžio balsas. – 2006, rugsėjo 27, p. 2.
 
Barvičiūtė D. Skaudūs istorijos įvykiai palietė visų širdis // Panevėžio balsas. – 2006, rugpjūčio 24, p. 2.
 
Breivienė I. Garbiam kraštiečiui – pelnytas įvertinimas // Tėvynė. – 2006, sausio 25, p. 1.
 
Jakimavičiūtė J. Rajono savivaldybėje – garsaus skulptoriaus paroda // Panevėžio balsas. – 2006, sausio 20, p. 7.
 
Jalianiauskienė V. Laisvės gynėjų dieną // Panevėžio balsas. – 2006, sausio 14, p. 1.
 
Januševičienė V. Apie juodąsias dienas – ne tik tragiškai // Panevėžio rytas. – 2006, rugpjūčio 25, p. 2.
 
Januševičienė V. Bažnyčiose sukauptos vertybės atkeliavo į Panevėžį // Panevėžio rytas. – 2006, balandžio 20, p. 6.
 
Januševičienė V. Iš masinės kapavietės – į parodą // Panevėžio rytas. – 2006, spalio 23, p. 3.
 
Januševičienė V. Muziejaus pardavimą stabdo protestai // Panevėžio rytas. – 2006, kovo 8, p. 1.
 
Januševičienė V. Muziejaus salė – moderniausia mieste // Panevėžio rytas. – 2006, rugsėjo 28, p. 5.
 
Januševičienė V. Skaudžią datą muziejus minės kartu su garsia disidente // Panevėžio rytas. – 2006, rugpjūčio 19, p. 3.
 
Juškevičienė A. Kitoje erdvėje rašytojos daiktai nublanks // Panevėžio rytas. – 2006, kovo 20, p. 9.
 
Kairienė V. Apie rašytoją – naktinis pasakojimas // Panevėžio rytas. – 2006, gegužės 26, p. 15.
 
Kontrimavičiūtė I. Už milijoną – pigi chaltūra // Sekundė. – 2006, rugpjūčio 3, p. 3.
 
Kudirkienė G. Tautos kultūrą atspindi akmenys // Panevėžio rytas. – 2006, gegužės 15, p. 6.
 
Lapėnienė L. Po angelų sparnais – dvasingumo ir tautiškumo gilumos // Tėvynė. – 2006, vasario 8, p. 5.
 
Lipartė E. Karštas klausimas // Sekundė. – 2006, kovo 14, p. 4.
 
Martinkutė N. Estai domėsis apskrities muziejų lobiais // Panevėžio balsas. – 2006, balandžio. 21, p. 3.
 
Meškonytė D. Pagerbtas iškilaus politiko atminimas // Sekundė. – 2006, vasario 28, p. 3.
 
Meškonytė D. Vyskupijos kelias – parodos ekspozicijose // Sekundė. – 2006, balandžio 28, p. 7.
 
Mikučionytė R. Upytėje griautinių kapų liekanos // Panevėžio balsas. – 2006, birželio 29, p. 11.
 
Muziejaus nenaikins // Sekundė. – 2006, gegužės 9, p. 3.
 
Nagrockienė I. Dailininkės gyvenime pastelinių spalvų nėra // Sekundė. – 2006, rugsėjo 2, p. 8.
 
Nagrockienė I. Muziejus pagerbs sovietmečio aukas // Sekundė. – 2006, rugpjūčio 18, p. 8.
 
Nagrockienė I. Kapavietės radinius globos muziejus // Sekundė. – 2006, spalio 17, p. 3.
 
Nagrockienė I. Tikėjimas ir humoras padėjo ištverti kančias // Sekundė. Ožeraitytė E. Aštuoniasdešimt metų Panevėžio vyskupijai 2006, rugpjūčio 25, p. 8.
 
Nagrockienė I. Vakaras su Bite prie kavos puodelio // Sekundė. – 2006, gegužės 19, p. 5.
 
Ožeraitytė E. Aštuoniasdešimt metų Panevėžio vyskupijai [interaktyvus]. 2006. Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/45878>.
 
Ožeraitytė E. Konferencija, skirta fotografijos praeičiai // Literatūra ir menas – 2006 gruodžio 22.
 
Panevėžys sprendžia memorialinių muziejų išlikimą // Respublika. – 2006, kovo 22, p. 4.
 
Rancovienė Ž. Paminėjo Juozo Zikaro 125-ąjį gimtadienį // Panevėžio balsas. – 2006, lapkričio 16, p. 14.
 
Striškienė O. Šventės Juozo Zikaro gimtinėje // Panevėžio balsas. – 2006, gegužės 24, p. 14.
 
Šošič R. Vitrinoje – Velykų slėpinys // Sekundė. – 2006, balandžio 17, p. 5.
 
Valentinavičienė A. Kovos taikinyje – memorialinis muziejus // Sekundė. – 2006, gruodžio 19, p. 2.
 
Valentinavičienė A. Rekonstruotas muziejus – erdvė paveldui // Sekundė. – 2006, rugsėjo 27, p. 4.
 
Vertelka B. 14-oji muziejininkės knyga // XXI amžius. – 2006, gruodžio 20, p. 8.
 
Vertelka B. Neišsenkantis kūrybos šaltinis // XXI amžius. – 2006, lapkričio 8, p. 4.
 
Vertelka B. Prasminga šventė // XXI amžius. – 2006, vasario 24, p. 4.  

 

 

2005 metai

   

,,Amalkeros leidyba” padovanojo po tūkstantį kalendorių // Panevėžio balsas. – 2005, spalio 4, p. 3.
 
Baronienė D. Kaupiami ne tik istorijos turtai // Lietuvos žinios. – 2005, gegužės 12, p. 16.
 
Baronienė D. Knygoje – šimtametė knygyno istorija // Lietuvos žinios. – 2005, balandžio 8, p. 9.
 
Baronienė D. Muziejininkai reikalauja didesnių algų // Lietuvos žinios. – 2005, rugsėjo 23, p. 7.
 
Bieliauskienė R. Rugsėjo 23-ioji Panevėžyje // Lietuvos Jeruzalė. – 2005, liepa–rugsėjis, Nr. 5/6, p. 7.
 
Dambrauskaitė Ž. Tremtiniams brangios relikvijos tapo muziejaus eksponatais // Panevėžio rytas. – 2005, rugpjūčio 22, p. 6.

Jalianiauskienė V. Ekspozicijoje – tūkstančių metų istorija // Panevėžio balsas. – 2005, gegužės 11, p. 1.
 
Jalianiauskienė V. Paliukus išgarsino talentingasis jų išeivis // Panevėžio balsas. – 2005, spalio 18, p. 6.
 
Januševičienė V. Knygyno šimtmečiui – knyga apie jo įkūrėją // Panevėžio rytas. – 2005, balandžio 4, p. 6.
 
Januševičienė V. Muziejaus darbuotojus ėmė žeminti maži atlyginimai // Panevėžio rytas. – 2005, rugsėjo 21, p. 2.
 
Jurgilaitė G. Muziejus remontuojamas išsaugant autentiką // Panevėžio rytas. – 2005, liepos 15, p. 2.
 
Kepalaitė L. Badmiriaujantiems muziejininkams – mažai vilčių // Panevėžio rytas. - 2005, lapkričio 26, p. 5.
 
Kontrimavičiūtė I. Apskrities perspektyvos – pasivyti didžiuosius regionus // Sekundė. – 2005, balandžio 4, p. 1.
 
Kontrimavičiūtė I. Kontrolierius nustebino vargani muziejininkų atlyginimai // Sekundė. – 2005, lapkričio 5, p. 1.
 
Kontrimavičiūtė I. Kraštotyros muziejuje – jubiliejinių renginių maratonas // Sekundė. – 2005, gegužės 6, p. 2.
 
Kontrimavičiūtė I. Muziejaus jubiliejus laiką atsuko atgal // Sekundė. – 2005, gegužės 17, p. 9.
 
Kontrimavičiūtė I. Šventuosius „gydančiam“ restauratoriui įdomiausia kalbėtis su praeitimi // Sekundė. – 2005, gegužės 14, p. 6.
 
Kontrimavičiūtė I. Žemę iškeitęs į istoriją gavo ir diplomą, ir žmoną // Sekundė. – 2005, lapkričio 5, p. 5.

Lipartė E. Analizavo Panevėžio kelią į savivaldą // Sekundė. – 2005, rugsėjo 7, p. 2.
 
Lipartė E. Moksleiviai paragavo restauratoriaus duonos // Sekundė. – 2005, rugsėjo 26, p. 4.
 
Lipartė E. Sveikas gyvenimas tarp dailės, mokslo ir esperanto // Sekundė. – 2005, lapkričio 5, p. 6.
 
Lipartė E. Tremties relikvijas dovanojo muziejui // Sekundė. – 2005, rugpjūčio 9, p. 5.
 
Meškonytė D. Pristatytas Panevėžio apskrities muziejų vadovas // Sekundė. – 2005, gegužės 18, p. 3.
 
Mezginaitė E. Laisvė – mintyse ir vaizduotėje // Panevėžio balsas. – 2005, sausio 13, p. 4.
 
Mikučionytė R. Apie mažas algas pirmieji prakalbo muziejininkai // Panevėžio balsas. – 2005, rugsėjo 26, p. 1.
 
Mikučionytė R. Direktorius muziejuje praplėtė akiratį // Panevėžio balsas. – 2005, sausio 20, p. 2.
 
Mikučionytė R. Mišiomis, knyga, dainomis – pašlovinta laisvė // Panevėžio balsas. – 2005, sausio 14, p. 1.
 
Mikučionytė R. Parodoje – tarpukariu nufotografuotos Panevėžio apylinkės // Panevėžio balsas. – 2005, gruodžio 2, p. 3.
 
Mikučionytė R. Socialinės globos ir kultūros įstaigoms – nauji kompiuteriai // Panevėžio balsas. – 2005, rugsėjo 15, p. 3.
 
Misiūnienė R. Lietuva turėtų būti tokia, už kokią kovota // Sekundė. – 2005, sausio 15, p. 4.
 
Sirtautienė N. Gedulo ir vilties dieną – prisiminimai // Sekundė. – 2005, birželio 16, p. 5.
 
Sirtautienė N. Knygyno šimtmečiui – leidinys apie J. Masiulį // Sekundė. – 2005, kovo 21, p. 1.
 
Šakys A. Paminėtas Žemaitijos galiūno gimimo metinių jubiliejus // Sekundė. – 2005, vasario 8, p. 9.
 
Šošič R. Miesto požemių paslaptis atskleis tyrinėtojai // Sekundė. – 2005, kovo 31, p. 1.
 
Šošič R. Požeminiai tuneliai – legenda tik muziejininkams // Sekundė. – 2005, vasario 4, p. 1.
 
Šošič R. Požemių egzistavimui patvirtinti nėra pinigų // Sekundė. – 2005, vasario 8, p. 1.
 
Valentinavičienė A. Muziejaus jubiliejui – nauja ekspozicija // Sekundė. – 2005, gegužės 11, p. 1.
 
Valentinavičienė A. Paroda ,,Karas po karo“ atkeliavo ir į Panevėžį // Sekundė. – 2005, kovo 14, p. 2.
 
Valentinavičius A. Buvęs vykdomojo komiteto pirmininkas garsėja kaip etiškas medžiotojas // Sekundė. – 2005, vasario 26, p. 7.
 
Vertelka B. Penkerių metų triūsas tilpo vienoje knygoje // XXI amžius. – 2005, balandžio 8, p. 5.
 
Zinčenka R. Muziejaus saugykla prikeliama iš avarinės būklės // Sekundė. – 2005, liepos 2, p. 4.

 

 

2004 metai

   

Baronienė D. Fotografijų parodoje – 35-erių metų patirtis // Sekundė. – 2004, balandžio 22, p. 12.  Barvičiūtė D. Muziejuje – tragiškai žuvusio tautodailininko paroda // Sekundė. – 2004, liepos 14, p. 5.
 
Breivienė I. Kovų už nepriklausomybę metai – modernioje ekspozicijoje // Tėvynė. – 2004, rugpjūčio 21, p. 3.
 
Dobrovolskienė Z. Ant laisvės medžio nutūpė taikos balandžiai // Panevėžio balsas. – 2004, kovo 12, p. 1.
 
Genienė E. Konferencijų ciklą tęs muziejus // Sekundė. – 2004, gegužės 5, p. 11.
 
Genienė E. Stalelio paslaptis įminta restauruojant // Sekundė. – 2004, gegužės 4, p. 13.
 
Grabys K. Kas pažemino Panevėžio Sąjūdžio būstinę? // Sekundė. – 2004, kovo 1, p. 9.
 
Januševičienė V. Grafų palikuonis svajoja apie kalakutų fermą // Panevėžio rytas. – 2004, gegužės 31, p. 6.
 
Januševičienė V. Muziejus lankytojus stebins ir modernia įranga // Panevėžio rytas. – 2004, rugpjūčio. 30, p. 8.
 
Kairienė V. Unikalios parodos eksponatus galima uostyti ir liesti // Panevėžio rytas. – 2004, lapkričio 25, p. 6.
 
Kazakaitis J. Panevėžyje – istorinis meno proveržis į tamsą // Panevėžio balsas. – 2004, lapkričio 27, p. 4.
 
Kazakaitis J. Panevėžio ugniagesiai miestą saugo ilgiau nei šimtmetį // Panevėžio balsas. – 2004, rugsėjo 27, p. 3.
 
Kontrimavičiūtė I. Į ištiestus delnus pinigai nebyrės // Sekundė. – 2004, vasario 2, p. 3.
 
Lapėnienė L. Knygoje atgimę dvylikos šeimų gyvenimai // Sekundė. – 2004, gruodžio 20, p. 5.
 
Mezginaitė E. Juodojo kaspino dienai – nauja ekspozicija // Panevėžio balsas. – 2004, rugpjūčio 24, p. 2.
 
Mezginaitė E. Muzika, sportas ir fotoaparatas – iki gyvos galvos // Panevėžio balsas. – 2004, balandžio 27, p. 9.
 
Mikučionytė R. Konferencija – antroji Upytės 750-ųjų metinių renginių dalis // Panevėžio balsas. – 2004, rugsėjo 13, p. 2.
 
Muziejus atvers nuolatinę ekspoziciją // Panevėžio balsas. – 2004, balandžio 14, p. 2.
 
Pagareckaitė D. Iš akvarelių žvelgia dievai ir deivės // Panevėžio balsas. – 2004, birželio 28, p. 3.
 
Pučilauskaitė V. Pirmąją parodą abiturientas skyrė gimtajam miestui // Sekundė. – 2004, sausio 30, p. 14.
 
Rasimavičiūtė D. Kurti įkvėpė ir santuoka su sentikių šventiko anūku // Panevėžio rytas. – 2004, rugpjūčio 14, p. 9.
 
Rinkūnienė G. Sąjūdžio muziejus primins neiškreiptą istoriją // Panevėžio balsas. – 2004, vasario 18, p. 3.
 
Silickienė G. Panevėžio muziejus žadina lietuvybę // Respublika. – 2004, balandžio 30, p. 5.
 
Sirtautienė N. Muziejuje atskleidžiamos kryždirbystės tradicijos // Sekundė. – 2004, lapkričio 4, p. 6.
 
Sirtautienė N. Parodoje atskleista ugniagesių istorija // Sekundė. – 2004, rugsėjo 27, p. 5.
 
Šošič R. Kelią į laisvę parodė tiesa // Sekundė. – 2004, kovo 12, p. 1.
 
Šukys A. Konferencijoje prisiminta ir praėjusi Upytės vasara // Sekundė. – 2004, rugsėjo 20, p. 10.
 
Toliušytė V. Miesto visuomenei pristatyta solidi Panevėžio istorija // Sekundė. – 2004, sausio 19, p. 2.
 
Toliušytė V. Po 60 metų apie save prabyla dar plačiau // Sekundė. – 2004, vasario 23, p. 9.
 
Trinskytė N. Paroda knygnešiams atminti // Sekundė. – 2004, kovo 19, p. 4.
 
Trinskytė N. Panevėžiečiai minėjo Juodojo kaspino dieną // Sekundė. – 2004, rugpjūčio 25, p. 2.
 
Trinskytė N. Persirengėliai vijo žiemą šokiais ir dainomis // Sekundė. – 2004, vasario 25, p. 5.
 
Trinskytė N. Upytės istorijai – mokslinė konferencija // Sekundė. – 2004, birželio 19, p. 2.
 
Valentinavičienė A. Muziejuje unikali keliaujanti paroda // Sekundė. – 2004, lapkričio 19, p. 3.
 
Žigienė V. Lietuva grafui asocijuojasi su medpadžiais // Panevėžio balsas. – 2004, gegužės 7, p. 4.
 
Žigienė V. Nualpusius parodų lankytojus gaivins mėtų arbata // Panevėžio balsas. – 2004, gegužės 20, p. 4.
 
Žigienė V. Panevėžio istoriją rengė pusketvirtų metų // Panevėžio balsas. – 2004, sausio 17, p. 4.  

 

 

2003 metai

   

Archyvinės Panevėžio nuotraukos – jubiliejiniame albume // Panevėžio balsas. – 2003, rugsėjo 19, p. 4.
 
Baronienė D. Bankas investavo į knygos leidimą // Sekundė. – 2003, rugsėjo 22, p. 3.
 
Baronienė D. Muziejaus parodoje – ir besikeičiančios mados // Sekundė. – 2003, kovo 28, p. 3.
 
Čepulytė G. Esperantininkų istoriją nušvietė „Panevėžio balsas“ // Panevėžio balsas. – 2003, spalio 11, p. 4.
 
Čepulytė G. Sujungė visas buvusias kartas // Panevėžio balsas. – 2003, birželio 4, p. 4.
 
Čepulytė G. Susikalbėjo trijų kartų moterys // Panevėžio balsas. – 2003, rugpjūčio 13, p. 3.
 
Čepulytė G. Sutartimi sutvirtino draugystę // Panevėžio balsas. – 2003, vasario 21, p. 2.
 
Genienė E. Kraštotyros muziejus pasipildė menininkų dovanomis // Sekundė. – 2003, gruodžio 22, p. 8.
 
Genienė E. Labiausiai mylėjo savo giminę ir savo miestą // Sekundė. – 2003, vasario 17, p. 8.
 
Genienė E. V. Rudžinskienės mini gobelenų ciklas „Zodiako ženklai“ papildė muziejaus kolekciją // Sekundė. – 2003, vasario 3, p. 10.
 
Jalianiauskienė V. Akvarelininkus jungia vanduo ir spalvos // Sekundė. – 2003, rugsėjo 30, p. 2.
 
Jalianiauskienė V. Bajorų salėje paveikslai tarsi atgijo // Sekundė. – 2003, gegužės 5, p. 8.
 
Januševičienė V. S. Kavaliausko paveiksluose – senovės lietuvių dievai ir deivės // Panevėžio rytas. – 2003, rugsėjo 18, p. 6.
 
Januševičienė V. Menininkai muziejui sunešė vertingas dovanas // Panevėžio rytas. – 2003, gruodžio 22, p. 6.
 
Januševičius A. Senosios fotografijos paroda // Šiaulių kraštas. – 2003, lapkričio 11, p. 7.
 
Kazakaitis J. Atkasti istorinio Panevėžio pėdsakai // Sekundė. – 2003, liepos 28, p. 1.
 
Kazakaitis J. Miesto sporto istorijos akimirkos persikėlė į Sporto rūmus // Sekundė. – 2003, kovo 7, p. 3.
 
Kielytė M. Parodos autorei malonu sulaukti dėmesio // Panevėžio balsas. – 2003, sausio 3, p. 9.
 
Kronienė B. Kūrybos 15-metis sutapo su dviejų knygų išleidimu // Sekundė. – 2003, balandžio 28, p. 8.
 
Kronienė B. Su Miežiškių krašto istorija susipažins ir didieji Lietuvos miestai // Sekundė. – 2003, sausio 11, p. 4.
 
Kudirkienė G. Fotografai peno rado ir komunistinėse šventėse // Panevėžio rytas. – 2003, kovo 31, p. 9.
 
Kudirkienė G. Geros nuotraukos nesugadino ir gyva kiaulė // Panevėžio rytas. – 2003, sausio 13, p. 6.
 
Kudirkienė G. Išėjusio menininko nuotraukose – ramus ir švarus miestas // Panevėžio rytas. – 2003, vasario 13, p. 6.
 
Mezginaitė E. Sąjūdžio kareivis ir jo dainuojanti siela // Panevėžio balsas. – 2003, gegužės 16, p. 4.
 
Mikučionytė R. Seniausiam eksponatui – 80 metų // Panevėžio balsas. – 2003, balandžio 7, p. 7.
 
Muziejuje – Miežiškių praeities vaizdai // Panevėžio balsas. – 2003, sausio 10, p. 4.
 
Rasimavičiūtė D. Etnografinę sodybą trypia girtuokliai // Panevėžio rytas. – 2003, spalio 10, p. 1.
 
Restauruotas seniausias Panevėžio pastatas // Panevėžio balsas. – 2003, gruodžio 29, p. 3.
 
Rinkūnienė G. Archeologė iškart pamatė lobį // Panevėžio balsas. – 2003, liepos 26, p. 2.
 
Rinkūnienė G. Paroda po angelo sparnu // Panevėžio balsas. – 2003, gruodžio 24, p. 7.
 
Rinkūnienė G. Seniausias pastatas primena teismo istoriją // Panevėžio balsas. – 2003, liepos 28, p. 4.
 
Striškienė O. Atgiję naujam gyvenimui // Tėvynė. – 2003, vasario 12, p. 3.
 
Vaupšas J. Dūlėję pastogėje lobiai // Tėvynė. – 2003, kovo 12, p. 2.
 
Vertelka B. Muziejininkė rašo knygas // Savivaldybės žinios. – 2003, gegužės 15, p. 3.
 
Vertelka B. Per 15 kūrybos metų – 10 išleistų knygų // XXI amžius. – 2003, gegužės 21, p. 5.
 
Žigienė V. Neišsipildžiusi svajonė – kūrybos albumas // Panevėžio balsas. – 2003, rugsėjo 18, p. 3.

 

 

2002 metai  

   

Baronienė D. Šimtametis „Kalnapilis“ – vis dar paauglys // Sekundė. – 2002, balandžio. 2, p. 8.
 
Dobrovolskienė Z. Kalėdų Senelį pagriebė už kojos // Panevėžio balsas. – 2002, gruodžio 21, p. 4.
 
Jalianiauskienė V. Kraštotyros muziejui – verslininkų dovana // Sekundė. – 2002, gruodžio 23, p. 10.
 
Januševičienė V. Laužuose kepė senoviniai valgiai // Panevėžio rytas. – 2002, birželio 8, p. 5.
 
Karpavičienė D. Rugsėjis muziejuje // Tėvynė. – 2002, rugsėjo 11, p. 7.
 
Karpavičienė D. Taip maitinosi senoliai // Tėvynė. – 2002, liepos 10, p. 6.
 
Kazakaitis J. Naujoje knygoje glaustai ir aiškiai apie sociologiją // Sekundė. – 2002, sausio 4, p. 4.
 
Kronienė B. Didžiausiai metų šventei reikia ruoštis // Sekundė. – 2002, gruodžio 7, p. 8.
 
Lapėnienė L. Apdovanoti viktorinos „Viskas apie Bibliją“ nugalėtojai // Sekundė. – 2002, vasario 2, p. 4.
 
Lapėnienė L. A. Gylys: „Man fotografija kaip narkotikai“ // Sekundė. – 2002, balandžio. 29, p. 8.

Lapėnienė L. Gilinosi į miesto bažnyčių istoriją bei jų kultūrinį palikimą // Sekundė. – 2002, rugsėjo 9, p. 5.
 
Lapėnienė L. Nuo Ramygalos iki žvaigždžių // Sekundė. - 2002, sausio 21, p. 5.
 
Lapėnienė L. Paminėta mokslininkės O. Maksimaitienės 100 metų sukaktis // Sekundė. – 2002, vasario 11, p. 9.
 
Lapėnienė L. Paroda, atgaivinusi praeitį // Sekundė. – 2002, spalio 16, p. 4.
 
Lapėnienė L. Parodoje mezginiai, kuriais puošėsi rūmų diduomenė // Sekundė. – 2002, gegužės 14, p. 3.
 
Lapėnienė L. Per gyvenimą – pakelta galva // Sekundė. – 2002, kovo 18, p. 9.
 
Lapėnienė L. Suradusi raktą nuo baltų kultūros skrynios // Sekundė. – 2002, sausio 14, p. 8.
 
Lapėnienė L. Užeikime pas Bitę // Apskrities žinios. – 2002, kovo 5, p. 3.
 
Marcinkevičienė K. Aplankykite ir jūs // Panevėžio balsas. – 2002, rugsėjo 2, p. 2.
 
Mezginaitė E. Linkėjimo ramiai gyventi nepanoro // Panevėžio balsas. – 2002, kovo 13, p. 4.
 
Mikučionytė R. Apžvelgia Kalnapilio“ šimtmetį // Panevėžio balsas. – 2002, balandžio 7, p. 4.
 
Mikučionytė R. Nuo pirmųjų lietuviškų monetų – iki eurų // Panevėžio balsas. – 2002, liepos 3, p. 4.
 
Mišeikis V. Mes, Lietuvos kareivėliai // Panevėžio balsas. – 2002, vasario 28, p. 13.
 
Muziejus dovanoja nuotraukas // Panevėžio balsas. – 2002, vasario 18, p. 4.

Paškevičienė Z. Muziejus po devyniais užraktais // Lietuvos žinios. – 2002, lapkričio 29, p. 5.
 
Ramanauskas A. Jubiliejinį savo pavasarį rengia ataskaitines gyvenimo parodas // Panevėžio balsas. – 2002, balandžio 19, p. 14.
 
Raubienė V. Kultūros ir meno skyriaus vedėja nenori būti įrankiu politikų žaidimuose // Sekundė. – 2002, balandžio 19, p. 2.
 
Raubienė V. Kultūros įstaigų vadovams sunku suvokti įstaigoms patvirtintus biudžetus // Sekundė. – 2002, vasario 13, p. 1.
 
Raubienė V. Šv. Zitos gatvės namo gyventojų viltis užgesino ilgam // Sekundė. – 2002, gegužės 24, p. 2.
 
Ribokas B. Simboliai iš kunigaikščio kapo // Panevėžio balsas. – 2002, balandžio 8, p. 4.
 
Rinkūnienė G. Istorikės svajonei nelemta išsipildyti? // Panevėžio balsas. – 2002, vasario 7, p. 4.
 
Švagždienė J. Meilei apdainuoti rinkosi retro stilių // Panevėžio balsas. – 2002, vasario 18, p. 6.
 
Švagždienė J. Panevėžiečius vaišino akmens amžiaus duona // Panevėžio balsas. – 2002, birželio 10, p. 11.
 
Zinčenka R. Senovinį lobį perdavė miesto bendruomenei // Panevėžio balsas. – 2002, lapkričio 12, p. 2.
 
Žigienė V. Ožys tinka bergždininkėms ir arkliams // Panevėžio balsas. – 2002, gruodžio 31, p. 6.
 
Žigienė V. Primins pinikų amatą // Panevėžio balsas. – 2002, gegužės 14, p. 3.
 
Žigienė V. Subruzdo kultūros įstaigų vadovai // Panevėžio balsas. – 2002, vasario 15, p. 1.

 

 

2001 metai

   

Baronienė D. Muziejus kviečia kulti grūdų // Sekundė. – 2001, rugpjūčio 2, p. 2.
 
Baronienė D. Ne tik rengs parodas, bet ir kurs filmą // Sekundė. – 2001, spalio 17, p. 3.
 
Baronienė D. Panevėžyje antri metai atgyja senieji amatai // Sekundė. – 2001, rugsėjo 11, p. 3.
 
Baronienė D. Vilniuje – tarpukario Krekenavos vaizdai // Sekundė. – 2001, gegužės 18, p. 5.
 
Budrytė J. Reikšmingi darbai // Gimtinė. – 2001, gegužės 31, p. 6.
 
Čepulytė G. Kraštotyros muziejuje – nauja ekspozicija // Sekundė. – 2001, balandžio 28, p. 4.
 
Jalianiauskienė. V. Karaimai dėkingi panevėžietei už knygą // Sekundė. – 2001, kovo 7, p. 4.
 
Jalianiauskienė V. Svarbiausia – Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė // Sekundė. – 2001, sausio 12, p. 2.
 
Januševičienė V. Genocido aukų kamerose užrakina mokytojus // Panevėžio rytas. – 2001, rugsėjo 26, p. 14.
 
Januševičienė V. Nacionalinės mažumos arčiau mūsų // Panevėžio rytas. – 2001, vasario 26, p. 12.
 
Kaminskaitė J. Vaikams maga vedžioti raides žąsies plunksna // Sekundė. – 2001, rugpjūčio 22, p. 4.
 
Kazakaitis J. Jonas apie Jonus ir Jonines // Sekundė. – 2001, gegužės 23, p. 4.
 
Kazakaitis J. Trumpai ir aiškiai... apie politologiją // Sekundė. – 2001, rugpjūčio 7, p. 2.
 
Kudirkienė G. Į muziejų atkeliavo jaunųjų dailininkų kūryba // Panevėžio rytas. – 2001, gruodžio 17, p. 10.
 
Kudirkienė G. Garsus Krekenavos fotografas bandė ir pokštauti // Panevėžio rytas. – 2001, rugpjūčio 11, p. 18.
 
Lapėnienė L. Dvi atmintinas datas pažyminti paroda // Sekundė. – 2001, birželio 26, p. 2.
 
Lapėnienė L. Knyga branginantiems lietuvybę // Sekundė. – 2001, sausio 24, p. 4.
 
Lapėnienė L. Muziejuje visą savaitę vyko Biblijai skirti renginiai // Sekundė. – 2001, gruodžio 10, p. 10.
 
Lapėnienė L. Muziejus pakvietė į tradicinę konferenciją // Sekundė. – 2001, rugsėjo 10, p. 2.
 
Lapėnienė L. Nuotraukose – miesto istorija // Sekundė. – 2001, balandžio 9, p. 3.
 
Lapėnienė L. Žmonių tikslas – išeiti į platesnius vandenis // Sekundė. – 2001, vasario 21, p. 4.
 
Mezginaitė. E. Ilgėjosi kitataučių apsukrumo ir galantiškumo // Panevėžio balsas. – 2001, kovo 8, p. 4.
 
Petkevičius E. Pasauliniame tinklalapyje – Panevėžio kraštotyros muziejus // Sekundė. – 2001, sausio 13, p. 3.
 
Petkevičiūtė G. Kuršiškos duonos skonis // Vakarų ekspresas. – 2001, rugpjūčio 20, p. 7.
 
Raižytė N. Tadas Bajorūnas ir jo fotografija // Literatūra ir menas. – 2001, balandžio 6, p. 8.
 
Rasimavičiūtė D. Nevėžio pakrantėje žvangėjo karių šarvai // Panevėžio balsas. –- 2001, rugsėjo 10, p. 1.
 
Rinkūnienė G. Aptikti reti dokumentai // Panevėžio balsas. – 2001, rugsėjo 28, p. 4.
 
Rinkūnienė G. Ramybę rado pažindama pasaulį // Panevėžio balsas. – 2001, balandžio 14, p. 8.
 
Rinkūnienė G. Pristatys knygas apie tautines mažumas // Panevėžio balsas. – 2001, vasario 28, p. 3.
 
Šinkūnienė G. Žudynių aukas suskaičiavo tūkstančiais // Panevėžio balsas. – 2001, rugpjūčio 1, p. 1.
 
Valentinavičienė A. Pinigų reikia ne tik stogams lopyti, bet ir eksponatams įsigyti // Sekundė. – 2001, rugpjūčio 23, p. 2.
 
Vaupšas J. Suskambėjo išsaugota praeitis // Tėvynė. – 2001, rugpjūčio 22, p. 3.
 
Žigienė V. Dainų mokosi iš gaidų // Panevėžio balsas. – 2001, sausio 27, p. 4.
 
Žigienė V. Eksponuoja unikalius atvirukus // Panevėžio balsas. – 2001, vasario 21, p. 12.
 
Žigienė V. Interneto svetainė – ne brangus žaislas // Panevėžio balsas. – 2001, sausio 15, p. 4.
 
Žigienė V. Kūčių vakarienės belaukiant – pažintis su biblijomis // Panevėžio balsas. – 2001, gruodžio 4, p. 13.
 
Žigienė V. Mokydama vaikus sukaupė medžiagą ir knygai // Panevėžio balsas. – 2001, rugpjūčio 3, p. 4.
 
Žigienė V. Muziejininkai keičia tradicijas // Panevėžio balsas. – 2001, gegužės 2, p. 3.
 
Žigienė V. Pradžiuginti visi akcijos dalyviai // Panevėžio balsas. – 2001, gegužės 3, p. 4.
 
Žigienė V. Prisiminė kraupią naktį // Panevėžio balsas. – 2001, sausio 13, p. 2.
 
Žigienė V. Sutartines moko ir šokti // Panevėžio balsas. – 2001, sausio 26, p. 4.

 

 

2000 metai  

   

Baronienė D. Atgijo senieji amatai // Sekundė. – 2000, rugsėjo 11, p. 3.
 
Bartulytė J. Miesto valdžia – motina nesirūpinanti vaikais? // Sekundė. – 2000, birželio 29, p. 2.
 
Januševičienė V. Parodoje – fotografijos iš vidurio Lietuvos kaimo // Panevėžio rytas. – 2000, vasario 22, p. 11.
 
Lapėnienė L. Apie tą, kuri nelaukia laiškų iš Dievo // Sekundė. – 2000, liepos 31, p. 5.
 
Lapėnienė L. Į kūrybą atvedė vingiuotas gyvenimo kelias // Sekundė. – 2000, liepos 22, p. 10.
 
Lapėnienė L. Jo galva visada buvo pilna sumanymų // Sekundė. – 2000, birželio 13, p. 2.
 
Lapėnienė L. Po trijų dešimtmečių, atiduotų muziejui, išėjimas buvo skaudus // Sekundė. – 2000, sausio 18, p. 2.
 
Lapėnienė L. Senose fotografijose – tarpukario Krekenava // Sekundė. – 2000, lapkričio 7, p. 2.
 
Raubienė V. Muziejininkai linkę kalbėti vaizdais // Sekundė. – 2000, sausio 19, p. 3.
 
Ribokas B. Ančiškis – svajonių žemė // Sekundė. – 2000, vasario 21, p. 10.
 
Rinkūnienė G. Karnų kibirams jau trūksta liepų // Panevėžio balsas. – 2000, rugsėjo 11, p. 5.
 
Rušinas T. Po atviru dangum – septyni bandymai instaliuoti žemę // Sekundė. – 2000, balandžio 22, p. 17.
 
Šimėnas A. Kviečiame apsilankyti // Panevėžio balsas. – 2000, gegužės 6, p. 3.
 
Šimėnas A. Ratai girgždėdami juda pirmyn // Tremtinys. – 2000, kovo 16, p. 7.
 
Valentinavičienė A. Išleista nauja knyga miškininkams // Sekundė. – 2000, spalio 9, p. 8.
 
Valentinavičienė A. Laiką matuoja istorija // Sekundė. – 2000, gruodžio 30, p. 3.
 
Vidugirytė V. Kamčiatkos debesis palaikė dūmais // Panevėžio balsas. – 2000, balandžio 8, p. 3.
 
Vidugirytė V. Kasyklų dienoraščius išsaugojo avilyje // Panevėžio balsas. – 2000, sausio 4, p. 4.
 
Žigienė V. Apklausos įdomios – daug ką pasako apie žmones // Panevėžio balsas. – 2000, gruodžio 19, p. 3.
 
Žigienė V. Apsitaisę baltų drabužiais mokys amatų // Panevėžio balsas. – 2000, rugsėjo 9, p. 7.
 
Žigienė V. Fotografuojami kaimiečiai bijojo provokacijos // Panevėžio balsas. – 2000, vasario 23, p. 5.
 
Žigienė V. Kompozicijoms medžiagų ieškojo ir muziejaus kieme // Panevėžio balsas. – 2000, balandžio 22, p. 13.
 
Žigienė V. Lankytojus vilios ir prizas // Panevėžio balsas. – 2000, kovo 11, p. 8.
 
Žigienė V. Mušdavo būgną ir suspėdavo fotografuoti // Panevėžio balsas. – 2000, birželio 24, p. 11.
 
Žigienė V. Norėtų išplauti rašytojos kanapą, bet negalima // Panevėžio balsas. – 2000, kovo 25, p. 7.
 
Žigienė V. Pradėjo nuo asmeninių kolekcijų // Panevėžio balsas. – 2000 sausio 19, p. 2.
 
Žigienė V. Prarytas komjaunimo ženklelis tapo eksponatu // Panevėžio balsas. – 2000, balandžio 3, p. 4.
 
Žigienė V. Prizo savininkę išaiškino burtai // Panevėžio balsas. – 2000, gegužės 6, p. 2.
 
Žigienė V. Rastas raštelis atskleidžia ir didelę paslaptį // Panevėžio balsas. – 2000, sausio 22, p. 1.  

 

 

1999 metai

 

Baronienė D. Muziejus laukia jaunavedžių // Sekundė. – 1999, spalio 4, p. 3.
 
Baronienė D. Paroda mėgstantiems lyginti // Sekundė. – 1999, rugsėjo 7, p. 12.
 
Baronienė D. Rašytojas Kazys Paulauskas: „Esu vienišius“ // Sekundė. – 1999, lapkričio 19, p. 5.
 
Bartulytė J. Muziejuje apie pramonės praeitį ir ateitį // Sekundė. – 1999, gegužės 17, p.11.
 
Bielskytė V. Dramatiška miesto metraštininko lemtis // Lietuvos aidas. – 1999, vasario 2, p. 11.
 
Čiureliūtė S. Praradimo grėsmė // Panevėžio balsas. – 1999, gruodžio 18, p. 7.
 
Grišiūtė M. Pamoka Kraštotyros muziejuje // Panevėžio balsas. – 1999, sausio 19, p. 11.
 
Jalianiauskienė V. Dovanosiu tau margutį // Sekundė. – 1999, balandžio 3, p. 2.
 
Jankevičiūtė O. Talka Juozo Zikaro gimtinėje // Panevėžio rytas. – 1999, spalio 25, p. 4.
 
Januševičienė V. Garsiausiam tarpukario Panevėžio fotografui – 110 // Panevėžio rytas. – 1999, sausio 22, p. 8.
 
Januševičienė V. Apie kalbos puošnumą ir skurdą // Panevėžio rytas. – 1999, gegužės 12, p. 13.
 
Januševičienė V. Dovanoti paveikslai papuoš muziejaus interjerą // Panevėžio rytas. – 1999, lapkričio 16, p. 13.
 
Januševičienė V. Kraštotyros muziejus: daug patalpų, mažai pinigų // Panevėžio rytas. – 1999, lapkričio 12, p. 16.
 
Januševičienė V. Gebėjimas įžvelgti gyvybę medžio šakoje // Panevėžio rytas. – 1999, kovo 30, p. 16.
 
Januševičienė V. Muziejus atsigręžė į miesto pramonę // Panevėžio rytas. – 1999, gegužės 18, p. 16.
 
Januševičienė V. Muziejų akcija norėjo atkreipti valdžios dėmesį // Panevėžio rytas. – 1999, lapkričio 19, p. 16.
 
Januševičienė V. Panevėžio vyskupija ištvėrė laiko bandymus // Panevėžio rytas. – 1999, kovo 23, p. 16.
 
Januševičienė V. Viešai parodė savo darbus // Panevėžio rytas. – 1999, vasario 25, p. 12.
 
Jasėnas J. Paslėptas muziejus // Panevėžio balsas. – 1999, rugsėjo 8, p. 7.
 
Kudirkienė G. Mokys dainuoti lopšines mažyliams // Panevėžio rytas. – 1999, gruodžio 6, p. 12.
 
Lapėnienė L. Ką reikėtų nuveikti pasitinkant G. Petkevičaitės-Bitės jubiliejų // Sekundė. – 1999, spalio 1, p. 2.
 
Lapėnienė L. Saldžiausias miegas – skambant lopšinei // Sekundė. – 1999, vasario 26, p. 11.
 
Lapėnienė L. Solidžiam turiniui pagailėta solidžios formos // Sekundė. – 1999, kovo 25, p. 7.
 
Mezginaitė E. Istorija, kurios mokinių batai dulkėmis neišnešiojo // Panevėžio rytas. – 1999, lapkričio 13, p. 17.
 
Norvilienė N. Kankliavo taip, kad stygos trūkinėjo // Panevėžio balsas. – 1999, balandžio 26, p. 2.
 
Norvilienė N. Po galerijos skliautais skambės kanklės // Sekundė. – 1999, balandžio 23, p. 2.
 
Norvilienė N. Svarbiausia – nepalikti pėdsakų // Sekundė. – 1999, liepos 21, p. 5.
 
Orintaitė L. Nauja paroda Kraštotyros muziejuje // Sekundė. – 1999, balandžio 9, p. 7.
 
Orintaitė L. Parodoje – baltų ornamentai // Sekundė. – 1999, rugsėjo 4, p. 8.
 
Ostrauskienė D. Istorikai varžysis tris dienas // Panevėžio balsas. – 1999, kovo 26, p. 3.
 
Riaubienė V. Akcija valdžios vyrų nesudomino // Sekundė. – 1999, lapkričio 18, p. 2.
 
Raubienė V. Akcijoje dalyvauja be entuziazmo // Sekundė. – 1999, lapkričio 16, p. 3.
 
Raubienė V. Tobulėjimas ir yra mūsų paskirtis žemėje // Sekundė. – 1999, rugsėjo 11, p. 11.
 
Ribokas B. Paveikslai, verčiantys susimąstyti // Sekundė. – 1999, kovo 6, p. 11.
 
Rinkūnienė G. Fotografavo ir parietusius vieną koją brolvaikius // Panevėžio balsas. – 1999, sausio 20, p. 8.
 
Rinkūnienė G. Vaikų kūryba, skirta Velykoms // Panevėžio balsas. – 1999, balandžio 3, p. 21.
 
Rušinas T. Paroda fotografui Jonui Žitkui atminti // Sekundė. – 1999, sausio 20, p. 7.
 
Rušinas T. Prakalbinta medžio skulptūrų paroda // Sekundė. – 1999, balandžio 7, p. 7.
 
Seirius J. Aukštaitijos partizanų prisiminimai // Panevėžio balsas. – 1999, kovo 19, p. 6.
 
Tavoras V. Bedarbių gretas papildys kultūros darbuotojai // Panevėžio balsas. – 1999, gegužės 25, p. 1.
 
Tavoras V. Savarankiško Sąjūdžio muziejaus idėjos atsižadėta // Panevėžio balsas. – 1999, gegužės 6, p. 6.
 
Vitkauskaitė V. Smagu girdėti tylą // Sekundė. – 1999, rugpjūčio 8, p. 12.
 
Žigienė V. Darbo sąlygos gali nuvaryti į kapus // Panevėžio balsas. – 1999, lapkričio 29, p. 5.
 
Žigienė V. Dosni dovana supažindins su kraštiečiu // Panevėžio balsas. – 1999, lapkričio 9, p. 2.
 
Žigienė V. Kankliavo kelios muzikantų kartos // Panevėžio balsas. – 1999, balandžio 28, p. 3.
 
Žigienė V. Kraštotyrininkai neverčia dzūko groti žemaitiška maniera // Panevėžio balsas. – 1999, rugsėjo 4, p. 6.
 
Žigienė V. Kurti paveikslus paskatino kapviečių tyrinėjimai // Panevėžio balsas. – 1999, lapkričio 2, p.10.
 
Žigienė V. Labanoro girioje etnologė pasinėrė į mitų pasaulį // Panevėžio balsas. – 1999, rugsėjo 18, p. 8.
 
Žigienė V. Žurnalistams skaitė paskaitą // Panevėžio balsas. – 1999, gegužės 10, p. 9.

 

 

1998 metai

   

Baronienė D. Konferencija, skirta miesto gimtadieniui // Sekundė. – 1998, rugsėjo 9, p. 7.
 
Orintaitė L. Kraštotyros muziejuje – tautinių kostiumų paroda // Sekundė. – 1998, rugsėjo 10, p. 7.
 
Rušinas T. Kariškai griežta tapyba // Sekundė. – 1998, lapkričio 7, p. 19.
 
Rušinas T. Lietuvos kariuomenei – 80 // Sekundė. – 1998, lapkričio 23, p. 3.
 
Rušinas T. Strazdanėlių” paroda muziejuje // Sekundė. – 1998, gruodžio 22, p. 4.
 
Žigienė V. Kultūros tyrinėtojai Baltarusijoje prisistatydavo turistais // Panevėžio balsas. – 1998, rugsėjo 12, p. 11.
 
Žigienė V. Muziejininkų fantazija – naujai kartai ugdyti // Panevėžio balsas. – 1998, spalio 13, p. 3.

 

 

1997 metai   

   

Baronienė D. Mieste atidarytas dar vienas – Sporto muziejus // Panevėžio rytas. – 1997, lapkričio 8, p. 2.
 
Dialogas tarp praeities ir ateities // Panevėžio balsas. – 1997, gegužės 14, p. 5.
 
Gritėnienė I. Muziejus gali likti be finansavimo // Panevėžio balsas. – 1997, gruodžio 22, p. 3.
 
Įkurtas Juozo Zikaro fondas // Panevėžio balsas. – 1997, sausio 11, p. 1.
 
Iš Kraštotyros muziejaus fondų // Panevėžio balsas. – 1997, vasario 15, p. 6.
 
Jackutė L. Apie Panevėžio krašto augalus ir gyvūnus // Sekundė. – 1997, lapkričio 28, p. 7.
 
Jackutė L. Svarus indėlis į mokyklos istoriją // Sekundė. – 1997, gruodžio 8, p. 14.
 
Jalianiauskienė V. Prisimename garbingą Moigių šeimą // Sekundė. – 1997, liepos 12, p. 2.
 
Lapėnienė L. Kraštotyros muziejus – rimta parama istorijos mokytojams // Sekundė. – 1997, rugsėjo 13, p. 2.
 
Lapinskas J. Žmonės nebeturi senų daiktų // Panevėžio balsas. – 1997, liepos 28, p. 4.
 
Pinigis G. Kraštotyros muziejuje – tautos kultūros istorija // Panevėžio balsas. – 1997, kovo 22, p. 5.
 
Rasimavičiūtė D. Ar atėjus į muziejų bus galima pamalti girnomis? // Sekundė. – 1997, vasario 5, p. 4.
 
Rasimavičiūtė D. Panevėžio istorija nuotraukose // Sekundė. – 1997, gegužės 9, p. 14.
 
Rinkūnienė G. Atidarytas Juozo Zikaro fondas // Panevėžio balsas. – 1997, balandžio 5, p. 1.
 
Rinkūnienė G. Kausis šarvuoti riteriai // Panevėžio balsas. – 1997, rugsėjo 5, p. 4.
 
Rinkūnienė G. Kraštotyros muziejuje – lankytojų antplūdis // Panevėžio balsas. – 1997, gegužės 20, p. 8.
 
Rinkūnienė G. Mūšį laimėjo kryžiuočiai // Panevėžio balsas. – 1997, rugsėjo 15, p. 3.
 
Rinkūnienė G. Paminėta Laisvės gynėjų diena // Panevėžio balsas. – 1997, sausio 14, p. 1.
 
Ruževičius D. Tryliktas sporto muziejus gimė Panevėžyje // Sekundė. – 1997, birželio 11, p. 9.
 
Spraunius A. Įdomu, kas iš to išeis // Panevėžio balsas. – 1997, sausio 30, p. 4.
 
Spraunius A. Mokiniai galės išmėginti medį // Panevėžio balsas. – 1997, spalio 23, p. 5.
 
Spraunius A. Šok gėręs, šok negėręs // Panevėžio balsas. – 1997, spalio 30, p. 4.
 
Subačius G. Prie muziejaus akacijų nebeliko // Sekundė. – 1997, gegužės 8, p. 1.
 
Vaičiūnienė R. Muziejų atidarė šviečiant žvakėms // Panevėžio balsas. – 1997, lapkričio 8, p. 2.
 
Žilevičius R. Moteris, kiekvieną vasarą aplankanti senolių kapus // Sekundė. – 1997, birželio 9, p. 9.
 
[Autorius nenurodytas] Žmogus. Janina Čiplytė-Orlova, Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotoja // Sekundė. – 1997, rugpjūčio 23, p. 8.  

 

 

1996 metai  

   

Jackevičienė D. Kraštotyros ekspedicija // Tėvynė. – 1996, liepos 17, p. 2.
 
Januševičienė V. Kalėdinėje miniatiūroje – kruopštumas ir širdies šiluma // Panevėžio rytas. – 1996, sausio 13, p. 12.
 
Januševičienė V. Likimai sutapo // Panevėžio rytas. – 1996, kovo 2, p. 1–2.
 
Juknevičius P. Vasara: istorijos ieškojimai // Panevėžio rytas. – 1996, birželio 28, p. 12.
 
Kaziukonis L. Muziejus. Iš seniausio Panevėžio pastato istorijos // Panevėžio balsas. – 1996, spalio 5, p. 3. Rasimavičiūtė D. Ko nesudegino kareiviai // Sekundė. – 1996, vasario 8, p. 12.

Rinkūnienė G. Atidaryta bajorų ainių heraldikos ekspozicija // Panevėžio balsas. – 1996, lapkričio 25, p. 2.

Siurbas S. Mieste – Sporto muziejus // Sekundė. – 1996, lapkričio 16, p. 2.
 
Skirkevičius D. Dar ne viskas matuojama pinigais // Sekundė. – 1996, kovo 9, p. 7.
 
Spraunius A. Jaudinausi dėl kiekvienos nuotraukos // Panevėžio balsas. – 1996, vasario 24, p. 2.
 
Spraunius A. Paskaita apie liaudies instrumentus ir muzikavimą // Panevėžio balsas. – 1996, balandžio 2, p. 6.
 
Spraunius A. Pirmoji šią vasarą ekspedicija // Panevėžio balsas. – 1996, liepos 19, p. 4.
 
Spraunius A. Sunki tėvų žemė nėra sunkesnė už ilgesį, tėviškės ilgesį // Panevėžio balsas. – 1996, kovo 2, p. 2.
 
Tavoras V. Naujos mūsų muziejaus galimybės // Panevėžio balsas. – 1996, lapkričio 9, p. 12.  

 

 

1995 metai

   

Bielskytė V. Velykų rytą lelija pražydo // Sekundė. – 1995, balandžio 14, p. 9.
 
Januševičienė V. Jubiliejų Kraštotyros muziejus pasitiks naujomis ekspozicijomis // Panevėžio rytas. – 1995, sausio 18, p. 3.
 
Juknevičius P. Paminėta seniausiojo miesto pastato 380 metų sukaktis // Panevėžio rytas. – 1995, sausio 6, p. 5.
 
Miknevičius E. Atiduosi mirusiajam savo galvą // Panevėžio balsas. – 1995, lapkričio 8, p. 4.
 
Pinigis G. Tautos atminties puoselėtojai // Panevėžio balsas. – 1995, sausio 18, p. 1.
 
Raubienė V. Prisimintas dailininkas R. Švoinickis // Sekundė. – 1995, gruodžio 12, p. 3.  

 

 

1994 metai

   

Bielskytė V. Sustok, praeivi, prie miesto žilo praamžio // Sekundė. – 1994, gruodžio 16, p. 9.
 
Kairienė V. Naują darbų sezoną kultūros darbuotojai pradėjo kalbomis apie pinigus ir valdžią // Panevėžio rytas. – 1994, rugsėjo 7, p. 1–2.
 
Kairienė V. Prisimename stalinizmo aukas // Panevėžio rytas. – 1994, lapkričio 19, p. 1.
 
Lanskoronskis K. Panevėžio muziejuje – miesto sportas ir sportininkai // Panevėžio balsas. – 1994, birželio 9, p. 5.
 
Paškevičienė Z. Kiek mūsų mieste muziejų? // Panevėžio balsas. – 1994, gegužės 19, p. 1.
 
Seniausiam Panevėžio pastatui – 380 metų // Panevėžio rytas. – 1994, gruodžio 17, p. 1.
 
Seniausias pastatas // Tėvynė. – 1994, gruodžio 28, p. 1.  

 

 

1993 metai

   

Kurkime miestą ir jo dvasią // Panevėžio rytas. – 1993, rugsėjo 14, p. 16.
 
Mikeška S. Muziejaus šeimininkė // Tėvynė. – 1993, rugpjūčio 14, p. 1.
 
Paroda Motinos dienai // Panevėžio balsas. – 1993, gegužės 1, p. 2.
 
Parodos „Liaudies menas“ atidarymas – startas miesto jubiliejui // Panevėžio balsas. – 1993, rugsėjo 9, p. 1.
 
Ribokas B. Prasidėjo miesto jubiliejui skirti renginiai // Panevėžio rytas. – 1993, rugsėjo 9, p. 1.

 

 

1992 metai  

   

Dvigubas jubiliejus // Panevėžio balsas. – 1992, lapkričio 17, p. 1.
 
Glinskas M. Neištylėtos kančios paroda // Panevėžio balsas. – 1992, gegužės 23, p. 1.
 
Grigaitytė J. Nuotraukos Motinos dienai // Panevėžio balsas. – 1992, balandžio 30, p. 1.
 
Ieškome rėmėjų // Panevėžio balsas. – 1992, lapkričio 5, p. 1.
 
Iš Panevėžio miesto praeities // Panevėžio balsas. – 1992, gruodžio 15, p. 1.
 
Kaziukonis L. Istorikams, ir ne tik jiems // Panevėžio rytas. – 1992, gruodžio 15, p. 1.
 
Mezginaitė E. Siautėja meno „mėgėjai“ // Panevėžio rytas. – 1992, rugsėjo 24, p. 1.
 
Pūkuotukų paroda // Panevėžio balsas. – 1992, sausio 23, p. 1.
 
Rutkauskas B. Pasvalietis Panevėžy // Panevėžio balsas. – 1992, kovo 20, p. 1.
 
Tolimųjų kraštų virtuvės paslaptys // Panevėžio balsas. – 1992, rugsėjo 26, p. 2.  

 

 

1991 metai

   

Bajorinienė D. Malūnas atgijo // Panevėžio balsas. – 1991, vasario 9, p. 1.
 
Budrytė J. Prikeltas naujam gyvenimui // Panevėžio balsas. – 1991, kovo 14, p. 2.
 
Dačiola L. Archeologija // Tėvynė. – 1991, birželio 25, p. 1.  

 

 

1990 metai

  

Ramanauskienė Z. Autorinė paroda // Panevėžio balsas. – 1990, gruodžio 5, p. 2.
 
Ribokas B. Kur dingo miesto antspaudas? // Panevėžio tiesa. – 1990, gegužės 19, p. 2.
 
Vidugiris L. Direktorius konkurso tvarka // Panevėžio tiesa. – 1990, kovo 22, p. 3.