Dekoratyvinė dailė: tekstilė, keramika, odos pano, stiklo plastika

 

Dekoratyvinė dailė: tekstilė, keramika, odos pano, stiklo plastika

 

01 Rita Astrauskienė. „Medis“. Gobelenas Panevėžio miesto Vykdomojo Komiteto interjere, architektas Mindaugas Steponavičius. 1985. Neišliko. Nuotrauka iš V. Žigo asmeninio archyvo

 

02 Angelė Elena Dauknienė (1931–2016). „Vestuvės“. Gobelenas Panevėžio rajono savivaldybės administraijos Civilinės metrikacijos skyriuje, 1977–1978, medvilnė, vilna, mišri technika, 340x760 cm. G. Kartano nuotrauka

 

03 Angelė Elena Dauknienė (1931–2016). Gobelenas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, 1976, mišri technika, medvilnė, vilna, 520x340 cm. G. Kartano nuotrauka

 

04 Laimutė Ona Gudaitienė (1942–2003). „Žara“. Gobelenas Panevėžio 14-ojoje vidurinėje mokykloje, 1977, vilna, linas, sizalis, 200x145 cm. Gobelenas dabar yra Panevėžio miesto dailės galerijos nuosavybė. E. Ivanausko nuotrauka

 

05 Laimutė Ona Gudaitienė (1942–2003). „Žydėjimas“. Gobelenas Panevėžio viešbučio „Nevėžis“ kavinėje. 1978, vilna, džiutas, sintetika, 800x180 cm. Neišliko. Nuotrauka iš: „Panevėžys 15“. Vilnius: TSRS dailės fondas, 1983

 

06 Laimutė Ona Gudaitienė (1942–2003). „Atžalos“. Gobelenas Panevėžio 16-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Alfonso Lipniūno progimnazijos koplytėlėje), 1981, vilna, pusvilnė, linas, 118x266 cm. Nuotrauka iš albumo „Lietuvos gobelenas“. Vilnius: Vaga, 1983, p. 79

 

07 Laimutė Ona Gudaitienė (1942–2003). Gobelenas Panevėžio politechnikumo mokytojų kambaryje (dabar Panevėžio kolegijos 122 auditorijoje), XX a. 9 deš., vilna, pusvilnė, linas, 285x375 cm. G. Kartano nuotrauka

 

08 Lilija Eugenija Jasiūnaitė. „Žydėjimas“. Gobelenas Panevėžio viešbutyjeNevėžis“, 1978, vilna, pusvilnė, linas, džiutas. 180x800 cm. Neišliko. Nuotrauka iš albumo Lietuvos gobelenas. Vilnius: Vaga, 1983. P. 153

 

09 Lilija Eugenija Jasiūnaitė. „Šventė“. Gobelenas Panevėžio gamyklos „Ekranas“ interjere, 1978, linas, pusvilnė, džiutas, 250x600 cm. Neišliko. Nuotrauka iš albumo „Lietuvos gobelenas. Vilnius: Vaga, 1983, p. 156

 

10 a Savirija Kaziūnaitė. „Ramybė“. Gobelenas Panevėžio parodomojo statybos tresto profilaktoriume, archit. Vaclovas Andriuška, 1987, linas, vilna, pusvilnė, sintetika, 245x400 cm. Neišliko. Nuotrauka iš V. Žigo asmeninio archyvo

 

10 b Savirija Kaziūnaitė. „Ramybė“. Gobelenas Panevėžio parodomojo statybos tresto profilaktoriume, archit. Vaclovas Andriuška, 1987, fragmentas, linas, vilna, pusvilnė, sintetika, Neišliko. Nuotrauka iš V. Žigo asmeninio archyvo

 

11 a Savirija Kaziūnaitė. „Baltas linas“. Gobelenas Panevėžio lengvosios pramonės mokyklos bibliotekoje (dabar – Panevėžio mokymo centras), 1990, linas, vilna, pusvilnė, 280x560 cm. Nuotrauka iš S. Kaziūnaitės asmeninio archyvo

 

11 b Savirija Kaziūnaitė. „Baltas linas“. Gobelenas Panevėžio lengvosios pramonės mokyklos bibliotekoje (dabar – Panevėžio mokymo centras), 1990, fragmentas, linas, vilna, pusvilnė, Nuotrauka iš S. Kaziūnaitės asmeninio archyvo

 

12 Viera Olšauskienė. „Šventė“. Gobelenas Panevėžio miesto savivaldybės interjere, 1985, vilna, pusvilnė, medvilnė, džiutas, 300x400 cm. Nuotrauka iš V. Olšauskienės asmeninio archyvo

 

13 Viera Olšauskienė. „Vidurdienis“. Gobelenas Panevėžio lengvosios pramonės mokykloje (dabar – Panevėžio mokymo centras), 1989, vilna, pusvilnė, medvilnė, džiutas, 100x200 cm. Nuotrauka iš V. Olšauskienės asmeninio archyvo

 

14 a Regina Sipavičiūtė „Žiogas“. Aplikacija vaikų kavinėje „Žiogelis“, archit. Algimantas Šironas, 1984–1985, autorinė technika, 200x1000 cm. G. Kartano nuotrauka

 

14 b Regina Sipavičiūtė „Žiogas“. Aplikacija vaikų kavinėje „Žiogelis“, archit. Algimantas Šironas, 1984–1985, fragmentas, autorinė technika.G. Kartano nuotrauka

 

15 Algimantas Butvila (1943–2014). Trys keraminės plokštės Panevėžio pieno kombinato valgyklos salėje, 1973. Neišliko. V. Šimkaus nuotrauka iš Panevėžio kraštotyros muziejaus fondų

 

16 Danutė Eidukaitė (1929–1995). „Atostogos prie Nevėžio“. Keraminis pano Panevėžio 8-osios vidurinės mokyklos aktų salėje, 1974, 185x1600 cm. 2016 m. mokyklą uždarius, kūrinys perkeltas į buvusioje mokykloje įsikūrusio „Nevėžio“ sporto komplekso patalpas. Nuotrauka iš S. Grašienės asmeninio archyvo

 

17 Dalia Gentvainytė-Arčikauskienė. Keraminis pano Panevėžio muzikos mokyklos mažojoje salėje, archit. Elvyra Klimavičienė, 1985, akmens masė, oksidai, T 1380° C, 150x333 cm. G. Kartano nuotrauka

 

18 Teresė Jankauskaitė. Keraminis pano prekybos centro „Žara“ vaistinės Nr. 353 interjere, archit. Mindaugas Steponavičius, XX a. 9 deš. Neišliko. D. Koskausko nuotrauka iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos archyvo

 

19 Buvusio Panevėžio kurčiųjų kombinato vestibiulio interjeras, kairėje – Nijolės Lukošienės dekoratyvinis pano, 1986; dešinėje – Gražinos Stungurienės ažūrinė pertvara „Miškas“, 1987, keramika, glazūra, 800x300 cm. Dabar vyksta patalpų pertvarkymo darbai. I. Stulgaitės-Kriukienės nuotrauka

 

20 Nijolė Lukošienė. Dekoratyvinis pano buvusio Panevėžio kurčiųjų kombinato vestibiulyje, 1986, autorinė technika, gipsas, molis, sienų tapyba, 320x650 cm. Neišliko(?). G. Kartano nuotrauka

 

21 Jonas Mikėnas (1899–1988), Albinas Pivoriūnas (1923–1991). Keraminis pano Panevėžio 11-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija), 1977, 230x220 cm. G. Kartano nuotrauka

 

22 Egidijus Radvenskas. Keraminis pano (atlikimas kartu su dailininku Romualdu Aleliūnu (1960– 2016) Panevėžio gamyklos Ekranas“ profilaktoriumo baseino interjere, 1990, akmens masė, glazūros, oksidai, T 1380° C, 600x1200 cm. Neišliko. E. Radvensko nuotrauka

 

23 Rimantas Skuodis (1951–2015). Reljefas TSRS valstybinio banko Panevėžio skyriaus (dabar – Registrų centro Panevėžio skyrius) interjere, 1988, akmens masė, oksidai, T 1380° C, 260x190 cm. G. Kartano nuotrauka

 

24 Rimantas Skuodis (1951–2015). Reljefas Panevėžio muzikos mokykloje, archit. Elvyra Klimavičienė, 1985, akmens masė, oksidai, T , 1380° C, ø110 cm. G. Kartano nuotrauka

 

25 Rimantas Skuodis (1951–2015). Reljefas (IIII) Panevėžio muzikos mokyklos laiptinėje, archit. Elvyra Klimavičienė, 1985, akmens masė, oksidai, T 1380° C, 80x150 cm. G. Kartano nuotrauka

 

26 Eugenijus Kazimieras Jovaiša (1940–2012). „Tokata“ Odos pano Panevėžio muzikos mokyklos trečiojo aukšto vestibiulyje, archit. Elvyra Klimavičienė, 1988, reljefas, dažymas, auksavimas, 266x883 cm. G. Kartano nuotrauka

 

27 Eugenijus Kazimieras Jovaiša (1940–2012). Odos pano Panevėžio kavinėje „Linelis“, archit. H. Ivaškevičius, 1985, reljefas, tonavimas, deginimas, 160x150 cm x 9 vnt. Neišliko. D. Koskausko nuotrauka iš V. Žigo asmeninio archyvo

 

28 Irena Lipienė. „Saulės pulsavimas“. Stiklo kompozicija Panevėžio restorano „Žara“ interjere, archit. Vaclovas Andriuška, 1986. G. Kartano nuotrauka

 

29 Aneta Šlegel. Veidrodinis 2 dalių pano parduotuvės „Šypsena“ interjere, Panevėžys, 1977, smėlio purškimo technika, veidrodinis stiklas. Neišliko. V. Šimkaus nuotrauka iš Panevėžio kraštotyros muziejaus fondų