Nauja Marinos Kulčinskajos dovana

2018-03-02

Muziejų pasiekė nauja Marinos Kulčinskajos dovana – net keturios prieškario nuotraukos. Tai panevėžiečių fotografų daryti portretai: Jono Žitkaus jaunavedžių (datuotas 1938 m.) ir nežinomos merginos (datuotas 1939-aisiais) bei Jankelio Trakmano merginos, vardu Stefa (datuotas 1930 m.). Įdomiausia – ketvirtoji fotografija – Povilo Rutkausko su mandolina portretas. Nuotrauka užrašyta Juziukui 1929 metais. Nors fotografo antspaudo nėra, pagal stilistiką jos autorystė priskiriama Jankeliui Trakmanui.

Nuoširdžiai dėkojame mielai muziejaus bičiulei iš Švedijos.

   

Zita Pikelytė

   

Nuotaukoje Povilas Rutkauskas. 1929. J. Trakmano nuotrauka

   

Atgal