Jei muziejus uždarytas, ką veikia muziejininkai?

2018-10-03

PERKRAUSTYMO RŪPESČIAI. Gavus Europos Sąjungos paramos fondų ir Savivaldybės biudžeto finansavimą, 2018 m. rugpjūčio pabaigoje pradėti Panevėžio kraštotyros muziejaus dviejų pastatų (Vasario 16-osios g. 23 ir 25A) rekonstrukcijos darbai. Projektą „Moigių pastatų komplekso modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“ sudaro pastatų atnaujinimas, 5 naujų ekspozicijų, 3 edukacinių klasių ir Restauravimo centro įrengimas. Projekto biudžetas – 1.409.955,36 eurų, vykdymo laikas 2016–2019 metai.

Pagrindiniame pastate veikusios kryždirbystės, archeologijos, istorijos, gamtos ekspozicijos uždarytos jau nuo š. m. balandžio 1 d. Muziejininkams teko saugiai perkelti eksponatus, išardyti ekspozicines erdves ir, įrengus darbo vietas, perkraustyti dalį darbuotojų. Didžiausias iššūkis – remontui paruošti antrąjį pastatą – iš muziejaus uždirbtų lėšų suplanuoti, įrengti ir iškelti eksponatų saugyklas. Eksponatų pergabenimo darbai pradėti jau 2017 m. pavasarį. Per muziejaus gyvavimo laiką – 93-ejus veiklos metus – sukaupta per 111 tūkst. eksponatų. Jie yra įvairių gabaritų, medžiagiškumo, skirtingos būklės ir trapumo. Teko sunkiai gabenti kuparus ir skrynias, senovines spintas ir stalus, kalvio dumples, roges, akmenines girnapuses, dubeniuotąjį akmenį, seifus, didelio gabarito biustus, dar sunkiau – aukštus ir trapius medinius kryžius ir koplytstulpius. Perkeltas gausus ūkio inventorius. Reikėjo pakrauti, iškrauti ir į naujų saugyklų I–III aukštus pernešti 30-ties sunkvežimių turinį. Daugiausiai dirbome savo jėgomis, tačiau sulaukėme ir geranoriškos pagalbos – kelis sykius talkino Karaliaus Mindaugo husarų bataliono kariai, gegužės pabaigoje darbavosi ir jų svečiai amerikiečiai. Esame be galo dėkingi šiems darbštiems, stipriems, sumaniems Pajuostės karinio dalinio talkininkams.

MUZIEJUS KITAIP. Planuojama, kad 2020 m. pradžioje Panevėžio kraštotyros muziejus po rekonstrukcijos atvers duris lankytojams gerokai pasikeitęs: modernus, inovatyvus, patrauklus. Ekspozicijų rengimas yra įdomus kūrybinis procesas, reikalaujantis aukšto profesionalumo, patirties, imlus laikui darbas. Muziejaus erdvės nedidelės, o rezultato norisi geriausio. Muziejininkai jau kuris laikas planuoja naujųjų erdvių temas, turinį, išpildymo variantus. Šiuo metu jie su dizaino įmone „Klemencov Group“ kuria pagrindiniame pastate būsiančias ekspozicijas: „Aukštaičių etnografija“, „Nuo pirmųjų gyventojų iki modernėjančio miesto“, „Raudonasis teroras Panevėžyje“ (autentiškoje vietoje pastato rūsyje, kuriame 1941 m. naktį iš birželio 25 d. į 26 d. sovietų saugumiečiai žiauriai nukankino Panevėžio apskrities ligoninės gydytojus Juozą Žemgulį, Antaną Gudonį, Stasį Mačiulį, medicinos seserį Zinaidą Kanevičienę ir dar tris panevėžiečius), „Panevėžys 1940–1990 metais“ (apie miesto raidą sovietmečiu, atskleidžiant epochos daugiaprasmiškumą ir kontraversiškumą). Lankytojams rengiama naujiena – „Laiko liftas“, suteiksiantis galimybę po Panevėžį keliauti skirtingais laikmečiais. Antrajame pastate bus įrengtas edukacinis centras su trimis edukacinėmis klasėmis (miesto kultūros, gamtos, etninės kultūros) bei modernus Restauravimo centras.

RADINYS RŪSYJE. Ilgai laukto kapitalinio remonto darbai vyksta gana sparčiai. Projekto rangovų UAB „Kriautė“ statybininkų brigada jau intensyviai griauna pertvaras, ardo lubas, grindis ir pan. Pagrindinio pastato rūsyje, išardžius pandusą, muziejininkai ant sienų pastebėjo įrašus. Jie apardyti, tačiau atidžiai apžiūrėjus pavyko perskaityti keletą vardų, slapyvardžių, įrašą „...sėsim visi trys ar dieną ... visad visad mes... “, yra įrėžtas kryželis, skaičius (tikėtina, kad tai data) ir kt. Radinys liudija, kad šioje rūsio vietoje buvo sulaikymo kamera, čia kalintieji paliko įrašus ant trijų sienų. Apie radinį buvo pranešta miesto kultūros paveldo specialistams. Vyksta tyrimas. Kol kas nieko tiksliau išsiaiškinti nepavyko, tačiau žinoma, kad, nacionalizavus pastatą, 1940 m. čia įsikūrė NKVD. Sovietmečiu, iki 1980 m., jame veikė Panevėžio rajono policijos komisariatas.

KVIEČIA EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI. Muziejaus rekonstrukcijos laikotarpiu lankytojai laukiami dviejuose muziejaus filialuose: seniausiame Panevėžio pastate veikiančioje ekspozicijoje „Upytės bajorai“ (Kranto g. 21) ir Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio ekspozicijoje (Respublikos g. 17). Renginių metu arba specialiai užsisakius kviečiame „Cido” arenoje (Parko g. 12) susipažinti su muziejininkų naujai parengta inovatyvia Panevėžio sporto istorijos ekspozicija „Sveikame kūne – sveika siela”.

Muziejaus edukacinėse klasėse bei pagal lankytojų pageidavimus jų pasirinktose erdvėse vedami įvairūs edukaciniai užsiėmimai istorijos, gamtos, etnokultūrine temomis. Svarbiausias jų akcentas – sąsaja su mūsų valstybės istorija, tautos tradicijomis, gamtosauga, muziejuje saugomu kultūros paveldu. 2018 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija, paskelbė konkursą kultūros paso paslaugų atrankai. Muziejaus edukatorės konkursui pateikė paraišką, pristatydamos septynias edukacines programas: „Siūlai, siūlai, susivykit“, „Perku – parduodu – dykai atiduodu“, „Kaip augalai pasaulį užkariavo“, „Išgirsk miško pasaką“, „Nuo piemenėlio iki muzikontėlio“, „Vienu balsu“, apžvalginę ekskursiją „Nepriklausomybės ženklai Panevėžyje“. Visos išvardintos edukacinės programos atitiko moksleivio kultūros paso koncepcijoje numatytus atrankos kriterijus.

Kviečiame lankyti edukacijas, dalyvauti muziejaus renginiuose, bendrauti. Primename – MUZIEJUS NEUŽDARYTAS, O REKONSTRUOJAMAS NAUJAM ETAPUI.

Panevėžio kraštotyros muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Jūratė GaidelienėGedimino Kartano nuotraukos. Renovacijos metu Panevėžio kraštotyros muziejaus rūsyje atrasti užrašai ant sienų. 2018 m. 

Atgal