Petro Būtėno sugrįžimas ir atminimo įamžinimas

   

P. Būtėno atminimo įamžinimu iškart po Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo ėmė rūpintis jo sūnus Donatas su šeima: žmona Danguole, Sūnumi Linu ir vaikaičiu Povilu. D. Būtėnas rūpinosi atgauti tėvo statytus namus A. Jakšto g. 3, juos sutvarkyti, įrengti tėvo palikimui skirtą muziejų. Kruopščiai sutvarkytoje sodybos teritorijoje pastatyti paminklai Kalbai (1994 m.), rezistencijos kovų dalyviams, tremtiniams, kalbininkui Petrui Būtėnui (1996 m.). 1996 m. iš Toronto Anapilio kapinių pargabenti P. Būtėno palaikai ir perlaidoti Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse. 1998 m. iš Putnamo Amerikos lietuvių kultūros archyvo (ALKA) pargabentas rankraštinis P. Būtėno palikimas. Petro Būtėno 1933 m. statytas namas A. Jakšto g. 3 turi istorinę vertę ir yra įtrauktas į Panevėžio nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą (Kodas 20806).

   

Nuotraukų galerija:

   

 

 1. Petro Būtėno Donato rūpesčiu atgauti Būtėnų namai A. Jakšto g. 3. Panevėžys, 1996 m. Iš D. Būtėno asmeninio archyvo.
 2. Donato ir Danguolės Būtėnų išpuoselėtos sodybos fragmentas. Iš D. Būtėno asmeninio archyvo.
 3. Būtėnų sodyboje Donato Būtėno sukurtas paminklas priverstiniams karo emigrantams  atminti. Šalia paminklo Petro Būtėno vaikaitis Povilas Būtėnas. Panevėžys, 1996 m. Iš D. Būtėno asmeninio archyvo.
 4. Atminimo lenta ant namo A. Jakšto g. 3, kur 1933–1944 m. gyveno Petras Būtėnas. Iš D. Būtėno asmeninio archyvo.
 5. Kęstučio Krasausko skulptūra, skirta Petrui Būtėnui, prie jo namų. Iš D. Būtėno asmeninio archyvo.
 6. Sūnaus Donato rūpesčiu prie namų tėvui pastatytas paminklas. Skulptorius Kęstutis Krasauskas. 1996 m. Iš D. Būtėno asmeninio archyvo.
 7. Donatas Būtėnas tėvo atminčiai įrengtame Petro Būtėno muziejuje. Iš D. Būtėno asmeninio archyvo.
 8. Petro Būtėno atminčiai skirto muziejaus, įrengto jo namuose, fragmentas. Iš D. Būtėno asmeninio archyvo.
 9. Kalbininkų grupė Donato ir Danguolės Būtėnų sodyboje prie Kalbai skirto kryžiaus. Pirmas iš dešinės Donatas Būtėnas, ketvirtas akademikas Zigmas Zinkevičius, penkta P. Būtėno kūrybos tyrinėtoja Lionė Lapinskienė, šešta Danguolė Būtėnienė. Iš D. Būtėno asmeninio archyvo.
 10. Petro Būtėno palaikai 1996 m. sugrįžo į Lietuvą.
 11. Malvina Būtėnienė prie 1996 m. iš Toronto (Kanada) pargabentų vyro Petro Būtėno palaikų. Panevėžys, 1996 m. Iš D. Būtėno asmeninio archyvo.
 12. Donatas Būtėnas su vaikaičiu Povilu prie Veronikos Būtėnienės, sesers Vitalijos ir Kalendų šeimos kapo Panevėžio senosiose kapinėse. Antkapio skulptūros autorius Bernardas Bučas. Iš D. Būtėno asmeninio archyvo.
 13. 1998 m. į Būtėnų šeimos namuose įkurtą muziejų iš Putnamo sugrįžo Petro Būtėno archyvas.
 14. Kryžius, skirtas Kalbai. Autorius tautodailininkas Povilas Janavičius. Kryžius pastatytas 1994 m.