Petro Dūdos fotografijų paroda SUGAUTAS LAIKAS. DEVINTO DEŠIMTMEČIO FOTOGRAFIJOS

2017-07-25

  Nuo kovo 7 d. iki birželio 30 d. Panevėžio kraštotyros muziejuje veikė Petro Dūdos fotografijų paroda „Sugautas laikas. Devinto dešimtmečio fotografijos“. 

Autoriaus rankų sušildyti sidabro atspaudai – jau praėjusio šimtmečio reliktas, žadinantis nostalgiją tiek savo atlikimo technika, tiek juose užfiksuotu turiniu. Šių dienų skubos sūkurin įtrauktas žmogus su pavydu gali stebėti juose pagautas ramiai tekančio gyvenimo nuotrupas, mąslius, tarsi minčių toliuose paklydusius veidus, stabtelėjusius, besišnekučiuojančius ar kokia savo veikla užsiėmusius žmones. Petro Dūdos fotografijos mus nukelia į praeitį, nors ir netolimą, bet su kitos epochos laiko ženklais.

   

Fotografuoti P. Dūda pradėjo keliaudamas su turistais ir žygeiviais. Žvalgėsi pro objektyvą vis stengdamasis sugauti ir mažuose fotojuostos kadruose įrėminti nesustabdomo laiko akimirkas. Tai lėmė ir fotografijų tematiką – aplankytos vietos, istorijos paminklai, pakelės kryžiai ir koplytstulpiai, miestų ir miestelių gatvės, kiemai, architektūra ar jos fragmentai ir, žinoma, žmonės. Ne tik bendrakeleiviai – dažnai nepažįstami, kelionėje sutikti ar iš tolo pastebėti. Susitikimai su jais ne tik atsitiktiniai, keliaujant, bet ir tikslingai fotografuojant. Nuotraukos išduoda autoriaus skvarbų ir pagavų žvilgsnį, gebėjimą pastebėti įdomias, reikšmingas detales, sugauti ir užfiksuoti fotografuojamo žmogaus jauseną, perteikti nuotaiką.

   

P. Dūda gimė 1942 metais karo apsuptame Panevėžyje. 1965-aisiais būreliui entuziastų susibūrus į Panevėžio fotografijos mėgėjų klubą, nuo pat pradžių jis tapo Klubo nariu. 1983 metais įstojo kandidatu į Lietuvos fotografijos meno draugiją, buvo išrinktas Draugijos Panevėžio skyriaus eksponatų saugotoju, kurį laiką net jam vadovavo. 1989-aisiais tapo Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariu.

   

Nuo pat kūrybinės veiklos pradžios dalyvavo kolektyvinėse ir personalinėse parodose. Kelerius metus važinėjo fotografuoti liaudies skulptoriaus Liongino Šepkos. Minint jo šimtmetį Rokiškyje buvo surengta paroda ir išleista knyga apie žymųjį menininką. Tiek parodoje, tiek knygoje panaudota daug P. Dūdos nuotraukų. Jo fotografijos sudarė didžiąją dalį 2008 metais Panevėžio kraštotyros muziejuje surengtos parodos „Žygeivystė“, per 170 jų publikuojama ir šiais metais išleistoje knygoje „Mūsų žygis Simono Daukanto taku 1975 m.“ Keletas P. Dūdos fotografijų saugoma Fotografijos muziejaus rinkiniuose.

                                                                                                                                                                                                                    

   

Atgal