Rugsėjo 16 d. kviečiame į istorinę konferenciją „Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos“

2016-09-05

   

Rugsėjo 16 d., penktadienį, Panevėžio kraštotyros muziejuje (Vasario 16-osios g. 23) vyks 18-oji istorinė konferencija „Iš Panevėžio praeities: dvarų kultūros atodangos“, skirta Europos paveldo dienoms paminėti.

   

Konferencijoje bus perskaityti 8 pranešimai. Dr. Gintautas Sliesoriūnas (Lietuvos istorijos institutas), išanalizavęs 1690 m. dūmų surašymo medžiagą, aptars Upytės pavieto stambiąją žemėvaldą ir pavieto žemėvaldos struktūrą. Dr. Jolita Sarcevičienė (Lietuvos istorijos institutas), remdamasi Merkinės seniūno Antano Kazimiero Sapiegos (1689–1739) dienoraščiu, smulkiai fiksuojančiu 1722–1733 m. pradžios autoriaus kasdienybę, valdų administravimą, LDK tribunolo sesijas, kelionių maršrutus, korespondentų ratą, pasilinksminimus bei pasakojančiu apie nuosaikų Sapiegos gyvenimą provincijoje, pateiks, kaip iš garsios giminės kilęs, tačiau dėl įvairių priežasčių reikšmingesnės politinės karjeros nepadaręs, dažnai provincijos valdose rezidavęs bei nuolat su finansiniais sunkumais susidūręs asmuo atskleidė ir įtvirtino savo socialinę tapatybę. Dr. Dalė Puodžiukienė (KTU Architektūros ir statybos institutas) nagrinės išlikusius ar iš ikonografijos žinomus medinės dvarų sodybų architektūros Panevėžio rajone objektus, siekdama juos pristatyti visuomenei, atskleisti jų vertę. Arūnas Astramskas (Panevėžio kraštotyros muziejus) gvildens dvarininkų viešosios veiklos formas XX a. pradžioje Panevėžio apskrityje. Audrys Matulaitis (VŠĮ„Siesikų pilis“) atkreips dėmesį į iki šiol mažai tirtas arba visai netyrinėtas renesansinės Siesikų dvaro pilies (Ukmergės raj.) architektūros ir puošybos ypatybes bei jos statybos istorines aplinkybes, sąlygotas pilies statytojo Gabrieliaus Daumanto Siesickio (†1517) biografija, jo tarnyste karaliaus Vladislovo Jogailaičio dvare Budoje. Genovaitė Vertelkaitė-Bartulienė (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus) pristatys Raguvėlės dvaro paveikslus, saugomus Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkiniuose. Nijolė Milaknienė (Palėvenės dvaro savininkė) iškels nežinomus epizodus iš dvarininkų Komarų istorijos. Alfreda Petrulienė ir Dovilas Petrulis (Panevėžio kraštotyros muziejus) pristatys Paliūniškio dvare atlikų detaliųjų archeologinių tyrimų rezultatus, aptars kasinėjimų metu rastus radinius.

Nespėjusieji ar negalėjusieji visus prenešimus išklausyti, renginio metu galės įsigyti konferencijos pranešimų rinkinį. Konferenciją ir leidinį finansuoja LR Kultūros rėmimo fondas.

 

   

PROGRAMA

 

10.00     Konferencijos atidarymas

 

   PRANEŠIMAI

 

10.10      Dr. Gintautas SLIESORIŪNAS

               (Lietuvos istorijos institutas)

               Stambioji žemėvalda Upytės paviete XVII a. pabaigoje

 

10.35      Dr. Jolita SARCEVIČIENĖ

               (Lietuvos istorijos institutas)

               Būti Sapiega: socialinės tapatybės prezentacijos kasdienybėje

 

11.00      Dr. Dalė PUODŽIUKIENĖ

               (KTU Architektūros ir statybos institutas)

               Medinė dvarų sodybų architektūra Panevėžio rajone

 

11.25–12.00      Kavos pertrauka

 

12.00      Genovaitė VERTELKAITĖ-BARTULIENĖ

               (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus)

               Raguvėlės dvaro paveikslai Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus  

               rinkiniuose

 

12.25      Nijolė MILAKNIENĖ

               (Palėvenės dvaro savininkė)

               Iš dvarininkų Komarų istorijos

 

12. 45     Arūnas ASTRAMSKAS

               (Panevėžio kraštotyros muziejus)

               Panevėžio apskrities dvarininkų viešoji veikla XX a. pradžioje

 

13.10–13.30      Sulčių pertrauka

 

13.30      Audrys MATULAITIS

               (VšĮ „Siesikų pilis“)

               Siesikų dvaro pilis – ieškojimų paraštės

 

13.55      Alfreda PETRULIENĖ, Dovilas PETRULIS

               (Panevėžio kraštotyros muziejus)

                Paliūniškio dvaro palikimas ir dabartis          

Atgal