Jaunosios tėvas. Piešinys, mišri technika. Autorė M. Boreikaitė. 1935 m. Išmatavimai 56x33 cm. PKM 628k

Marijos Boreikaitės-Kosuchinienės piešiniuose pavaizduoti senovinių kupiškėnų vestuvių atlikėjai

Marijos Boreikaitės-Kosuchinienės piešiniuose pavaizduoti senovinių kupiškėnų vestuvių atlikėjai

 

Jaunosios tėvas – Antanas Jokantas iš Kupiškio

Jaunosios motina – Petronė Daškienė iš Pyragių k.

Piršlys – Antanas Barzdžiukas iš Virbališkių k.

Svočia – Emilija Juozevičienė iš Smilgių k.

Jaunikis – Bronius Tubelis iš Slavomiškio k.

Jaunoji – Ona Matulionienė iš Aukštupėnų k.

Didysis pamergys – Emilija Apšegienė iš Čiovydžių k.

Didysis svotas – Vladas Vėta iš Kupiškio

Krikštomočia – Domicelė Lisienė iš Svidenių k.

Pamergys – Emilija Augustinienė iš Pyragių k.

Pamergys – Elzbieta Varatinskienė iš Kupiškio

Pamergys – Ona Bukėnienė iš Kupiškio

Tetulė – Juzė Mikalauskienė iš Kupiškio

Tetulė – Ona Juodakienė iš Račiupėnų k.

Kaimynė – Anelė Pakarklienė iš Smilgių k.

Kaimynė – Anelė Pakarklienė (pavaizduota sėdinti ant kėdės atgręžta nugara)

Kaimynė – Ona Glemžienė iš Kupiškio

Vamzdelininkai – Jonas Kriuka (kairėje) ir Ignotas Juozevičius iš Pyragių k.

Mergina – Ona Matulionienė iš Aukštupėnų k. Piešinio kitoje pusėje prierašas „Mergina piršlių belaukianti“.

Viešnia – Domicelė Adomavičienė iš Aukštupėnų k.