GABRIELĖ PETKEVIČAITĖ-BITĖ PANEVĖŽYJE: 1919–1943 METAI

 

Rašytoja, visuomenės veikėja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (gimė 1861 m. kovo 18 d. [pagal grigališkąjį kalendorių kovo 30 d.] Puziniškyje – mirė 1943 m. birželio 14 d. Panevėžyje) neatsiejamai susijusi su Panevėžiu: čia ji aktyviai ir kūrybingai praleido 24 metus, čia jos buvimą mena namas Šv. Zitos gatvėje, čia ji Kristaus Karaliaus kapinėse atgulė amžinojo poilsio, 2011 m. ji paskelbta Panevėžio miesto garbės piliete – Bitė yra tapusi mūsų miesto kultūrinės tapatybės ženklu.

 

G. Petkevičaitės-Bitės laikas Panevėžyje skirstytinas į du laikotarpius: 1919–1924 metai ir 1927–1943 metai. Pirmasis laikotarpis aktyvus, susijęs su pedagogine, visuomenine veikla; antrasis kiek sunkesnis ir pasyvesnis, daugiau skirtas kūrybai.

 

 

                                                  

 

G. Petkevičaitės portretas

Atvirukas. 1932 m.

 

 

Virtuali paroda, iliustruojanti G. Petkevičaitės gyvenimą, aktyvią visuomeninę veiklą ir kūrybą mūsų mieste, parengta iš Panevėžio kraštotyros muziejuje esančių eksponatų, kurių yra per 600 vienetų. Dauguma jų muziejui buvo perduoti 1946 m. per Bitės ilgametę globėją ir globotinę Marytę Galiauskaitę. Kelias dešimtis eksponatų muziejui perdavė Genovaitė Balsevičienė, kiti asmenys. Tai rašytojos asmeniniai daiktai, baldai, paveikslai, knygos, nuotraukos, laikraščiai ir žurnalai, užrašų knygelės, dokumentai ir gausi korespondencija – laiškai, atvirlaiškiai, telegramos, vizitinės kortelės ir kt. Visi šie eksponatai liudija Bitės gyvenimo intensyvumą, net ir vyresniame amžiuje ar senatvėje, veiklią meilę žmogui ir tautai iki gyvenimo pabaigos. Virtualią parodą sudaro šios temos: G. Petkevičaitės-Bitės pedagoginė ir švietėjiška veikla, G. Petkevičaitės-Bitės visuomeninė ir politinė veikla, G. Petkevičaitės-Bitės kūryba ir leidiniai, G. Petkevičaitės-Bitės gyvenamoji aplinka ir buitis, G. Petkevičaitės-Bitės bendravimo ratas, G. Petkevičaitės-Bitės atminimo įprasminimas Panevėžyje.

 

 

G. PETKEVIČAITĖS-BITĖS PEDAGOGINĖ IR ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA. Žiūrėti

G. PETKEVIČAITĖS-BITĖS VISUOMENINĖ IR POLITINĖ VEIKLA. Žiūrėti

G. PETKEVIČAITĖS-BITĖS KŪRYBA IR LEIDINIAI. Žiūrėti

G. PETKEVIČAITĖS-BITĖS GYVENAMOJI APLINKA IR BUITIS. Žiūrėti

G. PETKEVIČAITĖS-BITĖS BENDRAVIMO RATAS. Žiūrėti

G. PETKEVIČAITĖS-BITĖS ATMINIMO ĮPRASMINIMAS PANEVĖŽYJE. Žiūrėti

 

 

 

Parengė vyresnioji muziejininkė Vitalija Vasiliauskaitė