Kviečiame apsilankyti tapybos darbų parodoje „Kalėdų pasaka"

2018-12-03

Panevėžio kraštotyros muziejaus Pasipriešinimo sovietinei okupacijai

ir Sąjūdžio ekspozicijoje (Respublikos g. 17)

2018 m. gruodžio 3 – 2019 m. sausio 6 d.

veikia muziejininkės, archeologės Alfredos Petrulienės

tapybos darbų, saugomų muziejaus Meno rinkinyje, paroda

„Kalėdų pasaka“

Maloniai kviečiame apsilankyti!Kalėdų pasaka / vietoje autobiografijos /

 

Vieną kartą gyveno toks mažas spalvotas Sapnelis. Jis vis kaišiojo nosį tai šen, tai ten, tai į vieną pusę, tai į kitą, vakarykštėn dienon arba rytojun, kartais net po žemėmis pasirausdavo – rūpėjo šviesa, bet ir miglos traukė. Tose miglose, atrodė, tarsi skleidžiasi toliai, kur lengva bendrauti, skraidyti, girdėti.

Jam dažnai atsitikdavo keistų ir nuostabių dalykų. Kartą, kai jis nežinojo, kurioje pusėje atsidūrė, susitiko patį Einšteiną su žmona sau žingsniuojančius Paryžiaus bulvaru. Ir ką sau manai – įsignybė. O kaip kitaip suprasi, kad esi tikras ir šviesoje. Bet jis pamiršo pažvelgti į jų šešėlius...

Tad jau kitą sykį, kai purvyne pamatė didžiulę rupūžę drėgnom akim – gnybė kaip reikiant ir dar suspėjo paklausti: „Kas esi ir iš kur keliauji, gal mes buvom susitikę šiame…, ar kur kitur?“

Tą dieną Sapnelis ganė kolūkio juodmarges, tad pamanė sau: „Gal jau esu pats Juozas Baltušis? Anas juk buvo panašiai sakęs, kad karvių neganęs, rašytoju nebūsi“. Oho, kaip visa gali nutikti, ir staiga nušvito, baimė dingo, miškas užgrojo rudens simfoniją. Kaip nuostabu pasikalbėti, kad ir su rupūže, ir pagaliau suprasti, jog yra matomi ir ne visai matomi laiko apglėbti pasauliai. Kaip būtų nuostabu, kad ir kiti apie tai pagalvotų.

Taip virš upės slėnio, tarp dviejų šviesos krantų plasnojo spalvota svajonė lyg kokia peteliškė – visa marga, panaši į pasaką. Nuostabu, juk visa čia pat, tik per rankos mostą, mirksnį, tereikia tik atsigerti iš avinėlio pėdos.

Sapnelis dėl visa ko smagiai įsignybo. „Ką gali žinoti, net Kalėdų nakties stebuklai gali išblėsti, jei jau nieko nedarysi, nejausi, jei niekam apie tai nesakysi, dienos švieson neištrauksi. Tam aš ir esu,“ – pamanė sau spalvotas Sapnelis ir nuskrido į pasimatymą.


Teksto autorė Alfreda Petrulienė


Atgal