Spalio 26 d. vyks Joanos Vigos Čiplytės knygos „Eduardas Turauskas (1896–1966)“ pristatymas

2017-10-20

   

Ketvirtadienį, spalio 26  d. 16 val. Panevėžio kraštotyros muziejaus Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicijoje (Respublikos g.17) vyks Eduardo Turausko knygos pristatymas. Susitikime dalyvaus autorė Joana Viga Čiplytė.

   

Visi, kas domisi prieškario metų Lietuvos diplomatijos istorija, žino Eduardo Turausko pavardę. Atmena jį kaip 1939–1940 m. Užsienio reikalų ministerijos (URM) politikos pirmąjį asmenį. Veikiausiai žino, kad jis 1940 m. birželio 15 d. iš Kauno išvyko į Šveicariją, išsiveždamas su  savimi URM slaptuosius dokumentus, kurie po diplomato mirties buvo perduoti saugoti Huverio (Hoover) instituto bibliotekos archyvui (JAV, Kalifornija). Visuomenės atmintyje Eduardas Turauskas išlikęs kaip vienas iš ateitininkų vadovų, kaip Lietuvos Respublikos Trečiojo Seimo narys, dienraščių „Rytas“, „XX amžius“ redaktorius, žurnalistas, Eltos direktorius, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotinis ministras Čekoslovakijoje, Jugoslavijoje ir Rumunijoje, Užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktorius, atstovas prie Tautų Sąjungos Šveicarijoje, visuomeninių ir politinių organizacijų narys Prancūzijoje.

   

2016 m. minimos E. Turausko 120-osios gimimo ir 50-osios mirties metinės.

   

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Atgal