Panevėžio kraštotyros muziejui jau 94-eri metai!

2019-01-18

Panevėžio kraštotyros muziejus, vienas seniausių regioninių muziejų Lietuvoje, sausio 18 d. švenčia 94-tąjį gimtadienį.

Kaip mena istorija, Panevėžio miesto dūma 1905 m. svarstė muziejaus ir bibliotekos įkūrimo klausimą, tačiau tam įgyvendinti trūko lėšų. Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, kiekvieno miesto garbės reikalas buvo įkurti savo muziejų. Panevėžio inteligentai 1923 m. mieste įkūrė Gimtajam kraštui tirti draugiją – pirmąją Lietuvoje regioninę kraštotyros draugiją, kurios vienas iš pagrindinių uždavinių buvo muziejaus įsteigimas. Draugijos ir muziejaus steigimo iniciatoriai: apskrities viršininkas Vladas Rozmanas (vėliau daug prisidėjęs prie Rokiškio bei Biržų muziejų įkūrimo), gamtininkas Jurgis Elisonas, kalbininkas, mokytojas Petras Būtėnas, mokytojas Petras Bliumas, teisininkas, visuomenės veikėjas Jonas Moigis. Šie žmonės buvo ir kraštotyrininkai, ir kolekcininkai, privačius senienų rinkinius padovanoję steigiamam muziejui. Per trumpą laiką jų iniciatyva buvo surinktos reikiamos lėšos, suremontuotos tam skirtos patalpos, parengta ekspozicija. 1925 m. sausio 18 d., minint Klaipėdos krašto prijungimo antrąsias metines, seniausiame miesto pastate buvo iškilmingai atidaryta pirmoji muziejaus ekspozicija. Atidarymo dieną ją apžiūrėjo 400 lankytojų, o per visus pirmuosius veiklos metus – net 7366 asmenys.

Šių dienų muziejus jau kitoks, išsiplėtė ekspozicijų erdvės – jam priklauso Moigių pastatų kompleksas, Respublikos g. veikianti Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicija, seniausias miesto pastatas, kuriame ekspozicija „Upytės bajorai“. Mokslinę veiklą papildė lankytojus pritraukiantys edukaciniai užsiėmimai.

Šiuo metu muziejaus Moigių pastatų kompleksas yra rekonstruojamas. 2020 m. planuojama atidaryti atnaujintas ekspozicijas: „Aukštaičių etnografija“, „Nuo pirmųjų gyventojų iki modernėjančio miesto“, „Raudonasis teroras Panevėžyje“, „Panevėžys 1940–1990 m.“. Trečiajame pastate bus įrengtas Edukacinis centras su trimis edukacinėmis klasėmis bei modernus Restauravimo centras.

Rekonstrukcijos metu muziejininkai nesnaudžia: ir toliau organizuoja miesto renginius, priima naujus eksponatus, rengia ekspozicijas, intensyviai veda edukacinius užsiėmimus istorijos, etnokultūros, gamtos temomis. Lankytojai gali apžiūrėti Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspoziciją, iš anksto susitarę – „Upytės bajorų“ ir Panevėžio sporto istorijos ekspoziciją „Sveikame kūne – sveika siela“.

Didžiuojamės švęsdami solidų muziejaus gimtadienį ir linkime jam ilgų gyvavimo ir klestėjimo metų.


Nuotraukų autorius Gediminas Kartanas.

Atgal