Paroda „Nepriklausomybės kovos Panevėžio krašte“

2019-05-23

Kilnojamoji paroda „Nepriklausomybės kovos Panevėžio krašte“ supažindina lankytojus su XX amžiaus Panevėžio krašto savanorių gyvenimo istorijomis. Stenduose vaizduojamos karininko Jono Variakojo, brolių Balčių, Taruškų, Antano Sereikos, Panevėžio bataliono kapeliono Vladislovo Butvilos ir kitų savanorių nuotraukos ir dokumentai. Parodoje panaudotos nuotraukos iš Biržų krašto muziejaus „Sėla“, Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos, Panevėžio kraštotyros muziejaus, Panevėžio vyskupijos kurijos archyvo, V. Kavaliausko ir Lietuvos kariuomenės savanorių giminių asmeninių albumų.

 

1918 m. Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, dar tebevyko Pirmasis pasaulinis karas, šalyje buvo dislokuota okupacinė kaizerinės Vokietijos kariuomenė. Lapkričio mėnesį Vokietija kapituliavo ir pamažu ėmė trauktis iš Lietuvos, tačiau tada iškilo Raudonosios armijos pavojus.

 

1918 m. pabaigoje – 1919 m. pradžioje į Lietuvos teritoriją įsiveržė rusų bolševikų kariuomenė. 1918 m. gruodžio 29 d. ministras pirmininkas Mykolas Sleževičius ir krašto apsaugos ministras Mykolas Velykis kreipėsi į jaunuomenę, kviesdami savanoriais stoti į Lietuvos kariuomenę. Krašto apsaugos ministras pavedė karininkui Jonui Variakojui sudaryti Panevėžio srities apsaugos būrį.

 

1919 m. sausio 4 d. Variakojis atvyko į Panevėžį ir pradėjo telkti Lietuvos kariuomenės savanorius. Sausio 7 d. jis išleido pirmąjį įsakymą, kuriame sudarytą dalinį pavadino Panevėžio srities apsaugos būriu. Į krašto gilumą besiveržianti Raudonoji armija vertė apsaugos būrį trauktis Kėdainių link. Sausio 13 d. per susidūrimą su raudonarmiečių žvalgų būriu ties Kolupių kaimu buvo sunkiai sužeistas pirmasis savanoris Jurgis Kiaunė. Panevėžio srities apsaugos būrys, kurį sudarė apie dvidešimt karių, sausio 13-ąją atvyko į Kėdainius, prasidėjo kautynės dėl Šėtos miestelio. Vasario 9 d. žuvo pirmasis Lietuvos nepriklausomybės kovų savanoris Povilas Lukšys, kilęs iš Kėdainių krašto. Vasario 11 d. buvo sunkiai sužeistas Panevėžio krašto savanoris Antanas Sereika, tapęs pirmuoju Lietuvos kariuomenės karo invalidu.

  

Paroda „Nepriklausomybės kovos Panevėžio krašte“ veiks iki 2019 m. rugsėjo 7 d., ją galima pamatyti Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicijoje (Respublikos g. 17). Parodą finansavo Panevėžio miesto savivaldybė. Rengėjai: Panevėžio kraštotyros muziejaus Istorijos skyriaus vyresnysis muziejininkas Donatas Pilkauskas, kalbos redaktorė Silvija Kraskauskienė, dizainerė Asta Radvenskienė, fotografas Gediminas Kartanas.

  

Atgal