Kalėdiniai linkėjimai senuosiuose atvirukuose

2018-12-21

Panevėžio kraštotyros muziejuje saugoma keli šimtai atvirukų, kurių seniausieji skaičiuoja daugiau nei 110 metų. Vienuose – įvairių Lietuvos ir pasaulio miestų vaizdai, kraštovaizdžiai, kituose – žymių kultūros veikėjų portretai, meno kūrinių reprodukcijos, atvirukai su valstybine, tautine, įvairių organizacijų simbolika. Nemažą šių eksponatų dalį sudaro šventiniai atvirukai, kadaise ranka užrašyti ir siųsti tėvams, mokytojams, kolegoms, draugams, mylimiesiems.

2018-asiais į muziejaus fondus priimta keletas įdomių kalėdinių atvirukų, 1937–1962 metais siųstų panevėžiečiams mokytojams Elinai ir Feliksui Švelniams. Drauge su nedidelio formato tarpukario atvirukais į muziejininkų rankas pateko iš emigracijos giminėms į Lietuvą 1961–1962 metais rašyti kalėdiniai sveikinimai. Jei Lietuvoje siųstuose XX a. ketvirtajame dešimtmetyje atvirukuose įrašyti lakoniški sveikinimų tekstai, tai iš užsienio siųstuose kalėdiniuose sveikinimuose-laiškeliuose aprašoma gyvenamoji aplinka, „įvairiaspalviais neono žiburiais naktį degantys miestai“, aptariama giminaičių sveikata, kiti reikalai, žadama į Lietuvą išsiųsti siuntinius.

Sovietmečiu iš užsienio atkeliavę atvirukai buvo įvairesnių formų, išsiskyrė spalvomis, dizainu, puošmenomis ir sveikinimais šventų Kalėdų proga. O tuo metu Lietuvoje oficialiai kalėdiniai atvirukai nebuvo leidžiami, nes visos religinės šventės buvo uždraustos. Didžiausia metų švente tapo Naujieji metai. Daugelio naujametinių atvirukų siužetuose vyravo kosmoso laimėjimai ar raudonų žvaigždžių motyvai, o patys sveikinimai ir linkėjimai užrašyti rusų kalba. Lietuviškuose atvirukuose dailininkai stengėsi išlaikyti tautinę savimonę, savitą meninį stilių, įpinti etnografinius motyvus.

Greta oficialiai leidžiamų atvirukų egzistavo ir nelegali kalėdinių atvirukų leidyba, dažniausiai puoselėta fotografų – jie perfotografuodavo tarpukariu išleistus arba patys sukurdavo naujo siužeto atvirukus, kartais juos net paspalvindavo. Jų, taip pat ir iš užsienio atvežtų paveikslėlių su Kūdikėlio Jėzaus gimimo siužetais, buvo galima įsigyti prie bažnyčių.

„Daug laimės ir pasisekimo Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga“ mums visiems linki naujai į Panevėžio kraštotyros muziejaus fondus priimti atvirukai...

 

G. Kartano fotografijose:

Kalėdiniai atvirukai, 2018 m. dovanoti Panevėžio kraštotyros muziejui.

 

PKM vyriausioji fondų saugotoja Jūratė Gaidelienė

Atgal